Урбанистички план за насеље Церак-Виногради и представљање изложбе у Њујорку

By 12. октобра 2018.Вести

Поводом изложбе БЕТОНСКА УТОПИЈА: АРХИТЕКТУРА У ЈУГОСЛАВИЈИ 1948-1980, која се одржава у Музеју модерне уметности у Њујорку (МоМА) од 10. јула 2018. године до 17.јануара 2019. године, у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда одржана је презентација, на којој је арх. Миленија Марушић пренела своје утиске из Њујорка и са свечаног отварања ове изложбе, је била једина од свих учесника чији су радови представљени.

Међу радовима на овој изложби, значајно место заузимају експонати везани за насеље Церак-Виногради, дело архитеката и брачног пара Миленије и Дарка Марушића и арх. Недељка Боровнице. Вредност овог пројекта је у препознатљивој ауторској архитектури и концепту насеља који је био веома иновативан за период у коме је настао, што је један од разлога да је насеље Церак-Виногради први стамбени комплекс у Београду који је у проглашењу за културно добро.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, у циљу очувања аутентичности овог насеља, финансира и прати израду Плана детаљне регулације комерцијалне зоне између улица: Јабланичке, Виноградског венца и комплекса дечје установе, који обухвата завршни – нереализован део насеља Церак-Виногради. План је у фази израде нацрта плана, током које Дирекција остварује блиску сарадњу са арх. Миленијом Марушић, са циљем да будући планирани садржаји у просторно-амбијенталном и функционалном погледу остваре што већу интеграцију са већ реализованим насељем Церак-Виногради.

Како се овим планом разрађује комплекс који има посебан значај и улогу у свеопштој слици насеља, намера Дирекције је да реализацијом ове локације задржи насеље као јединствену амбијенталну целину и да сачува његову основну вредност – јединствено природно окружење, физичку структуру и живот у њему.