Урбанистичко-техничка документација за изградњу водоводне мреже и резервоара у насељима Араповац и Миросаљци у Лазаревцу

By 21. децембра 2018.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је тендер за пројектовање водовдне мреже и резервоара у насељима Араповац и Миросаљци. Процењена вредност израде техничке документације је 9,6 милиона динара, а тендер је значајан јер ће се добити пројекти за више објеката водоснабдевања и водоводне мреже дужине 23,5 километара. Пријаве пројектантских кућа Дирекција ће прикупљати до 21. јануара, када ће почети преглед пристиглих понуда и одабир најповољнијег пружаоца ових услуга.

Изабрани понуђач ће урадити техничку документацију за осам појединачних пројеката, који представљају основ за поуздано водоснабдевање потрошача у насељима Араповац и Миросаљци на североисточном делу општине Лазаревац. Урадиће се пројекти за резервоаре „Араповац“ и „Миросаљци“, пројекти за две црпне станице за потискивање воде, пројекти за два потисна цевовода, као и пројекти за дистрибутивне мреже у Араповцу и Миросаљцима.

ЈКП Београдски водовод и канализација урадило је у претходном периоду анализу могућности снабдевања ових насеља из градског система, а резултати су показали да је поуздано водоснабдевање потрошача могуће изградњом објеката који су предмет тендера Дирекције. Резервоар „Араповац“ имаће запремину 500, а резервоар „Миросаљци“ 200 кубних метара. Једна црпна станица ће потискивати воду између ова два резервоара, а за њихово повезивање искористиће се раније изграђени потисни цевовод дужине 3,5 километра, који ће бити допројектован за недостајућих 500 метара. Друга црпна станица потискиваће воду ка вишим зонама насеља Араповац, а вода ће ићи новим потисним цевоводом дужине око 1300 метара.

У самим насељима пројектоваће се нова дистрибутивна мрежа, и то дужине 4 километра у Араповцу и дужине 18 километара у Миросаљцима. У ова два насеља живи преко 2000 становника.