Тендер за постављање трамвајских шина преко Моста на Ади

By 7. децембра 2017.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда објавила је позив за прикупљање понуда за постављање трамвајских шина преко Моста на Ади. Рок за достављање понуда јe 22 јануар, а процењена вредност радова је око две милијарде динара. Најповољнији понуђач ће закључити уговор за изградњу двоколосечне пруге дужине око 2700 метара, са реконструкцијом моста преко Топчидерске реке и надвожњака преко железничке пруге. Изградњом пруге омогућава се развој целокупног трамвајског саобраћаја повећањем капацитета, смањењем дужине путовања и отварањем могућности за увођење нових трамвајских линија.

Почетак будуће деонице је у зони прикључка на пругу у Улици Ђорђа Станојевића у Новом Београду. Траса иде преко насипа и постојећом северном прилазном конструкцијом излази на Мост на Ади. Пруга наставља изграђеним коридором по средини моста, између два смера друмске саобраћајнице. На чукаричкој страни траса пруге иде преко изграђених јужних прилазних конструкција моста, долази до раскрснице са постојећом пругом и завршава се у зони раздвајања пруга за Баново Брдо и Раковицу. На овом месту биће уведенe новe везe, којима ће се омогућити да трамваји са Новог Београда и Бановог брда иду директно ка Раковици и центру града.

На целој деоници предвиђена су два стајалишта: „Блок 42“ на новобеоградској страни и „Петља Радничка“ одмах након главног распона Моста на Ади, на десној обали Саве. Оба стајалишта су изграђена, њихова дужина је око 75 метара, а пројектом је предвиђено опремање надстрешницама и осталим мобилијаром.

За реализацију пројекта биће неопходна реконструкција горњег строја трамвајског моста преко Топчидерске реке, због измене нивелете и распореда колосека трамвајске пруге. Горњи део старог моста се уклања, а постојећи стубови и крила користиће се за нови мост са додатком неопходних конструктивних елемената. Такође, реконструисаће се и трамвајски надвожњак преко железничке пруге, тако што ће се задржати постојећи вијадукт преко Булевара војводе Мишића, а на страни према Раковици додаје се нови део вијадукта са скретницом за везу према Раковици. Поред тога биће изведени и четири потпорна зида. За потребе функционисања контактне мреже биће изграђена нова исправљачка станица на новобеоградској страни, док ће постојећа на чукаричкој страни бити реконструисана.