При крају изградња приступне саобраћајнице Прокопу

By 10. априла 2017.Вести

Радови на изградњи саобраћајнице са инфраструктуром и мостовском конструкцијом за приступ железничкој станици Београд-Центар, познатој под именом Прокоп, приводе се крају. Радови су почели у августу прошле године, а завршетак је планиран до краја маја ове године. Вредност уговорених радова је 380 милиона динара.

Да би се у потпуности обезбедила косина терена где се гради саобраћајница, било је потребно изградити мостовску конструкцију, дужине 145 метара са пет распона, као и 250 метара потпорних зидова висине до осам метара. Током прошле недеље монтирани су носачи на последњем, петом распону мостовске конструкције, која је изграђена на 10 стубова пречника 1,2 метра. Уз потпорне зидове уграђене су и све потребне жичане корпе напуњене камењем (габиони) како би се у потпуности обезбедила саобраћајница.

Током претходних месеци завршени су сви земљани радови за саобраћајницу, измештање фекалне и постављање нове кишне канализације и сливничких веза, труп саобраћајнице насут је каменом, извођени су радови на бициклистичкој стази и посађено је високо дрвеће, као део радова на озелењавању. У току су радови на изради ивичњака, тротоара, пешачких стаза и паркинга, а до краја радова преостало је да се поставе носећи и завршни слој асфалта и да се заврше радови на садњи преосталог зеленила.

Радовима ће се повезати горњи станични трг на коти 105 са постојећом саобраћајном мрежом и јавним градским превозом. Саобраћајницом ће пролазити линије градског превоза, које ће омогућити везу јавног саобраћаја са свим крајевима града. Саобраћајница са пратећом инфраструктуром има четири саобраћајне траке, дужине је око 770 метара и има разделни појас ширине 2 метра. Са обе стране коловоза су пешачке стазе ширине 2 метра, изузев на делу укључења са Булеваром кнеза Александра где су тротоари са једне стране.