Земљиште

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ИНВЕСТИТОРИМА

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда припрема локације за доделу инвеститорима који су заинтересовани за изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја. Припремом локација за доделу инвеститорима, Дирекција остварује један од својих основних задатака, управљање грађевинским земљиштем.

У току припреме локација Дирекција формира грађевинску парцелу и решава све имовинско-правне односе, тако да заинтересовани инвеститори могу да уђу у посед земљишта које није оптерећено својинским питањима и на тај начин могу квалитетно да планирају изградњу према урбанистичкој намени локације. Земљиште се додељује као неизграђено и уређено, а може се дати и као неуређено ако инвеститор прихвати прописане услове за уређивање земљишта садржане у јавном огласу, и уговором преузме обавезу да о свом трошку изврши комунално опремање грађевинског земљишта.

Инвеститори заинтересовани за учешће у поступцима јавног надметања могу на овом порталу добити ближе информације о могућностима изградње на локацијама за које је припрема у току.

ПРИПРЕМЉЕНЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ИНВЕСТИТОРИМА

ГП2, ЛОКАЦИЈА „АУТОКОМАНДА“

Општина: Вождовац
Намена: Комерцијални садржаји – већи комплекси

Инфо Мапа

БЛОК 53 – ГП3

Општина: Нови Београд
Намена: Привредни и комерцијални садржаји

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА ,,АУТОКОМАНДА” ГБ-4

Општина: Вождовац
Намена: Пословно-комерцијалне делатности

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ ДИАНЕ БУДИСАВЉЕВИЋ

Општина: Савски Венац
Намена: Становање високог стандарда

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА УЗ УЛИЦУ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА

Општина: Лазаревац
Намена: Становање са делатностима

Инфо Мапа

БЛОК 43 – ОТЦ

Општина: Нови Београд
Намена: Комерцијални садржаји

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА УЗ БАШТОВАНСКУ УЛИЦУ

Општина: Вождовац
Намена: Спортски објекти и комплекси

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ БРАЋЕ ВОЈИНОВИЋ ГП2

Општина: Земун
Намена: Индивидуално становање

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ БАЊИЧКИХ ЖРТАВА

Општина: Савски венац
Намена: Становање високог стандарда

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА ТПЦ 5

Општина: Раковица
Намена: Пословно – комерцијални садржаји

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈЕ У ПРИПРЕМИ ЗА ДОДЕЛУ ИНВЕСТИТОРИМА

ЛОКАЦИЈА ЈУЖНИ БУЛЕВАР

Општина: Врачар
Намена: Вишепородично становање

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈЕ ЗА СТАНОВАЊЕ У КАРЛОВАЧКОЈ УЛИЦИ ГП1 И ГП2

Општина: Врачар
Намена: Становање са максимално 20% пословања

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА У РАДНИЧКОЈ УЛИЦИ

Општина: Чукарица
Намена: Комерцијалне зоне и градски центри

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА „ЦАРИЧИН ГРАД“

Општина: Чукарица
Намена: Комерцијалне зоне и градски центри

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА “ГРМЕЧ “ ГП1 И ГП2

Општина: Земун
Намена: Привредне делатности

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА УЗ БАТАЈНИЧКИ ДРУМ, ГП2

Општина: Земун
Намена: Привредне делатности

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА УЗ БАТАЈНИЧКИ ПУТ

Општина: Земун
Намена: Привредни и комерцијални садржаји

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ МИХАИЛА АВРАМОВИЋА

Општина: Савски Венац
Намена: Становање високог стандарда

Инфо Мапа

БЛОК 11А

Општина: Нови Београд
Намена: Мешовити градски центри

Инфо Мапа

ПФЦ 29, ВОЈВОЂАНСКА

Општина: Нови Београд
Намена: Мешовити градски центри

Инфо Мапа

МАРИНА ДОРЋОЛ

Општина: Стари Град
Намена: ?

Инфо Мапа