Земљиште

ПРЕГЛЕДИ ОБРАЧУНА ДОПРИНОСА

Законом о планирању и изградњи прописано је да је инвеститор дужан да плати допринос за уређивање грађевинског земљишта, а обрачун доприноса је саставни део грађевинске дозволе. Да би започео изградњу, односно да би извршио пријаву радова, инвеститор мора, између осталог, да пружи и доказ да је регулисао обавезе на име доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

Дирекција омогућава свим заинтересованим да изврше претрагу обрачунатих доприноса за уређивање грађевинског земљишта и сазнају на којим локацијама граде инвеститори који су регулисали обавезу на име плаћања доприноса, односно на којим локацијама инвеститори нису регулисали ову обавезу.

НАПОМЕНА:
Сви заинтересовани могу се обратити Дирекцији путем електронске поште (info@beoland.com), како би добили више информација о сваком појединачном обрачуну доприноса. Упитом се могу добити додатни подаци о појединачном обрачуну доприноса, као што су: датум пријема и обрачун у обједињеној процедури, намена и површина или спратност за коју је обрачунат допринос, начин плаћања и датум уплате, износ евентуалног умањења плаћања доприноса на име недостајуће инфраструктуре и др.


* Графички приказ и информације о обрачуну доприноса за уређивање грађевинског земљишта можете погледати и у оквиру ГИС апликације Дирекције – слој Обрачун доприноса.

Р. бр.ОпштинаЛокацијаКат. општинаКат. парцелаОбрачунат допринос у поступку издавања грађ. дозволе [дин]Регулисана обавеза на име плаћања доприносаУ току је провера да ли се гради без пријаве радова или је одступљено од грађевинске дозволе
48БарајевоТребежБАРАЈЕВО57/30,00не подлеже обавези плаћања
77БарајевоБаћевацБАЋЕВАЦ209/3173.993,80да
197Барајевокп 2282/2 ко БарајевоБАРАЈЕВО2282/2100.756,87да
236Барајевокп 275 ко ГунцатиГУНЦАТИ27580.765,03да
323Барајевокп 317/19 ко БарајевоБАРАЈЕВО317/19190.795,00да
376БарајевоИбарски пут 53БАЋЕВАЦ53/19253.986,00да
386Барајевокп 315 ко ЛисовићаЛИСОВИЋИ3152.261,90да
392Барајевокп 3242/2 ко БарајевоБАРАЈЕВО3242/2141.222,48да
412Барајевокп 11/27 ко БарајевоБАРАЈЕВО11/27734.330,32да
416БарајевоБогољуба Петковића 1аБАРАЈЕВО2916/10,00не подлеже обавези плаћања
442Барајевокп 811/10 ко БарајевоБАРАЈЕВО811/10236.727,96да
455Барајевокп 3448/12 ко БарајевоБАРАЈЕВО3448/12232.124,68да
513Барајевокп 2613/7 ко БарајевоБАРАЈЕВО2613/7363.542,36да
576Барајево29. новембра 46БАРАЈЕВО5/1589.418,05да
595Барајевокп 1917/26 ко Велики БоракВЕЛИКИ БОРАК1917/2636.457,00да
613Барајевокп 198/1 ко ЛисовићЛИСОВИЋИ198/10,00не подлеже обавези плаћања
658Барајевокп 22/14 ко БарајевоБАРАЈЕВО22/14202.749,81да
718Барајево20. Октобар 11-Насеље ГајБАРАЈЕВО4959/9 и друге194.034,12да
719Барајево20. Октобар 11-Насеље ГајБАРАЈЕВО4959/9 и друге194.034,12да
720Барајево20. Октобар 11-Насеље ГајБАРАЈЕВО4959/9 и друге194.034,12да
757Барајевокп 572/2 ко БарајевоБАРАЈЕВО572/20,00не подлеже обавези плаћања
7ЧукарицаВладимира Роловића 118ЧУКАРИЦА824/6691.555,20да
14ЧукарицаРуцка 31УМКА20477/1499.525,09да
28ЧукарицаКосмајска бб, ОстружницаОСТРУЖНИЦА2221/3958.253,45да
29ЧукарицаВељка Петровића 1-3ЧУКАРИЦА599/20,00
43ЧукарицаЗмајевачка 58ЧУКАРИЦА272/1249.297,52да
64ЧукарицаБензинска станица "Ада"ЧУКАРИЦА12707/3015.463.042,00да
107ЧукарицаАнтона Ашкерца 5ЧУКАРИЦА1698/1682.738,61да
114ЧукарицаТомаса Едисона 6/2СРЕМЧИЦА364/6331.597,60да
297ЧукарицаРепишка 56ЧУКАРИЦА503/1 и 502/10,00не подлеже обавези плаћања
334ЧукарицаСпасеновићева 15-17ЧУКАРИЦА992/133.356.235,77да
370ЧукарицаЗмајевачка 31аЧУКАРИЦА299/1 и 300/10,00не подлеже обавези плаћања
391ЧукарицаДраге Спасић 72ЧУКАРИЦА990/162.189.199,86да
393ЧукарицаЛазара Кујунџића 880,00не подлеже обавези плаћања
424ЧукарицаСердар Јанка Вукотића 18РУШАЊ801/110,00не подлеже обавези плаћања
426ЧукарицаРадничка 2ЧУКАРИЦА10113/18.674.136,60да
427ЧукарицаЛепосавићка 19СРЕМЧИЦА46050,00не подлеже обавези плаћања
428ЧукарицаЉубише Јовановића 5ЧУКАРИЦА10041/1224.070.677,87да
434ЧукарицаВладимира Матијевића 17ЧУКАРИЦА1121/10,00не подлеже обавези плаћања
437ЧукарицаЗмајевачка 30аЧУКАРИЦА254/1 и 251/1 новог премера 0,00не подлеже обавези плаћања
438ЧукарицаДобривоја Јовановића 15, прилаз ИИИВЕЛИКА МОШТАНИЦА411/10,00не подлеже обавези плаћања
445ЧукарицаПожешкаЧУКАРИЦА12979/1 и 12976/70,00не подлеже обавези плаћања
457ЧукарицаПожешка 44ЧУКАРИЦА10041/760,00не подлеже обавези плаћања
469ЧукарицаЗмајевачка 58ЧУКАРИЦА272/2 и 282/30,00не подлеже обавези плаћања
474ЧукарицаПаштровићева 15-21ЧУКАРИЦА1027956.898.818,00да
476Чукарица1.мајВЕЛИКА МОШТАНИЦА1211/3 328.722,47да
480ЧукарицаСушичка 5УМКА20078/420,00не подлеже обавези плаћања
481ЧукарицаЗдравка Јовановића 24ЧУКАРИЦА1652/50,00не подлеже обавези плаћања
487ЧукарицаКопаоничка 58ЧУКАРИЦА1675/100,00не подлеже обавези плаћања
524ЧукарицаЛепосаве Михаиловић 17ЧУКАРИЦА2253/1 и 2252/10,00не подлеже обавези плаћања
560ЧукарицаГоричка 22 и 24СРЕМЧИЦА0,00не подлеже обавези плаћања
561ЧукарицаЂорђа Стојковића 27ЖЕЛЕЗНИК0,00не подлеже обавези плаћања
562ЧукарицаСтаровлашка 3СРЕМЧИЦА0,00не подлеже обавези плаћања
563ЧукарицаМилована Миленковића ВИИ деоВЕЛИКА МОШТАНИЦА657/26301.919,45да
577ЧукарицаПусторечка 7ЧУКАРИЦА13391/60,00не подлеже обавези плаћања
586ЧукарицаЦрвено барјаче 18ЧУКАРИЦА711.217,58да
590ЧукарицаМилована Миленковића ВИИ део бр. 5ВЕЛИКА МОШТАНИЦА657/670,00не подлеже обавези плаћања
606Чукарица7. јула 56ОСТРУЖНИЦА849
608ЧукарицаЛештарска 3СРЕМЧИЦА3082/40,00не подлеже обавези плаћања
609Чукарицакп 657/65 ко Велика МоштаницаВЕЛИКА МОШТАНИЦА657/650,00не подлеже обавези плаћања
610ЧукарицаКнеза Вишеслава 44ЧУКАРИЦА13277/7
623ЧукарицаКраљице Катарине 96ЧУКАРИЦА133170,00не подлеже обавези плаћања
625Чукарицакп 12707/30 ко ЧукарицаЧУКАРИЦА12707/300,00не подлеже обавези плаћања
632ЧукарицаНИС-ЖАРКОВО-ТНГЧУКАРИЦА1666/28.031.867,00да
644ЧукарицаВодоводска 138ЧУКАРИЦА138/148.920.764,88да
651ЧукарицаМарка Кончара 3аЧУКАРИЦА886/1, 885/4 и 797/40,00
652ЧукарицаМарка Кончара 3аЧУКАРИЦА886/1, 885/4 и 797/40,00не подлеже обавези плаћања
653ЧукарицаЛазара Кујунџића 85ЧУКАРИЦА10041/2760,00не подлеже обавези плаћања
657ЧукарицаЛазаревачки друм 6еЧУКАРИЦА12769/110,00не подлеже обавези плаћања
663ЧукарицаТринаестог септембра 26РУШАЊ751/1 0,00не подлеже обавези плаћања
683ЧукарицаНодилова 1-3ЧУКАРИЦА10324/118.102.512,87да
688ЧукарицаВељка Петровића 1-3ЧУКАРИЦА559/21.489.283,84да
693ЧукарицаКнеза Вишеслава 44ЧУКАРИЦА13277/73.036.522,81да
706ЧукарицаГрује Мишковића 7ЧУКАРИЦА10571/20,00не подлеже обавези плаћања
739ЧукарицаТучепска 3УМКА20078/80 252.760,58да
743ЧукарицаЈелачићев венац 2 део И прилазСРЕМЧИЦА4993/8 356.611,78да
803Чукарицакп 705/2 ко РушањРУШАЊ705/2497.522,36не
804ЧукарицаКапетана Поповића 36ЧУКАРИЦА10539/1482.390,17да
44ГроцкаЛештане, Кружни пут ббЛЕШТАНЕ1412/42.168.942,00да
93ГроцкаБеоградска 59Б, ВрчинВРЧИН29940,00не подлеже обавези плаћања
137ГроцкаБулевар револуције 52а, БегаљицаБЕГАЉИЦА3214/30,00не подлеже обавези плаћањаодступљено од спратности, приземље хладњача, спрат неутврђене намене
259ГроцкаЛимска ббКАЛУЂЕРИЦА192/1696.006,85да
263ГроцкаСветозара Марковића 16КАЛУЂЕРИЦА173/10,00не подлеже обавези плаћања
277Гроцка'Умчари-аутопут''БЕГАЉИЦА ГРОЦКА УМЧАРИ80 и друге 2263/1 и др. 3007/1 и др.0,00не подлеже обавези плаћања
314ГроцкаСтаноја Главаша 6ВРЧИН5161/1532.318,02да
366ГроцкаПалих бораца ббПУДАРЦИ746/10,00не подлеже обавези плаћања
374ГроцкаЖикице Јовановића ШпанцаКАЛУЂЕРИЦА654/43.239.889,30да
460Гроцкакп 2437 ко БегаљицаБЕГАЉИЦА2437140.640,84да
462Гроцкакп 1444/1 ко ЛештанеЛЕШТАНЕ1444/1701.326,34да
512ГроцкаЖивка Живковића ббЛЕШТАНЕ123/3173.628,21да
544Гроцкагасна мреже у Врчину-И фазаВРЧИНкп 8510/1 и друге0,00не подлеже обавези плаћања
716Гроцкакп 3550/1 ко ВрчинВРЧИН3550/189.730,88да
726Гроцкакп 5161 ко ВрчинВРЧИН51610,00не подлеже обавези плаћања
736Гроцкакп 7331/23 ко ВрчинВРЧИН7331/230,00не подлеже обавези плаћања
775ГроцкаКраља Петра И КАЛУЂЕРИЦА143/13.931.507,16да
795ГроцкаАвалска 173-175ВРЧИН4221/2351.310,65да
797ГроцкаМалопољска ббЛЕШТАНЕ414/73.235.396,19да
92ЛазаревацВаландовска 24СТУБИЦА156/3235.019,97да
95ЛазаревацЂердапска ббШОПИЋ5451/2592.077,50да
111ЛазаревацТасе Маринковића Солунца КП 1606/16 КО ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ1606/160,00не подлеже обавези плаћања
130ЛазаревацБоке Савића 5/Б-ПРЕНАМЕНА ПОСЛ У СТАМБЕНИЛАЗАРЕВАЦ1776/20,00не подлеже обавези плаћања
135Лазаревацкп 1518/3 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ1518/30,00не подлеже обавези плаћања
139Лазаревацкп 2441/15 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ2441/15672.481,86да
160Лазаревацкп 4793 ко ШопићШОПИЋ4793513.690,74да
167Лазаревацкп 2248 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ22480,00не подлеже обавези плаћања
176Лазаревацкп 2118/1 ко ПеткаПЕТКА2118/15.530.201,30да
185ЛазаревацВука Караџића 24аШУШЊАР78/20673.241,38да
190ЛазаревацДоситеја Обрадовића 38ЛАЗАРЕВАЦ214/03.764.814,00не
191ЛазаревацГлински пут ббРУДОВЦИ66113.583,00да
206Лазаревацкп 5117/1 КО ШопићШОПИЋ5117/1307.857,81да
207Лазаревацкп 649 КО СтубицаСТУБИЦА6490,00не подлеже обавези плаћања
209ЛазаревацЦрквени пут ббПЕТКА235116.270,63да
211Лазаревацкп 1766/1 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ1766/10,00не подлеже обавези плаћања
220ЛазаревацВојводе Степе ббСТУБИЦА88/2118.787,75да
224Лазаревацкп 1037/23 ко ВрбовноВРБОВНО1037/2357.701,47да
247Лазаревацкп 1220/1 ко ДренДРЕН1220/1515.832,65да
274Лазаревацкп 2241/1 и 2244/2 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ2244/1 и 2244/20,00не подлеже обавези плаћања
295Лазаревацкп 1490/27 ко ДренДРЕН1490/27307.173,00да
296Лазаревацкп 448/1 ко Велики ЦрљениВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ448/10,00не подлеже обавези плаћања
300Лазаревацкп 2484 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ24840,00не подлеже обавези плаћања
303Лазаревацкп 1342 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ1342575.160,77да
309ЛазаревацБ/2-кп 1445/1 и 1444 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ1445/1 и 14440,00не подлеже обавези плаћања
310ЛазаревацЦ/3-кп 1445/1 и 1444 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ1445/1 и 14450,00не подлеже обавези плаћања
311ЛазаревацЦ/4-кп 1445/1 и 1444 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ1445/1 и 14460,00не подлеже обавези плаћања
313ЛазаревацА/1-кп 1445/1 и 1444 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ1445/1 и 14440,00не подлеже обавези плаћања
319Лазаревацкп 75/4 и 75/12 ко ШушњарШУШЊАР75/4 и 75/12128.825,22да
320Лазаревацкп 5174/3 ко Шопић-178,23мШОПИЋ5174/3460.032,03да
321Лазаревацкп 5174/3 ко Шопић-69,07мШОПИЋ5174/3255.072,75да
326Лазаревацкп 2484 ко Лазаревац-измена обрачуна враћање више уплаћених средставаЛАЗАРЕВАЦ2484706.034,67да
348Лазаревацкп 1187 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ11870,00не подлеже обавези плаћања
355Лазаревацкп 2250 ко ДренДРЕН2250290.887,07да
358Лазаревацкп 2993/3 и 2993/4 ко ПеткаПЕТКА2993/3 и 2993/41.645.656,83да
361Лазаревацкп 2481/1, 2481/2 и 2482 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ2481/1, 2481/2 и 24821.632.206,16да
372Лазаревацкп 1467/6 ко ДренДРЕН1467/6539.796,27да
394Лазаревацкп 1160/5 ко ДудовицаДУДОВИЦА1160/575.689,48да
395Лазаревацкп 270 ко СтепојевацСТЕПОЈЕВАЦ270102.944,95да
452Лазаревацкп 1415/5 ко ДренДРЕН1415/5742.765,00неОбјекат се гради без пријаве радова
454Лазаревацкп 1226 ко ДренДРЕН1226305.279,00да
465Лазаревацкп 684 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ684496.850,00да
526Лазаревацкп 1187 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ1187669.518,21да
537Лазаревацкп 335/1 ко СтепојевацСТЕПОЈЕВАЦ335/1149.431,93да
540Лазаревацкп 213/10 ко ЛукавицаЛУКАВИЦА213/10390.602,56да
546Лазаревацкп 1453/1 ко Велики ЦрљениВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ1453/163.731,00да
547Лазаревацкп 2310/7 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ2310/7564.758,03да
567ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ1115/81.351.458,84да
568ЛазаревацСТУБИЦА313/2842.947,66да
607Лазаревацкп 1884/96 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ1884/961.082.939,29да
641Лазаревацкп 1206/2 ко БрајковацБРАЈКОВАЦ1206/20,00не подлеже обавези плаћања
660Лазаревацкп 4495/3 ко ШопићШОПИЋ4495/3362.519,00да
677Лазаревацкп 4238/2 ко ШопићШОПИЋ4238/2395.093,07да
681Лазаревацкп 913/1 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ913/15.419.108,00да
703Лазаревацкп 440/2 ко Мали ЦрљениМАЛИ ЦРЉЕНИ440/265.182,00да
709Лазаревацкп 4164 ко ШопићШОПИЋ416465.338,00да
725Лазаревацкп 3146 ко ПеткаПЕТКА314658.234,00да
731Лазаревацкп 1046 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ10460,00не подлеже обавези плаћања
746Лазаревацкп 241/5 ко БуровоБУРОВО241/5192.788,74да
749Лазаревацкп 2354/2 ко ЧибутковицаЧИБУТКОВИЦА2354/214.335,00да
761Лазаревацкп 232/3 ко СтепојевацСТЕПОЈЕВАЦ232/3232.682,55да
9МладеновацВојводе Путника 9МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ1869129.446,00да
12МладеновацСкладиштеМЛАДЕНОВАЦ СЕЛО485/30,00не подлеже обавези плаћањаодступљено од спратности
15МладеновацКораћицаКОРАЋИЦА872/254.185,00да
16МладеновацКраља Александра 45б ВлашкаВЛАШКА527527.314,54да
17МладеновацкотларницаМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ17770,00не подлеже обавези плаћања
21МладеновацЈаше Продановића 2МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ299032.839,18да
22МладеновацК.П. 385/2 КО КораћицаКОРАЋИЦА385/262.467,05да
23МладеновацК.П. 385/1 КО КораћицаКОРАЋИЦА385/166.678,84да
25МладеновацК.П. 4616 КО МеђулужјеМЕЂУЛУЖЈЕ46160,00не подлеже обавези плаћања
26МладеновацНиколе Пашића 224ГРАНИЦЕ1603104.998,31да
35МладеновацВука Караџића 108МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ313423.586,58да
50МладеновацСлавка Манојловића 57МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ232/1900.639,08да
51МладеновацПрвог маја 15МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ924/1829.737,53да
52МладеновацК.П. 2497/1 КО ВлашкаВЛАШКА2497/1164.738,27да
54МладеновацК.П. 3881/26 КО КораћицаКОРАЋИЦА3881/26741.442,97да
59МладеновацК.П. 3400 КО КораћицаКОРАЋИЦА34000,00не подлеже обавези плаћања
60МладеновацК.П. 248 КО ГраницеГРАНИЦЕ248257.999,42да
71МладеновацМладеновац варошМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ280/1366.858,65да
75МладеновацМале ГраницеГРАНИЦЕ2446/2239.525,90да
96МладеновацК.П. 5792/2 КО ВлашкаВЛАШКА5792/2106.109,00да
97МладеновацКрагујевачкаМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ4346/10230.052,94да
102МладеновацВардарска 17МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ5100225.492,14да
127МладеновацЛивадарска 10КОРАЋИЦА3696/10,00не подлеже обавези плаћања
128МладеновацВаровничка, КП 2839/5 КО Младеновац-селоМЛАДЕНОВАЦ СЕЛО2839/5440.053,11да
132МладеновацКосмајска-кп 3303 КО Варош МладеновацМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ3303350.978,92да
134Младеновацкп 1717 и кп 1718 ко ГраницеГРАНИЦЕ1717, 1718714.089,21да
136Младеновацкп 2092/1 ко ЈагњилоЈАГЊИЛО2092/123.193,24не
143МладеновацРадомира Марића-УКЊИЖЕНИ ОБЈЕКАТ КОЈИ СЕ РУШИ ВЕЋИ ОД НОВОГРАЈКОВАЦ13560,00не подлеже обавези плаћања
152МладеновацХајдук Вељка 37МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ38520,00не подлеже обавези плаћања
164МладеновацСтефана Немање, МеђулужјеМЕЂУЛУЖЈЕ3083328.821,00да
169Младеновацкп 2121/2 ко АмерићАМЕРИЋ2121/20,00не подлеже обавези плаћања
172Младеновацкп 2842/1 ко МладеновацМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ2842/1152.390,00да
174Младеновацкп 3016 ко МеђулужјеМЕЂУЛУЖЈЕ30160,00не подлеже обавези плаћања
175Младеновацкп 65/5 ко КораћицаКОРАЋИЦА65/526.153,14да
178Младеновацкп 486 ко Младеновац селоМЛАДЕНОВАЦ СЕЛО4860,00не подлеже обавези плаћањаодступљено од спратности
183МладеновацЦрквена 60МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ192359.934,58да
200Младеновацкп 3077/7 КО Младеновац СелоМЛАДЕНОВАЦ3077/7321.376,15да
210Младеновацкп 2178/7 КО ВлашкаВЛАШКА2178/70,00не подлеже обавези плаћања
227Младеновацкп 1024/7 ко РајковацРАЈКОВАЦ1024/71.592.741,33да
278Младеновацкп 506/2 ко РајковацРАЈКОВАЦ506/20,00не подлеже обавези плаћања
279Младеновацкп 2454 ко КораћицаКОРАЋИЦА24540,00не подлеже обавези плаћања
294Младеновацкп 3414 ко МладеновацМЛАДЕНОВАЦ341470.337,33да
339Младеновацкп 1052/3 ко МеђулужјеМЕЂУЛУЖЈЕ1052/3175.459,90да
347МладеновацЛивадарскаКОРАЋИЦА32660,00не подлеже обавези плаћања
369Младеновацкп 3577/1 ко Младеновац ВарошМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ3577/12.950.630,00да
375Младеновацкп 1758/2 ко Младеновац ВарошМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ1758/2341.284,00да
378МладеновацРуђера Бошковића 8МЛАДЕНОВАЦ252314.049,32да
388Младеновацкп 2009 ко РајковацРАЈКОВАЦ2009150.540,00да
410МладеновацБеоградски пут 23аВЛАШКА5177/1 и 5178282.535,00да
418Младеновацкп 3572 ко Младеновац ВарошМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ3572229.177,17да
429МладеновацГајичићРАЈКОВАЦ16300,00не подлеже обавези плаћања
431МладеновацДесанке Максимовић 10МЛАДЕНОВАЦ451/1660.759,00да
440МладеновацВаровничких ратникаШЕПШИН1190/147.486,50да
448МладеновацЛазара и Срећка Вуксановића 7МАРКОВАЦ860/30,00не подлеже обавези плаћања
449МладеновацПеришића пут 12МЕЂУЛУЖЈЕ2951/20,00не подлеже обавези плаћања
456МладеновацГајичићРАЈКОВАЦ1630182.386,00да
459Младеновацкп 3568 ко Младеновац СелоМЛАДЕНОВАЦ СЕЛО3568374.710,00да
477МладеновацМакедонска 18МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ4817/10,00не подлеже обавези плаћања
502Младеновацкп 3015/1 ко МеђулужјеМЕЂУЛУЖЈЕ3015/10,00не подлеже обавези плаћања
505МладеновацЈанка ВрабичаМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ1448/3705.096,85да
507МладеновацГазелаМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ31750,00не подлеже обавези плаћања
511Младеновацкп 3785/1 ко Младеновац СелоМЛАДЕНОВАЦ СЕЛО3785/1137.083,00да
514МладеновацДоситејева 13МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ5058/20,00не подлеже обавези плаћања
525Младеновацкп 3433 ко Велика ИванчаВЕЛИКА ИВАНЧА34330,00не подлеже обавези плаћања
527МладеновацНиколе Пашића 246МЛАДЕНОВАЦ288/30,00не подлеже обавези плаћања
539МладеновацМилеве Марић 24МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ4391/173.121,00не
543Младеновацкп 260-6 ко ПружатовацПРУЖАТОВАЦ260/625.460,00да
545МладеновацКрагујевачка 26дМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ4346/110,00не подлеже обавези плаћања
564МладеновацМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ3817/30,00не подлеже обавези плаћања
565МладеновацКОРАЋИЦА1373/238.894,00да
566МладеновацЈанка Катића 2/аМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ2913/1386.639,39да
573МладеновацКОРАЋИЦА3267174.750,00да
579МладеновацЈаше Продановића 15МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ304983.348,32да
592Младеновацкп 4257/2 ко КовачевацКОВАЧЕВАЦ4257/231.170,00да
594Младеновацкп 1125/4 ко КораћицаКОРАЋИЦА1125/435.746,00да
612Младеновацкп 5216/2 ко ВлашкаВЛАШКА5216/230.216,00да
620Младеновацкп 3535/2 ко КораћицаКОРАЋИЦА3535/20,00не подлеже обавези плаћања
621Младеновацкп 924/1 ко Младеновац ВарошМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ924/152.152,00да
626Младеновацкп 2467/2 ко Село МладеновацСЕЛО МЛАДЕНОВАЦ2467/20,00не подлеже обавези плаћања
665МладеновацДунавска 28МЛАДЕНОВАЦ3020,00не подлеже обавези плаћања
675МладеновацПетра Бајтајића 11МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ37560,00не подлеже обавези плаћања
696МладеновацХајдук Вељка 37МЛАДЕНОВАЦ13280,00не подлеже обавези плаћања
759Младеновацкп 2650/3 ко МладеновацМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ2650/3326.809,00не
796Младеновацкп 1877 ко РајковацРАЈКОВАЦ18770,00не подлеже обавези плаћања
801Младеновацкп 1024/7 ко МладеновацМЛАДЕНОВАЦ1024/70,00не подлеже обавези плаћања
112Нови Београдпривредна зона АутопутНОВИ БЕОГРАД595/220,00не подлеже обавези плаћања
131Нови Београдблок 62- КП 6805/2 КО Нови БеоградНОВИ БЕОГРАД6805/2345.795.727,46да
196Нови Београдкп 6780 ко Нови БеоградНОВИ БЕОГРАД6780389.898.672,38да
198Нови БеоградБулевар Зорана Ђинђића 72НОВИ БЕОГРАД108737.275,00да
223Нови Београдблок 43-Анекс уговора није обједињенаНОВИ БЕОГРАД2831/9
226Нови БеоградБулевар Зорана Ђинђића 64НОВИ БЕОГРАД1120/10,00не подлеже обавези плаћања
228Нови БеоградБулевар Милутина Миланковића 5НОВИ БЕОГРАД2872/1538.530.379,00да
246Нови БеоградВладимира ПоповићаНОВИ БЕОГРАД2309/40,00не подлеже обавези плаћања
273Нови БеоградБулевар Зорана Ђинђића 44НОВИ БЕОГРАД2284/72.946.254,00не
302Нови БеоградПартизанске авијације 28НОВИ БЕОГРАД1557/47.273.431,00да
335Нови БеоградЂорђа СтанојевићаНОВИ БЕОГРАД2896/40,00не подлеже обавези плаћања
404Нови БеоградЂорђа Станојевића 9бНОВИ БЕОГРАД2896/40,00не подлеже обавези плаћања
419Нови Београдкп 6821 ко Нови БеоградНОВИ БЕОГРАД68210,00не подлеже обавези плаћања
441Нови БеоградБулевар Арсенија Чарнојевића 111-113НОВИ БЕОГРАД2245/10,00не подлеже обавези плаћања
447Нови Београдкп 2229/8 и 2229/9 ко Нови БеоградНОВИ БЕОГРАД2229/8 и 2229/911.922.723,00да
470Нови БеоградБулевар Михајла Пупина ббНОВИ БЕОГРАД681114.586.051,00да
473Нови БеоградЈурија Гагарина 249НОВИ БЕОГРАД49453.951,00да
485Нови Београддр. Ивана Рибара 54НОВИ БЕОГРАД5703/90,00не подлеже обавези плаћања
509Нови БеоградВеспучијева 12НОВИ БЕОГРАД3688/4488.237,49да
559Нови БеоградОмладинских бригада 100НОВИ БЕОГРАД2906/25не подлеже обавези плаћања
578Нови БеоградЂорђа Станојевића 11 ђНОВИ БЕОГРАД2896/20,00не подлеже обавези плаћања
654Нови БеоградВеспучијева 12НОВИ БЕОГРАД3688/4474.648,00да
722Нови БеоградБежанијских илегалаца 3НОВИ БЕОГРАД1850/59.079.400,85неОбјекат се гради без пријаве радова
762Нови БеоградЂорђа Станојевића 12-14НОВИ БЕОГРАД2224/2142.989.415,00да
777Нови БеоградЕвропска 15НОВИ БЕОГРАД3347/42не подлеже обавези плаћања
780Нови БеоградЕвропска 13НОВИ БЕОГРАД3347/420,00не подлеже обавези плаћања
790Нови БеоградБулевар Михајла Пупина 10аНОВИ БЕОГРАД1022/163.173.638,19да
791Нови БеоградБулевар Михајла Пупина 115НОВИ БЕОГРАД229810.001.928,65да
5ОбреновацК.П. 943 КО ТрстеницаТРСТЕНИЦА9430,00не подлеже обавези плаћања
53ОбреновацОрашацОРАШАЦ1652/436.508,37да
58ОбреновацЕкономски обј. БаричБАРИЧ1987/20,00не подлеже обавези плаћања
62ОбреновацРватиРВАТИ264/1416.109,70да
138Обреновацкп 197/17 ко РватиРВАТИ197/17769.147,22да
165Обреновацкп 95/5 ко БаричБАРИЧ95/50,00не подлеже обавези плаћања
171Обреновацкп 459/1 ко БаричБАРИЧ459/1661.394,37да
181Обреновацкп 296/1 ко Велико ПољеВЕЛИКО ПОЉЕ296/1428.653,00да
182Обреновацкп 4296/2 ко ГрабовацГРАБОВАЦ4296/20,00не подлеже обавези плаћања
189Обреновацкп 430/4 ко БаричБАРИЧ430/4489.871,00да
208ОбреновацОбреновачки пут 49БАРИЧ276/30,00не подлеже обавези плаћања
212Обреновацкп 277 ко Велико ПољеВЕЛИКО ПОЉЕ2770,00не подлеже обавези плаћања
218Обреновацкп 117 ко БаричБАРИЧ1170,00не подлеже обавези плаћања
219Обреновацкп 389/5 ко ЈасенакЈАСЕНАК389/50,00не подлеже обавези плаћања
234Обреновацкп 559 ко ОбреновацОБРЕНОВАЦ55973.040,26да
262Обреновацкп 1009/14 ко ОбреновацОБРЕНОВАЦ1009/14923.151,00не
280Обреновацкп 131/2 ко РватиРВАТИ131/2420.305,54да
288Обреновацкп 427/2 ко Бело ПољеБЕЛО ПОЉЕ427/2763.159,99да
289Обреновацкп 456/1 ко ГрабовацГРАБОВАЦ456/10,00не подлеже обавези плаћања
299Обреновацкп 173/3 ко Мала МоштаницаМАЛА МОШТАНИЦА173/3130.221,16да
349Обреновацкп 1482/4 ко ОбреновацОБРЕНОВАЦ1482/4112.159,52да
350Обреновацкп 722 ко Велико ПољеВЕЛИКО ПОЉЕ722180.799,01да
353Обреновацкп 641/5 ко ОбреновацОБРЕНОВАЦ641/567.929,42да
357Обреновацкп 584/4 ко ДражевацДРАЖЕВАЦ584/47.441,31да
364Обреновацкп 1066/2 ко ОбреновацОБРЕНОВАЦ1066/2647.868,86да
371Обреновацкп 424/1 ко Бело ПољеБЕЛО ПОЉЕ424/164.729,35да
389Обреновацкп 216 ко Обреновац-основни обрачунОБРЕНОВАЦ2160,00
390Обреновацкп 216 ко Обреновац-измена обрачунаОБРЕНОВАЦ216857.170,15да
413Обреновацкп 689/2 ко ПољанеПОЉАНЕ689/20,00не подлеже обавези плаћања
415Обреновацкп 356 ко КртинскаКРТИНСКА3560,00не подлеже обавези плаћања
443ОбреновацМилоша Обреновића 41ОБРЕНОВАЦ435/110.559.414,69да
264ЗвездараКапетана Милоша Жуњића 22/5МИРИЈЕВО1596/1717.951,00да
268ЗвездараОливерина 19ЗВЕЗДАРА133394.755.354,00да
270ЗвездараСветог Николе 86ЗВЕЗДАРА2347156.333,00да
281ЗвездараДимитрија Туцовића 42ЗВЕЗДАРА2934/10,00не подлеже обавези плаћања
290ЗвездараМадридска 8ЗВЕЗДАРА13411/428.887.063,28неОбјекат се гради без пријаве радова
267ВрачарПроте Матеје 44ВРАЧАР354237.454,00да
337ВрачарЦара Николаја 69ВРАЧАР2291/21.650.958,00да
493Врачаркп 4025 ко ВрачарВРАЧАР40250,00не подлеже обавези плаћања
569ВрачарМутапова ВРАЧАР153112.785.038,00да
580ВрачарЦерска 54ВРАЧАР3422305.318,00да
792ЗвездараВоје Вељковића 7-стан 24ЗВЕЗДАРА49490,00не подлеже обавези плаћања
793ЗвездараВоје Вељковића 7-таванЗВЕЗДАРА49490,00не подлеже обавези плаћања
684ЧукарицаНодилова 1-3ЧУКАРИЦА10324/139.704.811,61да
38РаковицаМиљаковачке шумеРЕСНИК30/240 854.736,12да
173РаковицаБорска 92СТАРА РАКОВИЦА177/30,00не подлеже обавези плаћања
179РаковицаОпленачка 72КНЕЖЕВАЦ2374230.191,50да
214РаковицаПатријарха ДимитријаСТАРА РАКОВИЦА19440,00не подлеже обавези плаћања
245РаковицаОпленачка 54КНЕЖЕВАЦ2384315.146,00да
345РаковицаПилота Михајла Петровића 72СТАРА РАКОВИЦА2109/20,00не подлеже обавези плаћања
809МладеновацКраља Петра И -Л1МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ959/3 и друге5.253.861,00да
810МладеновацКраља Петра И - Л2МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ959/3 и друге5.741.212,00да
811Младеновацкп 1510 ко РајковацРАЈКОВАЦ15100,00не
812Сопоткп 1933 ко Мала ИванчаМАЛА ИВАНЧА193339.548,00не
813Сопоткп 1683 ко СопотСОПОТ168389.525,00да
814Сопоткп 520/1 КО РогачаРОГАЧА520/155.082,00да
815Сопоткп 5100/3 ко НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ5100/30,00не подлеже обавези плаћања
816Сопоткп 6850/1 ко СопотСОПОТ6850/1172.172,00не
817Сопоткп 1055 и 1056 ко БабеБАБЕ1055 и 105655.610,00да
818Младеновацкп 46/9 ко МарковацМАРКОВАЦ46/930.886,00да
819Лазаревацкп 1402/3 ко МедошевацМЕДОШЕВАЦ1402/3751.123,26да
821Чукарицакп 1554/1 ко Велика МоштаницаВЕЛИКА МОШТАНИЦА1554/10,00не подлеже обавези плаћања
822ГроцкаЗабранска ббЛЕШТАНЕ1064/10344.002,70да
824ВождовацБраће Ковач 26ВОЖДОВАЦ26847.541.796,00да
826Обреновацкп 288 ко ОбреновацОБРЕНОВАЦ288-249.118,00
828Младеновацкп 857/1 ко КораћицаКОРАЋИЦА857/176.475,00да
329ЗвездараРистин поток 6и-ст. 7ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ219/699.565,00да
256ЗвездараСтанка Враза 4ЗВЕЗДАРА2590149.220,00да
109ЗвездараБоривоја Стевановића 18, В. М. ЛугВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ779/2537.791,10да
450Обреновацстамбени објекат за социјално становање-Ц-6БЕЛО ПОЉЕ16/290,00не подлеже обавези плаћања
451Обреновацстамбени објекат за социјално становање-А и ББЕЛО ПОЉЕ16/10,00не подлеже обавези плаћања
464Обреновацкп 2588 ко ЗвечкаЗВЕЧКА2588121.537,83да
471Обреновацкп 39/11 ко Бело ПољеБЕЛО ПОЉЕ39/110,00не подлеже обавези плаћања
472Обреновацкп 2089/2 и 2089/5 ко ЗвечкаЗВЕЧКА2089/2 и 2089/51.071.614,50да
482Обреновацкп 321/2 ко ОбреновацОБРЕНОВАЦ321/2
497Обреновацкп 2160 ко ОбреновацОБРЕНОВАЦ2160615.850,25неОбјекат се гради без пријаве радова
498Обреновацкп 1669/2 ко ЉубинићЉУБИНИЋ1669/215.749,31да
554ОбреновацРВАТИ196/8440.993,14неОбјекат се гради без пријаве радова
555ОбреновацКРТИНСКА1430/2289.744,42неОбјекат се гради без пријаве радова
556ОбреновацРВАТИ5090,00не подлеже обавези плаћања
557ОбреновацДРАЖЕВАЦ856не подлеже обавези плаћања
558ОбреновацРВАТИ512/34.437.502,88да
597Обреновацкп 4469/5 ко ГрабовацГРАБОВАЦ4469/5259.077,13неОбјекат се гради без пријаве радова
598Обреновацкп 2878 ко СкелаСКЕЛА2878112.725,90да
604Обреновацкп 687/19 ко БаричБАРИЧ687/19526.707,60да
629Обреновацкп 154/9 ко РватиРВАТИ154/9340.323,50неОбјекат се гради без пријаве радова
637Обреновацкп 562/2 ко УровциУРОВЦИ562/2186.926,14да
638Обреновацкп 672/11 ко БаричБАРИЧ672/11214.760,00неОбјекат се гради без пријаве радова
639Обреновацкп 4481/7 ко ЗвечкаЗВЕЧКА4481/70,00не подлеже обавези плаћања
642Обреновацкп 246/1, 246/21 и 246/8 ко РватиРВАТИ246/1, 264/21 и 246/8927.703,04не
643Обреновацкп 217 ко УровциУРОВЦИ217123.738,33да
668Обреновацкп 790/19 ко Велико ПољеВЕЛИКО ПОЉЕ790/1993.463,00да
669Обреновацкп 445/1 ко Бело ПољеБЕЛО ПОЉЕ445/1214.882,39да
670Обреновацкп 16/2 ко РватиРВАТИ16/21.091.455,31да
678Обреновацкп 333 ко ОбреновацОБРЕНОВАЦ3339.726.266,66не
679Обреновацкп 371 ко ОбреновацОБРЕНОВАЦ3710,00не подлеже обавези плаћања
682ОбреновацКраља Милана 14РВАТИ5297.886.039,00да
685Обреновацкп 271/2 и 271/3 ко ОбреновацОБРЕНОВАЦ271/2 и 271/3
687Обреновацкп 481/1 ко ОбреновацОБРЕНОВАЦ481/1
689Обреновацкп 1800/1 ко ЗабрежјеЗАБРЕЖЈЕ1800/1263.294,62не
700Обреновацкп 52 ко КртинскаКРТИНСКА52503.261,00да
701Обреновацкп 197/17 ко РватиРВАТИ197/17133.851,59не
702Обреновацкп 1487/1 ко СтублинеСТУБЛИНЕ1487/1не подлеже обавези плаћања
707Обреновацкп 2015 ко УшћеУШЋЕ2015112.708,08да
713Обреновацкп 2742 ко ЗвечкаЗВЕЧКА27420,00не подлеже обавези плаћања
714Обреновацкп 2329/1 ко ДражевацДРАЖЕВАЦ2329/189.311,13да
715Обреновацкп 1309/1 ко ЗабрежјеЗАБРЕЖЈЕ1309/1377.219,09да
727Обреновацкп 271/2 и 271/3 ко ОбреновацОБРЕНОВАЦ271/2 и 271/31.470.377,82да
732Обреновацкп 383/1 ко КртинскаКРТИНСКА383/10,00не подлеже обавези плаћања
737Обреновацкп 2630/2 ко СтублинеСТУБЛИНЕ2630/2851.263,32да
741Обреновацкп 839 ко Велико ПољеВЕЛИКО ПОЉЕ8390,00не подлеже обавези плаћања
742Обреновацкп 631/10 ко РватиРВАТИ631/10153.390,35да
747Обреновацкп 1404 ко ГрабовацГРАБОВАЦ140498.042,67да
779Обреновац288 КО ОбреновацОБРЕНОВАЦ2881.204.993,66да
6ПалилулаРанка Миљића 24БОРЧА5971/11.049.282,44да
101ПалилулаУчитељска 5, БорчаБОРЧА48785.536.581,25да
194ПалилулаРанка Миљића 36БОРЧА5950/1846.485,10да
195ПалилулаМаријане Грегоран 14 - Робна кућа ''Београд'' - ''Маxи 107''ПАЛИЛУЛА1320/2718.719,20не
225Палилулакп 5222/1 ко БорчаБОРЧА5222/13.573.873,21да
250ПалилулаМилана Топлице ббБОРЧА4427/2 10.259.661,89да
251ПалилулаМилана Топлице ббБОРЧА4427/114.476.601,30да
261ПалилулаГП 8КРЊАЧА1030/101.644.430,50не
286ПалилулаЦвијићева 42ПАЛИЛУЛА91111.947.158,75да
420Палилулакп 2199/3 ко ВишњицаВИШЊИЦА2199/348.472.008,16неОбјекат се гради без пријаве радова
421Палилула48.472.008,16неОбјекат се гради без пријаве радова
422Палилула48.472.008,16неОбјекат се гради без пријаве радова
255ЗвездараРистин потокВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ219/10444.284,00да
423Палилула48.472.008,16неОбјекат се гради без пријаве радова
508Палилулакп 1453/31 ко БорчаБОРЧА1453/31162.952.712,60да
548ПалилулаСтевана Христића 5ПАЛИЛУЛА1307/82.192.395,05не
769ПалилулаРадничка 25-25аБОРЧА5236/1 и друге0,00не подлеже обавези плаћања
770ПалилулаКраљице Марије 10ПАЛИЛУЛА1845/4332.796,23да
772ПалилулаИлије ГарашанинаПАЛИЛУЛА1833/10,00не подлеже обавези плаћања
774ПалилулаСтарине Новака 2ПАЛИЛУЛА1831317.715,39да
4Стари градБраће Барух 2СТАРИ ГРАД506/1427.285,48да
18Стари градСветогорска 35 стан 2СТАРИ ГРАД266777.992,36да
66Стари градЦариградска 10
67Стари градДунавски кеј 13СТАРИ ГРАД2/931.234,80да
90Стари градКосовска 15СТАРИ ГРАД23385.522,17да
113Стари градЦариградска 10СТАРИ ГРАД135521.906.385,90да
155Стари градДунавски кеј 15СТАРИ ГРАД3/187.146,84да
187Стари градГосподар Јованова 45аСТАРИ ГРАД9043.173.353,00да
216Стари градКарађорђева 19СТАРИ ГРАД1950/31.361.906,66да
235Стари градДобрачина 25СТАРИ ГРАД165811.389,49да
291Стари градСолунска 11СТАРИ ГРАД114/10,00
356Стари градКнез Милетина 41СТАРИ ГРАД128239.690,64да
362Стари градЗмај Јовина, Вука Караџића и Цара ЛазараСТАРИ ГРАД933, 1818 и 18980,00не подлеже обавези плаћања
363Стари градЧика Љубина 4СТАРИ ГРАД22770,00не подлеже обавези плаћања
373Стари градЦариградска 17СТАРИ ГРАД125719.748.681,91да
384Стари градВишњићева 19СТАРИ ГРАД4611.971.589,40да
396Стари градВенизелосова 54СТАРИ ГРАД1277
402Стари градЦариградска 24СТАРИ ГРАД122823.420.238,68да
411Стари градКосовска 49СТАРИ ГРАД2757/126.661,76да
433Стари градКапетан Мишина 2аСТАРИ ГРАД1726315.282,00да
475Стари градЖоржа Клеменсоа 17СТАРИ ГРАД102081.106,96не
486Стари градНушићева 7аСТАРИ ГРАД2819711.843,00да
517Стари градСтрахињића Бана 21СТАРИ ГРАД510/210.699,22да
536Стари градФдранцуска 11СТАРИ ГРАД1688/14.077.695,55да
572Стари градСветогорска 22СТАРИ ГРАД270343.299,59да
574Стари градЦара Лазара 13СТАРИ ГРАД1858/1не подлеже обавези плаћања
575Стари градКраља Милана 28СТАРИ ГРАД30220,00не подлеже обавези плаћања
618Стари градЦариградска 15/2СТАРИ ГРАД1258/119.214.009,80да
634Стари градкп 1169/3 ко Стари градСТАРИ ГРАД1169/32.903.293,29да
680Стари градВенизелосова 54СТАРИ ГРАД127728.344.857,94да
694Стари градФрушкогорска 8СТАРИ ГРАД2040 637.836,33не
724Стари градЦара Лазара 9СТАРИ ГРАД18610,00не подлеже обавези плаћања
734Стари градЦара Уроша 15СТАРИ ГРАД6722.252.319,05не
760Стари градЦариградска 32СТАРИ ГРАД12208.169.005,03да
783Стари градДунавски кеј 15СТАРИ ГРАД3/161.063,53да
805Стари градЦетињска 6СТАРИ ГРАД2439/1365.455,97да
776ВождовацИндире Ганди 6ВОЖДОВАЦ7365368.514,27да
781ВождовацКумодрашка 350КУМОДРАЖ515/24.048.440,00да
786ВождовацКрушевачка бр. 30ВОЖДОВАЦ1796/114.917.653,00да
2ВрачарБаба Вишњина 43ВРАЧАР638/17.439.732,00да
13ВрачарДаничарева 61ВРАЧАР2537/27.456.281,36да
34ВрачарПатријарха Варнаве 37ВРАЧАР18901.383.477,66да
61ВрачарМачванска 32ВРАЧАР19493.932.134,45да
65ВрачарКнеза Милоша 19
98ВрачарСветог Саве 32ВРАЧАР1760834.883,98да
110ВрачарГосподара Вучића 89ВРАЧАР45451.122.589,00да
115ВрачарДубљанска 43-45ВРАЧАР2077/11.331.276,00да
116ВрачарДубљанска 43-45ВРАЧАР2077/126.403,00да
117ВрачарКнеза Милоша 19ВРАЧАР5104
149ВрачарИнтернационалних бригада 74ВРАЧАР38692.676.702,25да
157ВрачарСредачка 4ВРАЧАР800/115.394.878,00да
162ВрачарКнеза Милоша 19ВРАЧАР5104538.412,00да
193ВрачарПодгоричка 2бВРАЧАР1865/317.019.173,00да
229ВрачарСветозара Марковића 28ВРАЧАР506715.311.096,00не
238ВрачарСтојана ПротићаВРАЧАР2075/3 23.796.696,00да
266ВрачарПроте Матеје 44ВРАЧАР354не подлеже обавези плаћања
287ВрачарКрунска 90ВРАЧАР654/121.289.110,00да
88СурчинК.П. 1484 КО БечменБЕЧМЕН1484438.956,30да
125СурчинКП 1319/6 КО БечменБЕЧМЕН1319/6129.918,34да
126СурчинМБТС 10/04 КБ 1000кВАДОБАНОВЦИ46280,00не подлеже обавези плаћања
170Сурчинкп 6079 ко ДобановциДОБАНОВЦИ60790,00не подлеже обавези плаћања
184Сурчинкп 4008 ко СурчинСУРЧИН40080,00не подлеже обавези плаћања
205Сурчинкп 650/1 КО СурчинСУРЧИН650/10,00не подлеже обавези плаћања
284Сурчинкп 474/2 ко БечменБЕЧМЕН474/2132.581,00да
307Сурчинкп 12/1 ко БечменБЕЧМЕН12/183.441,00да
312Сурчинкп 2/18 ко БечменБЕЧМЕН2/18255.405,00да
331Сурчинкп 3162 ко СурчинСУРЧИН31620,00не подлеже обавези плаћања
385Сурчинкп 604 ко БољевциБОЉЕВЦИ60470.504,00да
439Сурчинкп 234/1 ко БољевциБОЉЕВЦИ234/163.318,00да
570СурчинБЕЧМЕН651/1115.989,00да
589СурчинИлије Радојчића 16БОЉЕВЦИ129625.367,00да
636Сурчинкп 563/2 ко БечменБЕЧМЕН563/273.933,00да
671Сурчинкп 1361/2 ко БечменБЕЧМЕН1361/2183.818,00да
672Сурчинкп 252 ко БечменБЕЧМЕН252195.682,00да
673СурчинСурчинска ббСУРЧИН4516/14.334.430,00да
698Сурчинкп 1776/2 ко БољевциБОЉЕВЦИ1776/226.902,00да
46ВождовацЛиповачки пут, РипањРИПАЊ2731/11239.396,00да
89ВождовацБачванска 14ВОЖДОВАЦ14200,00не подлеже обавези плаћања
118ВождовацБулевар ЈНА 86аЈАЈИНЦИ669/10,00не подлеже обавези плаћања
129ВождовацХризантема бб-ВОЖДОВАЦКУМОДРАЖ1851/121.717.278,00да
156ВождовацВојводе Степе 283ВОЖДОВАЦ7104/10,00не подлеже обавези плаћања
186ВождовацЈована Поповића 3ВОЖДОВАЦ5049/209.107.019,00да
217Вождовац'ИКЕА БЕОГРАД ИСТОК''ЗУЦЕ82/4 и др.0,00
285ВождовацРада НеимараВОЖДОВАЦ1653/144.532.837,00да
298ВождовацРаде Кончара 17ВОЖДОВАЦ20259.422.216,00да
306ВождовацГарибалдијева 2ВОЖДОВАЦ9410.048.814,00да
332ВождовацПут за Марковиће ббВОЖДОВАЦ85/10308.956,00да
351Вождовацкп 1423/17 ко РипањРИПАЊ1423/17
360ВождовацБулевар Ослобођења 101ВОЖДОВАЦ467910.110.413,98да
368ВождовацПаунова 84ЈАЈИНЦИ52/17522.873,00да
479ВождовацВојводе СтепеВОЖДОВАЦ7881/313.639.150,00да
494ВождовацБраће Ковач 27ВОЖДОВАЦ26648.118.257,00не
496ВождовацБрђанска 117бРИПАЊ49310,00не подлеже обавези плаћања
529ВождовацРанка Тајсића 30ВОЖДОВАЦ24766.448.197,00да
538ВождовацБоже Јанковића 47ВОЖДОВАЦ44981.280.386,00да
550ВождовацВитановачка 17ВОЖДОВАЦ1.356.659,00да
551ВождовацСтрумичка 7ВОЖДОВАЦ21088.818.536,00да
591ВождовацВојводе Степе 23ВОЖДОВАЦ2385/155.744.876,00не
624ВождовацПазинска 28ВОЖДОВАЦ76921.401.406,00да
647ВождовацТодора Дукина 80ВОЖДОВАЦ29349.722.721,00да
699Вождовацкп 4709 ко ВождовацВОЖДОВАЦ4709889.307,00да
729ВождовацГрчића Миленка 56ВОЖДОВАЦ1674/1 12.750.879,00неОбјекат се гради без пријаве радова
730ВождовацТомазеова 35ВОЖДОВАЦ3021/17.642.052,00неОбјекат се гради без пријаве радова
740ВождовацТодора Дукина 58ВОЖДОВАЦ29567.932.657,00да
758ВождовацВојводе Влаховића ббКУМОДРАЖ17634.826.723,00да
773ВождовацКумодрашкаВОЖДОВАЦ7764/4412.117.927,35да
86ЗвездараМарка Орешковића 18ЗВЕЗДАРА311518.140.089,30да
100ЗвездараВојводе Саватија 23ЗВЕЗДАРА326216.239.083,52да
104ЗвездараМихаила Тодоровића бб,
К.П. 30/5 КО Мали мокри луг
МАЛИ МОКРИ ЛУГ30/50,00не подлеже обавези плаћања
105ЗвездараАриљска 10ЗВЕЗДАРА4776153.398,51да
106ЗвездараВоје Вељковића 21ЗВЕЗДАРА4942215.756,67да
108ЗвездараКозарчева 13ЗВЕЗДАРА13366/11.401.458,00да
140ЗвездараМилоша Зечевића 8ЗВЕЗДАРА4255/37.335.029,00да
151ЗвездараЧегарска 4ЗВЕЗДАРА3553/269.448.930,00не
158ЗвездараШибеничка 8ЗВЕЗДАРА7370/14.979.277,00да
159ЗвездараЛунета Миловановића 4ЗВЕЗДАРА1351410.838.731,00да
166ЗвездараЖичка 13ЗВЕЗДАРА7145/127.497.244,00да
177Звездаракп 30/5 ко Мали Мокри ЛугМАЛИ МОКРИ ЛУГ30/56.438.384,00да
180ЗвездараВладимира Гортана 9ЗВЕЗДАРА13418/120.487,00да
213Звездаракп 417/1 ко МиријевоМИРИЈЕВО417/13.287.533,00да
221ЗвездараМехмеда Соколовића 6ЗВЕЗДАРА33800,00не подлеже обавези плаћања
237ЗвездараГорничевска 14ЗВЕЗДАРА104938.896.151,00да
239ЗвездараТихомира Вишњевца 4ЗВЕЗДАРА4564/12.746.063,79да
252ЗвездараВојислава Илића 143ЗВЕЗДАРА13212/10,00не подлеже обавези плаћања
254ЗвездараРистин потокВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ219/7502.029,00да
260ЗвездараДушана Радовића 5дЗВЕЗДАРА4528/518.712.569,37да
614ВрачарСмиљанићева 27ВРАЧАР31418.276.777,00да
676ВрачарШуматовачка 102ВРАЧАР3697/10,00да
704ВрачарЦерска 121ВРАЧАР318613.531.863,00да
708ВрачарЛамартинова 27ВРАЧАР395512.341.494,00да
751ВрачарБулевар краља Александра 54ВРАЧАР50021.043.631,00да
753ВрачарЦерска 31ВРАЧАР2423257.392,00да
768ВрачарЦерска 17ВРАЧАР239611.589.119,00да
11ЗемунХерцеговачка 16бЗЕМУН164095.074.431,11да
19ЗемунДалматинских бригада ббБАТАЈНИЦА5724433.753,58да
20ЗемунЈована Бранковића 42аБАТАЈНИЦА21972.350,33да
24ЗемунБанијска 78ЗЕМУН164478.714.136,50да
47ЗемунШандора Мајора 8ЗЕМУН ПОЉЕ119/75901.517,36да
91ЗемунКосовска 12ЗЕМУН11782.151.163,66да
99ЗемунКраља Радослава 88БАТАЈНИЦА57254.359.726,36да
119ЗемунАласка 30ЗЕМУН107441.503.382,00да
120ЗемунПетра Јововића 13ЗЕМУН15411/71.583.026,51да
145ЗемунКупрешка 2б-РЕКОНСТРУКЦИЈА У ОКВИРУ ГАБАРИТАЗЕМУН16108/10,00не подлеже обавези плаћања
150ЗемунЂорђа Чутуковића бр. 48аЗЕМУН164186.602.794,00да
161ЗемунПрегревица 26ЗЕМУН10464994.068,00да
188Земункп 146/4 ко Земун ПољеЗЕМУН ПОЉЕ146/40,00не подлеже обавези плаћања
192Земунтрговачки центар ИБЦ-Реконструкција у оквиру габаритаЗЕМУН ПОЉЕ14480,00не подлеже обавези плаћања
201ЗемунБраће Смиљанић 32БАТАЈНИЦА3065/34.124.198,00да
244ЗемунБатајнички друм 23ЗЕМУН150/230,00не подлеже обавези плаћања
292Земункп 1066/3 ко Земун пољеЗЕМУН ПОЉЕ1066/3779.553,72да
301ЗемунСветогорска 19ЗЕМУН888982.774,76да
304ЗемунЖелезничка 37б-ПОТВРДАЗЕМУН13460/10,00не подлеже обавези плаћања
327ЗемунБраће Смиљанић 20ЗЕМУН3049/24.212.827,29да
336ЗемунШилерова 64ЗЕМУН117634.052.383,98да
354ЗемунЏона КенедијаЗЕМУН164444.945.885,16да
365ЗемунЂорђа Чутуковића бр. 48бЗЕМУН167147.246.991,16да
377Земункп 1463 ко Земун ПољеЗЕМУН ПОЉЕ14638.425.647,79да
380ЗемунШевина 51ЗЕМУН14064824.100,83да
387ЗемунМајора Зорана Радосављевића 161БАТАЈНИЦА3313/10,00не подлеже обавези плаћања
406Земункп 89/2 ко Земун пољеЗЕМУН ПОЉЕ89/20,00не подлеже обавези плаћања
407ЗемунПвромајска 1ЗЕМУН136670,00не подлеже обавези плаћања
408ЗемунБосанска 60ЗЕМУН163890,00не подлеже обавези плаћања
430ЗемунБреговит ббЗЕМУН659/19.015.970,00да
432ЗемунЂорђа Чутуковића 48аЗЕМУН164180,00
436ЗемунХерцеговачка 60ЗЕМУН16405976.347,00да
446ЗемунБанијска 78ЗЕМУН164479.860,00да
453ЗемунАутопут Београд-Нови СадЗЕМУН ПОЉЕ14630,00не подлеже обавези плаћања
458ЗемунДрагана Ракића ббЗЕМУН164498.948.460,00да
478ЗемунБатајнички друм 29ЗЕМУН ПОЉЕ98/2226.219.422,05не
499ЗемунЉиљане Костић ббЗЕМУН ПОЉЕ597/65.927.915,45да
503ЗемунПрвомајска 103ЗЕМУН163760,00не подлеже обавези плаћања
506ЗемунРадоја Дакића 28ЗЕМУН20931.306.625,63не
528ЗемунЖелезничка 73ЗЕМУН138796.006.358,31не
534ЗемунЦетињска 13ЗЕМУН833/21.036.638,14да
549Земундр. Недељка Ерцеговца 32ЗЕМУН22035.273.938,05да
581ЗемунЦара Душана 63ЗЕМУН1141520.092.293,00да
601ЗемунКараматина 35ЗЕМУН660,00не подлеже обавези плаћања
615ЗемунПрегревица 26ЗЕМУН10464-71.794,37не
619ЗемунФрушкогорска 3ЗЕМУН9390,00не подлеже обавези плаћања
635ЗемунРадоја Дакића 27ЗЕМУН2015/124.436.382,65да
646ЗемунГлавна 13ЗЕМУН1196/10,00не подлеже обавези плаћања
659ЗемунБраће Мицић 13ЗЕМУН ПОЉЕ143/31548.971,84да
664ЗемунСестара Страин 42ЗЕМУН15408/101.571.677,70да
686ЗемунБургерових 36ЗЕМУН ПОЉЕ112/17505.479,53да
695ЗемунХерцеговачка 16бЗЕМУН1640991.006,11да
697ЗемунЏона Кенедија коначни обрачунЗЕМУН164440,00не подлеже обавези плаћања
717ЗемунДунавска 1ЗЕМУН11337/19.864.992,53да
721ЗемунЖивка Петовића 34ЗЕМУН135243.105.693,85да
784Земункп 146/4 ко Земун ПољеЗЕМУН ПОЉЕ146/40,00не подлеже обавези плаћања
788ЗемунВојвођанских бригада 47БАТАЈНИЦА3069/224.375.091,40неОбјекат се гради без пријаве радова
798ЗемунЦара Душана 161ЗЕМУН1644511.223.030,80да
3ЗвездараЈованке Радаковић ббЗВЕЗДАРА3784/55.252.451,79да
8ЗвездараМиријевски булевар ббМИРИЈЕВО505/24.957.730,95да
10ЗвездараМехмеда Соколовића 6ЗВЕЗДАРА33804.622.131,24да
31ЗвездараВојводе Саватија 31ЗВЕЗДАРА3278/1217.287,03да
68ЗвездараК.П. 1608/5 КО МиријевоМИРИЈЕВО1608/52.562.118,54да
69ЗвездараК.П. 1608/4 КО МиријевоМИРИЈЕВО1608/42.892.817,83да
70ЗвездараК.П. 1608/6 КО МиријевоМИРИЈЕВО1608/62.771.608,89да
72ЗвездараМатице српскеМИРИЈЕВО2190/18.842.475,21неОбјекат се гради без пријаве радова
80ЗвездараВитезова Карађорђеве звезде 128МИРИЈЕВО1457/3275.617,70да
81ЗвездараЉубљанска 14-ПРЕНАМЕНА ПОСЛ У СТАНЗВЕЗДАРА34720,00не подлеже обавези плаћања
82ЗвездараЈованке радаковић 23бМИРИЈЕВО1158/50,00не подлеже обавези плаћања
83ЗвездараЈованке радаковић 24гМИРИЈЕВО1158/30,00не подлеже обавези плаћања
84ЗвездараЈованке радаковић 26дМИРИЈЕВО1158/10,00не подлеже обавези плаћања
85ЗвездараЈованке радаковић 25вМИРИЈЕВО1158/40,00не подлеже обавези плаћања
305ЗвездараРистин потокВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ219/7201.757,00да
317ЗвездараРудо 2ЗВЕЗДАРА13511/30,00не подлеже обавези плаћања
318ЗвездараКосте Абрашевића 22ЗВЕЗДАРА77057.002.761,00да
328ЗвездараРистин поток 6и-ст. 7ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ219/10148.037,00да
330ЗвездараБоривоја Стевановића 18, В. М. ЛугВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ779/20,00не подлеже обавези плаћања
333ЗвездараБатутова 1-3ЗВЕЗДАРА4255/6321.918.383,00да
338ЗвездараСтанка Враза 4ЗВЕЗДАРА25900,00не подлеже обавези плаћања
367ЗвездараЉубљанска 3ЗВЕЗДАРА3483402.768,22да
397ЗвездараМилутина Ускоковића 2ЗВЕЗДАРА7657
398ЗвездараСветог Николе 86ЗВЕЗДАРА23470,00не подлеже обавези плаћања
399Звездаракп 886/6 ко Велики мокри лугВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ886/64.053.093,00да
400Звездаракп 248/1 ко Велики мокри лугВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ248/13.343.797,00да
409ЗвездараСтанка Враза 4ЗВЕЗДАРА25900,00не подлеже обавези плаћања
414ЗвездараКосте Абрашевића 25ЗВЕЗДАРА76727.021.572,00да
425ЗвездараКајмакчаланска 24-26ЗВЕЗДАРА7133/1
444Звездаракп 1017/6 ко ВМ ЛугВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ1017/61.618.077,00да
463ЗвездараКулина Бана 24ЗВЕЗДАРА74470,00не подлеже обавези плаћања
466ЗвездараШејкинаМИРИЈЕВО418/13.792.786,00неОбјекат се гради без пријаве радова
488ЗвездараФочанска 20ЗВЕЗДАРА4541/72.955.546,00да
489ЗвездараГоспићка 12ЗВЕЗДАРА10431/11.733.895,00да
490ЗвездараЦветанова ћуприја ббВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ179/11 3.546.969,42да
491ЗвездараРадојке Лакић 26ЗВЕЗДАРА76582.441.584,74да
492ЗвездараСилвија Крањчевића 16ЗВЕЗДАРА72521.822.099,00да
495ЗвездараБрегалничка 7ЗВЕЗДАРА728213.144.185,70да
500ЗвездараВоје Вељковића 21-ст. 18ЗВЕЗДАРА49420,00не подлеже обавези плаћања
501ЗвездараАриљска 10-ст. 23ЗВЕЗДАРА47760,00не подлеже обавези плаћања
504ЗвездараЈедренска 4ЗВЕЗДАРА3158/123.134.293,50да
515ЗвездараКордунашка 14аЗВЕЗДАРА4470/1420.501,00да
516ЗвездараРаљска 3ЗВЕЗДАРА11191/1615.720,00не
518ЗвездараРистин поток 6и-ст. 7ЗВЕЗДАРА219/60,00не подлеже обавези плаћања
519ЗвездараРистин поток 6и-ст. 8ЗВЕЗДАРА219/60,00не подлеже обавези плаћања
520ЗвездараРистин поток 6ј-ст.7ЗВЕЗДАРА219/70,00не подлеже обавези плаћања
521ЗвездараРистин поток 6ј-ст. 8ЗВЕЗДАРА219/70,00не подлеже обавези плаћања
522ЗвездараРистин поток 6ђ-ст. 7ЗВЕЗДАРА219/100,00не подлеже обавези плаћања
523ЗвездараРистин поток 6ђ-ст.8ЗВЕЗДАРА219/100,00не подлеже обавези плаћања
596ЗвездараЉубљанска 8ЗВЕЗДАРА34758.067.577,00да
603Звездаракп 159/1 ко Мали Мокри ЛугМАЛИ МОКРИ ЛУГ159/12.693.536,00не
605ЗвездараЂевђелијска 13ЗВЕЗДАРА3215/124.330.763,00да
628ЗвездараКапетана Милоша Жуњића 25МИРИЈЕВО1608/11 1.367.132,23да
645ЗвездараПиранделова 8МИРИЈЕВО3495/91.433.101,00да
655ЗвездараВељка Дугошевића 19ЗВЕЗДАРА2138/12.562.126,00да
656ЗвездараМатице СрпскеМИРИЈЕВО2190/79.728.791,00неОбјекат се гради без пријаве радова
666ЗвездараДравска 1ЗВЕЗДАРА7144/160.978.966,00да
667ЗвездараМилана Ракића 25ЗВЕЗДАРА4189/156.646.509,38да
674ЗвездараПрешевска 7ЗВЕЗДАРА4096не подлеже обавези плаћања
691ЗвездараВоје Вељковића 7ЗВЕЗДАРА4949345.173,20да
692ЗвездараВоје Вељковића 7ЗВЕЗДАРА49492.600.332,28да
712ЗвездараПредрага Васића 5МИРИЈЕВО1198/231.587.467,22да
728ЗвездараПанте СрећковићаЗВЕЗДАРА2183/3928.378.644,00да
735ЗвездараВојводе Блажете 42ЗВЕЗДАРА4768/711.580.465,00да
756ЗвездараБудманијева 2ЗВЕЗДАРА4839/312.423.077,00да
763ЗвездараКосте Абрашевића 25ЗВЕЗДАРА7672не подлеже обавези плаћања
764ЗвездараГорничевска 14ЗВЕЗДАРА10493не подлеже обавези плаћања
765ЗвездараКосте Абрашевића 22ЗВЕЗДАРА7705не подлеже обавези плаћања
767ЗвездараКулина Бана 3ЗВЕЗДАРА7431/1466.118,00да
346РаковицаВидиковачки венац 84КНЕЖЕВАЦ12709/4 и 12710/1272.480,83да
403РаковицаСтанка Пауновића Вељка СТАРА РАКОВИЦА1905/65.445.775,00не
530РаковицаЧајничка 22КНЕЖЕВАЦ16160,00
531РаковицаЧајничка 22КНЕЖЕВАЦ1616217.089,76да
532РаковицаСунчани брег, кп 30/551 ко РесникРЕСНИК30/5511.281.680,20да
582Раковицакп 30/921 ко РесникРЕСНИК30/921
583Раковицакп 30/921 ко РесникРЕСНИК30/9211.042.494,00не
584РаковицаМилице Српкиње 9СТАРА РАКОВИЦА672/27.799.211,90да
585РаковицаМилице Српкиње 9СТАРА РАКОВИЦА672/17.659.165,50неОбјекат се гради без пријаве радова
593Раковицакп 30/372 ко РесникРЕСНИК30/372719.891,46да
602РаковицаПодавалска 58аРЕСНИК1581/2 и 1325/440,00не подлеже обавези плаћања
611РаковицаКанарево брдо 1СТАРА РАКОВИЦА5060,00не подлеже обавези плаћања
705РаковицаГочка 28/2КНЕЖЕВАЦ2439865.920,00да
710РаковицаНиколе Мараковића 1СТАРА РАКОВИЦА1584
738Раковицакп 11/1 ко РесникРЕСНИК11/10,00не подлеже обавези плаћања
745РаковицаМоме Станојловића 5аКНЕЖЕВАЦ371/12.814,00да
789РаковицаВидиковачки венац 6КНЕЖЕВАЦ295/1252.221,00да
33Савски венацКварнерска 1САВСКИ ВЕНАЦ107981.752.149,00да
45Савски венацХероја М. Тепића 4САВСКИ ВЕНАЦ20638/21.777.174,00да
73Савски венацКраља Милутина 34САВСКИ ВЕНАЦ121029.337,00да
103Савски венацОмладинска 3САВСКИ ВЕНАЦ21403/16.691.635,00да
124Савски венацугао Омладинске и саобраћајнице Ц12САВСКИ ВЕНАЦ21672/711.818.147,00да
144Савски венацкп 20010/2 ко Савски венацСАВСКИ ВЕНАЦ20010/23.518.316,00да
146Савски венацБирчанинова 4аСАВСКИ ВЕНАЦ939/218.120,00да
147Савски венацБранкова 13САВСКИ ВЕНАЦ3315217.436,00да
199Савски венацСењачка 5САВСКИ ВЕНАЦ109912.541.306,00да
233Савски венацСање Живановић 42САВСКИ ВЕНАЦ11401/1 388.623,14да
248Савски венацНемањина 46САВСКИ ВЕНАЦ1140 28.215,00да
249Савски венацОмладинска 23аСАВСКИ ВЕНАЦ21648/11.164.834,00да
265Савски венацДобропољскаСАВСКИ ВЕНАЦ3068/124.809.065,95да
272Савски венацСтјепана Филиповића 33-39САВСКИ ВЕНАЦ3283/7498.376,00да
282Савски венацДобропољска 9САВСКИ ВЕНАЦ3227/19.037.731,00да
308Савски венацМокрањчева 6САВСКИ ВЕНАЦ3121/12.726.574,00да
383Савски венацМалог Радојице 3САВСКИ ВЕНАЦ20712/11.044.313,00да
435Савски венацМалог Радојице 19САВСКИ ВЕНАЦ20832/13.214.735,00да
535Савски венацкп 11467/2 ко Савски венацСАВСКИ ВЕНАЦ11467/23.875.647,00да
552Савски венацОмладинска 3САВСКИ ВЕНАЦ21403/1370.935,00да
553Савски венацБулевар кнеза Александра Карађорђевића 53САВСКИ ВЕНАЦ21155/10,00не подлеже обавези плаћања
627Савски венацКнеза Милоша 61САВСКИ ВЕНАЦ1275/10,00не подлеже обавези плаћања
640Савски венацТрг ОслобођењаСАВСКИ ВЕНАЦ20010/20,00не подлеже обавези плаћања
648Савски венацСарајевска 1САВСКИ ВЕНАЦ939/1994.780,00да
649Савски венацСарајевска 1САВСКИ ВЕНАЦ939/1561.970,00да
650Савски венацКосте РацинаСАВСКИ ВЕНАЦ20621/126.965.461,00не
733Савски венацРожајска 8САВСКИ ВЕНАЦ114924.086.816,00да
748Савски венацВасе Пелагића 3САВСКИ ВЕНАЦ1088323.903.874,00да
787Савски венацСарајевска 2а/1САВСКИ ВЕНАЦ859/89.992,00да
1СопотК.П. 1349 КО СопотСОПОТ13490,00не подлеже обавези плаћања
27СопотЉубивоја Гајића 10СОПОТ1182/6198.168,39да
30СопотРогачаРОГАЧА278/256.640,00да
32СопотК.П. 371/2 КО Мала ИванчаМАЛА ИВАНЧА371/242.827,78да
36СопотК.П. 327 КО РаљаРАЉА327158.551,00да
37СопотКапетана Драгића 7СОПОТ13200,00не подлеже обавези плаћања
39СопотДрлупеДРЛУПЕ661/50,00не подлеже обавези плаћања
40СопотК.П. 1798 КО РогачаРОГАЧА17980,00не подлеже обавези плаћања
41СопотНова 67РАЉА35/1958.069,00да
42СопотК.П. 3127/7 КО ПоповићПОПОВИЋ3127/712.803,00да
49СопотМилосава ВлајићаСОПОТ1621/30,00не подлеже обавези плаћања
55СопотК.П. 2721/3 КО Мала ИванчаМАЛА ИВАНЧА2721/30,00не подлеже обавези плаћања
56СопотК.П. 906/2 КО РогачаРОГАЧА906/256.857,00да
57СопотК.П. 1043/4 КО НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ1043/423.667,00да
76СопотПарцаниПАРЦАНИ1027/559.963,00да
78СопотК.П. 5153 НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ515386.881,00да
79СопотК.П. 83/1 КО РогачаРОГАЧА83/132.062,00да
87СопотМали ПожаревацМАЛИ ПОЖАРЕВАЦ926/237.414,00да
121Сопоткп 290/6 КО ПоповићПОПОВИЋ290/619.394,00да
122Сопоткп 938/3 ко ЂуринциЂУРИНЦИ938/30,00не подлеже обавези плаћања
123Сопоткп 322/2 ко РогачаРОГАЧА322/244.337,00да
141Сопоткп 755 ко Мала ИванчаМАЛА ИВАНЧА75599.912,00да
142Сопоткп 83 ко Мали ПожаревацМАЛИ ПОЖАРЕВАЦ8330.168,00да
148Сопоткп 7349/3 ко СопотСОПОТ7349/3197.027,00да
153Сопоткп 1671 ко Мала ИванчаМАЛА ИВАНЧА167128.582,00да
154Сопоткп 302/1 ко Мала ИванчаМАЛА ИВАНЧА302/10,00не подлеже обавези плаћања
163Сопоткп 7801/2 ко СопотСОПОТ7801/20,00не подлеже обавези плаћања
168Сопоткп 2002 ко СопотСОПОТ2002203.524,00да
202Сопоткп 1478/1 КО ПарцаниПАРЦАНИ1478/120.948,00да
203Сопоткп 1478/1 КО ПарцаниПАРЦАНИ1478/1145.601,00да
204Сопоткп 1040/14 КО Мала ИванчаМАЛА ИВАНЧА1040/14206.287,00да
215Сопоткп 4657/2 ко СопотСОПОТ4657/2124.903,00да
222Сопоткп 1198/1 ко ПоповићПОПОВИЋ1198/142.975,00да
230Сопоткп 306/7 ко РаљаРАЉА306/7119.239,00да
232Сопоткп 477/1 ко РогачаРОГАЧА477/134.825,00да
240Сопоткп 755 ко Мала ИванчаМАЛА ИВАНЧА75538.266,00да
241Сопоткп 857/4 ко СибницаСИБНИЦА857/49.453,00да
242Сопоткп 3479/2 ко СтојникСТОЈНИК3479/223.632,00да
243Сопоткп 1006/1 ко ПарцаниПАРЦАНИ1006/124.238,00да
257Сопоткп 2051 ко Мали ПожаревацМАЛИ ПОЖАРЕВАЦ20510,00не подлеже обавези плаћања
258Сопоткп 1296/2 ко БабеБАБЕ1296/217.425,00да
269Сопоткп 1035 ко СопотСОПОТ103583.591,00да
283Сопоткп 1158/1 ко ПоповићПОПОВИЋ1158/13.648,00да
293Сопоткп 1971 ко СопотСОПОТ197129.647,00да
315Сопоткп 5050/6 ко Неменикуће, ПО+ПНЕМЕНИКУЋЕ5050/631.629,00да
316Сопоткп 5050/6 ко Неменикуће, ПО+ПНЕМЕНИКУЋЕ5050/637.404,00да
324Сопоткп 205/2 ко РогачаРОГАЧА205/293.759,00да
325Сопоткп 2167 ко НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ216736.351,00да
340Сопоткп 529/3 ко НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ529/34.006,00да
341Сопоткп 904 ко СопотСОПОТ90452.564,00да
342Сопотобјекат 2СОПОТ351239.884,00да
343Сопотобјекат 1СОПОТ351266.806,00да
344Сопоткп 207/5 ко РогачаРОГАЧА207/5131.232,00да
352Сопоткп 972/2 ко РогачаРОГАЧА972/222.494,00да
359Сопоткп 420/1 ко СопотСОПОТ420/1114.024,00да
381Сопоткп 1040/14 КО Мала ИванчаМАЛА ИВАНЧА1040/1419.535,00да
382Сопоткп 960/11 ко НеменикућаНЕМЕНИКУЋЕ960/1123.532,85да
461Сопоткп 985/2 ко БабеБАБЕ985/239.857,00да
467Сопоткп 486 ко СлатинаСЛАТИНА48641.196,00да
468Сопоткп 1987/3 ко НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ1987/337.588,00да
483Сопоткп 2067/3 ко НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ2067/364.833,00да
484Сопоткп 2067/3 ко НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ2067/379.868,00да
510Сопоткп 1195/6 ко ПоповићПОПОВИЋ1195/637.488,00да
533Сопоткп 1022/5 ко Мала ИванчаМАЛА ИВАНЧА1022/50,00не подлеже обавези плаћања
541Сопоткп 554/2 ко СлатинаСЛАТИНА554/216.461,00да
542Сопоткп 1424/5 ко ПарцаниПАРЦАНИ1424/580.484,00да
571СопотСОПОТ7798/443.783,00да
587СопотМАЛА ИВАНЧА1002/236.750,00да
588СопотПАРЦАНИ2454/1020.597,00да
599Сопоткп 3412/1 ко ПоповићПОПОВИЋ3412/165.176,00да
600Сопоткп 1260 и 1261 ко СопотСОПОТ1260 и 12610,00не подлеже обавези плаћања
616Сопоткп 190 ко ДрлупаДРЛУПА19032.561,00да
617Сопоткп 2047/1 ко НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ2047/111.128,00да
622Сопоткп 626/6 ко ГуберевацГУБЕРЕВАЦ626/60,00не подлеже обавези плаћања
630Сопоткп 502 ко Мали ПожаревацМАЛИ ПОЖАРЕВАЦ50227.893,00да
631Сопоткп 3412/1 ко ПоповићПОПОВИЋ3412/121.770,00да
633Сопоткп 735/9 ко ПоповићПОПОВИЋ735/930.755,00да
661Сопоткп 510/4 ко БабеБАБЕ510/411.069,00да
662Сопоткп 1401/3 ко НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ1401/37.834,00да
690Сопоткп 222/6 ко ПоповићПОПОВИЋ222/665.266,00да
723Сопоткп 1501/2 ко ПоповићПОПОВИЋ1501/237.224,00да
744Сопоткп 4973/21 ко НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ4973/210,00не подлеже обавези плаћања
752Сопоткп 1757/1 ко ДучинеДУЧИНЕ1757/199.496,00не
766Сопоткп 1401/3 ко НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ1401/37.834,00да
771СопотРАЉА243/430.440,00да
785Сопоткат.парц. 5685 КО СопотСОПОТ568541.270,00да
74СурчинК.П. 3739/1 КО СурчинСУРЧИН3739/13.807.723,80да
94СурчинТерминал 1-РЕКОНСТРУКЦИЈАСУРЧИН3739/10,00не подлеже обавези плаћања
275Сурчинкп 4382/1, 4417/2, 4383 и 4318/1 ко СурчинСУРЧИН4382/1, 4417/2, 4383 и 4318/1 0,00не подлеже обавези плаћања
417РаковицаПатријарха Димитрија 12аСТАРА РАКОВИЦА19440,00не подлеже обавези плаћања
806ЗвездараКапетана Милоша Жуњића 25дМИРИЈЕВО1608/60,00не подлеже обавези плаћања
807ЗвездараКапетана Милоша Жуњића 25ђМИРИЈЕВО1608/50,00не подлеже обавези плаћања
808ЗвездараКапетана Милоша Жуњића 25еМИРИЈЕВО1608/50,00не подлеже обавези плаћања
63ЧукарицаБензинска станица "Ада"ЧУКАРИЦА12707/300,00
133Лазаревацкп 3773 ко ШопићШОПИЋ37730,00
231РаковицаГрегорчићева 4СТАРА РАКОВИЦА2471.301.877,00да
253ЗвездараРистин потокВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ219/6552.337,00да
271Палилула'Белграде Плаза''ПАЛИЛУЛА284/1677.750.176,34да
276Обреновацкп 10/2 ко ОбреновацОБРЕНОВАЦ10/21.156.943,71да
322ЛазаревацЂорђа Ковачевића 6ЛАЗАРЕВАЦ14624.378.076,00да
379Обреновацкп 154/8 ко РватиРВАТИ154/8395.153,06да
401ЗвездараВатрослава Јагића 1ЗВЕЗДАРА6992/10,00не подлеже обавези плаћања
405Лазаревацкп 2166/3 ко ДренДРЕН2166/3333.888,00да
711РаковицаНиколе Мараковића 1СТАРА РАКОВИЦА1584не подлеже обавези плаћања
750ЧукарицаТребешка 26СРЕМЧИЦА4764/90,00не подлеже обавези плаћања
754ЧукарицаЖарковачка 48ЧУКАРИЦА13329/4
755Обреновацкп 983/27 ко ОбреновацОБРЕНОВАЦ983/27235.283,47да
778Сурчин4928/9 КО СурчинСУРЧИН4928/9281.663,00да
782РаковицаВидиковачки венац 53КНЕЖЕВАЦ1566.042.591,00да
794Гроцкакп 1526/18 ко ГроцкаГРОЦКА1526/180,00не подлеже обавези плаћања
799ЗвездараВојводе Шупљикца 43-стан 11ЗВЕЗДАРА7116/191.040,00да
800ЗвездараВојводе Шупљикца 43-стан 10ЗВЕЗДАРА7116/1115.651,00да
802Гроцкакп 5608/43 ко ВрчинВРЧИН5608/430,00не подлеже обавези плаћања
820ЧукарицаИ маја ИИИ део бр. 2ВЕЛИКА МОШТАНИЦА1509/1760,00не подлеже обавези плаћања
823Палилулакп 3308/4 ко БорчаБОРЧА3308/40,00не подлеже обавези плаћања
825ЧукарицаПетра Мартиновића 18ЧУКАРИЦА13264/7338.995,20да
827МладеновацСенајскаСЕНАЈА64082.159,00да
829Чукарицакп 686/3 ко СремчицаСРЕМЧИЦА686/30,00не подлеже обавези плаћања
830Гроцкакп 406/2 ко ЛештанеЛЕШТАНЕ406/2832.430,14да
831ВождовацПашманска 7ВОЖДОВАЦ153512.190.249,00да
832ВрачарДаничарева 15ВРАЧАР23697.222.705,00да
833ЗвездараРаљска 5ЗВЕЗДАРА11191/10,00не подлеже обавези плаћања
834ЗвездараДимитрија Туцовића 3ЗВЕЗДАРА2677/10,00не подлеже обавези плаћања
835Сопоткп 1762/3 ко Мали ПожаревацМАЛИ ПОЖАРЕВАЦ1762/377.806,00да
836Сопоткп 1407/2 ко ПоповићПОПОВИЋ1407/256.921,00да
837ГроцкаЖикице Јовановића Шпанца ббКАЛУЂЕРИЦА1399/40,00не подлеже обавези плаћања
838РаковицаВидиковачки венацКНЕЖЕВАЦ384/11.740.557,00да
839ЗемунРадоја ДакићаЗЕМУН2040/185.376.190,41да
840Нови БеоградБулевар Зорана Ђинђића 44НОВИ БЕОГРАД2284/20,00не подлеже обавези плаћања
841ЧукарицаДушана ДамњановићаУМКА20075/24864.628,00да
842ЧукарицаБеоградска 446СРЕМЧИЦА6502не подлеже обавези плаћања
843Чукарица8 марта бр. 15ЖЕЛЕЗНИК1682 и друге246.923,18да
844Младеновацкп 2497/1 ко ВлашкаВЛАШКА2497/10,00не подлеже обавези плаћања
845РаковицаБорска 41СТАРА РАКОВИЦА1068746.365,00да
846ГроцкаКарађорђева ббРИТОПЕК1331/50,00не подлеже обавези плаћања
847Стари градСкадарска 43СТАРИ ГРАД1597977.386,56не
848ЗвездараЈованке Радаковић 39аЗВЕЗДАРА3784/50,00не подлеже обавези плаћања
849ВрачарЦара Николаја ИИВРАЧАР215813.582.934,00да
850Нови Београдкп 6805/2 ко Нови БеоградНОВИ БЕОГРАД6805/2357.736.249,52да
851Палилулакп 2199/1 ко ВишњицаПАЛИЛУЛА2199/170.555.380,34да
852Палилулакп 2199/1 ко ВишњицаПАЛИЛУЛА2199/170.555.380,34да
853Палилулакп 2199/1 ко ВишњицаПАЛИЛУЛА2199/163.816.676,71да
854ЧукарицаБлагоја Симића Фузије 12СРЕМЧИЦА3653
855ЗвездараМирка Луковића 6ЗВЕЗДАРА4700/113.517.979,00да
856ВрачарЛамартинова 31ВРАЧАР39538.386.058,00да
857ЗемунБреговита ббЗЕМУН659/17.169.070,49да
858ЧукарицаГоричка ИВ део бр. 8СРЕМЧИЦА37590,00не подлеже обавези плаћања
859Гроцкакп 1262/3 КО ЛештанеЛЕШТАНЕ1262/30,00не подлеже обавези плаћања
860Обреновацкп 693/1 КО ЈасенакЈАСЕНАК693/1216.025,31да
861Обреновацкп 1907/1 КО ОбреновацОБРЕНОВАЦ1907/11.478.073,74да
862ЗемунТршћанска 50ЗЕМУН111514.802.932,74да
863Чукарицакп 364/11 ко СремчицаСРЕМЧИЦА364/11221.891,78да
864ВрачарМилиешевсла 16ВРАЧАР1270/4811.035,00да
865Обреновацкп 2189/3 ко ЗабрежјеЗАБРЕЖЈЕ2189/3240.532,38да
866Обреновацкп 728/4 ко ЈасенакЈАСЕНАК728/473.932,94да
867ВождовацРанка Тасјића 3ВОЖДОВАЦ2364/8482.390,00не
868ЧукарицаСтанка Опсенице 12ЧУКАРИЦА13893/4 и друге1.278.181,40неОбјекат се гради без пријаве радова
869ЧукарицаПетра Мартиновића 18ЧУКАРИЦА13264/7338.995,20не
870ЗемунКараматина 35ЗЕМУН660,00не подлеже обавези плаћања
871Стари градКомнен Барјактара 6СТАРИ ГРАД1078291.254,53да
872ЗемунМарка Николића 1 и 3ЗЕМУН1162 и друге3.651.599,09не
873ВождовацСундачићева 24ВОЖДОВАЦ3104/29.548.478,00да
874ПалилулаСаве Мркаља 5БОРЧА4512 и 4515711.217,58да
875Обреновац1689 КО ОбреновацОБРЕНОВАЦ16890,00не подлеже обавези плаћања
876Савски венацБранкова 13САВСКИ ВЕНАЦ33150,00не подлеже обавези плаћања
877ЗвездараЛошињскаМИРИЈЕВО2142/26.810.379,75да
878Стари градЦара Душана 3СТАРИ ГРАД197625.623,62да
879ЗемунБанатска 54ЗЕМУН164414.975.560,54да
880Сопоткп 2470/1 ко СопотСОПОТ2471/184.072,00да
881ВрачарЦара Николаја ИИВРАЧАР215813.582.934,00да
882Сопоткп 553/1 ко ПоповићПОПОВИЋ553/129.249,00да
883ЗвездараМиријевски булевар 51МИРИЈЕВО505/20,00не подлеже обавези плаћања
884ЗемунГлавна 24ЗЕМУН10570,00не подлеже обавези плаћања
885Сурчинкп 1915 ко БечменБЕЧМЕН1915277.984,00да
886ЗвездараКулина Бана 23ЗВЕЗДАРА7421
887Савски венацСање Живановић 3САВСКИ ВЕНАЦ11204/27.001.112,00да
888Савски венацДриничка 2-Закључак Општине о обустављању поступкаСАВСКИ ВЕНАЦ11342/10,00не подлеже обавези плаћања
889ВрачарБојанскаВРАЧАР251723.703.382,00да
890ВождовацВојводе Пријезде 9ВОЖДОВАЦ194510.243.418,00неОбјекат се гради без пријаве радова
891Обреновацкп 807/6 ко ЈасенакЈАСЕНАК807/6122.330,59да
892Обреновацкп 1403/7 ко ОбреновацОБРЕНОВАЦ1403/71.608.871,71да
893Савски венацАндре Николића 27аСАВСКИ ВЕНАЦ11432/1978.793,00да
894ВождовацМиклошићева 33ВОЖДОВАЦ2521.381.405,00да
895Сопоткп 7306 и 7307 ко СопотСОПОТ7306 и 7307186.285,00да
896ЧукарицаАвалска И део бр. 5РУШАЊ790/9 и 790/420,00не подлеже обавези плаћања
897Раковицакп 281 ко Стара РаковицаСТАРА РАКОВИЦА2817.943.240,00да
898Чукарицакп 2133/6 ко ЧукарицаЧУКАРИЦА2133/60,00не подлеже обавези плаћања
899ЧукарицаШавничка 18ЧУКАРИЦА1574/48.181.730,84да
900ЗемунЛазе Јовановића Порција 23ЗЕМУН11158103.799,10да
901ПалилулаЂушина 9-стан 10ПАЛИЛУЛА1013/1183.190,59да
902ПалилулаЂушина 9-стан 6ПАЛИЛУЛА1013/1183.190,59не
903ПалилулаЂушина 9-стан 9ПАЛИЛУЛА1013/1183.190,59не
904ПалилулаЂушина 9-стан 8ПАЛИЛУЛА1013/1183.190,59да
905ПалилулаЂушина 9-стан 4ПАЛИЛУЛА1013/1183.190,59не
906Стари градСибињанин Јанка 13СТАРИ ГРАД98277.561,50да
907Савски венацВасе Пелагића 60САВСКИ ВЕНАЦ11547/122.464.274,00да
908Обреновацкп 107/2 ко ОбреновацОБРЕНОВАЦ107/2
909Обреновацкп 1491/1 ко БаричБАРИЧ1491/1179.905,27да
910Стари градРајићева 3СТАРИ ГРАД7170,00не подлеже обавези плаћања
911Сопоткп 1167/1 ко ПоповићПОПОВИЋ1167/130.291,00да
912ПалилулаВатрослава Лисинског 6ПАЛИЛУЛА613410.571.022,24не
913Обреновацкп 1024/1 ко Велико ПољеВЕЛИКО ПОЉЕ1024/1
914ВождовацДрагице Кончар 31ВОЖДОВАЦ7357/4 и 7357/1164.623,00да
915Обреновацкп 3393 ко ЗвечкаЗВЕЧКА33930,00не подлеже обавези плаћањаОдступљено од спратности и намене
916ЧукарицаКоторска 1ЧУКАРИЦА2130/60,00не подлеже обавези плаћања
917ЗвездараМилоша Зечевића 8ЗВЕЗДАРА4255/30,00не подлеже обавези плаћања
918Сопоткп 783/3 ко Мала ИванчаМАЛА ИВАНЧА783/357.915,00да
919Стари градЈеврејска 5СТАРИ ГРАД193146.182,39да
920ЗемунБарањска 12ЗЕМУН10861318.193,67да
921ЗемунКосовска 12ЗЕМУН11780,00не подлеже обавези плаћања
922ЧукарицаБеоградска 96СРЕМЧИЦА4506/2967.544,29да
923ЗвездараБранка Крсмановића 5ЗВЕЗДАРА71070,00не подлеже обавези плаћања
924ВрачарМилешевска 58ВРАЧАР2512
925ОбреновацПроте Матеје Ненадовића 24РВАТИ124/19.091.746,00не
926Савски венацКачаничка 14САВСКИ ВЕНАЦ201648.241.378,00да
927Обреновацкп 3180/20 ко ЗвечкаЗВЕЧКА3180/20856.641,80да
928Обреновацкп 3180/18 ко ЗвечкаЗВЕЧКА3180/18757.778,92да
929Савски венацЂорђа Радојловића 15САВСКИ ВЕНАЦ20989/17.888.964,00да
930Стари градДоситејева 26СТАРИ ГРАД163216.204.255,00да
931ЗемунГорана Ковачића 11ЗЕМУН21970,00не подлеже обавези плаћања
932ПалилулаЉубе Дидића 24ПАЛИЛУЛА1508/16.116.659,89да
933ЗвездараКулина Бана 3ЗВЕЗДАРА7431/10,00не подлеже обавези плаћања
934Обреновацкп 2069 ко ОбреновацОБРЕНОВАЦ2069515.270,45да
935Раковицакп 91/1 ко КнежевацКНЕЖЕВАЦ91/13.580.264,24не
936Раковицакп 92/1 ко КнежевацКНЕЖЕВАЦ92/17.194.639,89не
937Звездаракп 1500/9 ко МиријевоМИРИЈЕВО1500/90,00
938ЗвездараКапетана Милоша Жуњића 17МИРИЈЕВО1612/11.034.558,00да
939ЗвездараМихаила Тодоровића бб,
К.П. 30/5 КО Мали мокри луг
МАЛИ МОКРИ ЛУГ30/50,00
940ВождовацРада Неимара 27ВОЖДОВАЦ1637/112.266.202,00да
941ВождовацРада Неимара 29ВОЖДОВАЦ1637/214.680.018,00да
942Стари градТопличин венац 9СТАРИ ГРАД20738.975.598,74да
943Гроцка29. НовембраБОЛЕЧ296 и 141/411.094.752,18да
944Обреновацкп 2300 ко ТрстеницаТРСТЕНИЦА23000,00не подлеже обавези плаћања
945ВождовацКосте Јовановића 83ВОЖДОВАЦ63952.223.638,00да
946Обреновацкп 1000/34 ко УшћеУШЋЕ1000/340,00не подлеже обавези плаћања
947Сопоткп 2026 ко СопотСОПОТ202677.051,00да
948Врачаругао Краља Милана и Краља МилутинаВРАЧАР5150449.788.688,00да
949Обреновацкп 1797/2 ко ЗабрежјеЗАБРЕЖЈЕ1797/2739.319,98да
950Лазаревацкп 286/2 ко СтубицаСТУБИЦА286/20,00не подлеже обавези плаћања
951Обреновацкп 1024/1 ко Велико ПољеВЕЛИКО ПОЉЕ1024/1346.677,60да
952Лазаревацкп 67/4 ко ПеткаПЕТКА67/4134.020,16да
953Гроцкакп 7777/9 ко ВрчинВРЧИН7777/951.240,85да
954Обреновацкп 1687 ко КртинскаКРТИНСКА16870,00не подлеже обавези плаћања
955ВрачарСазонова 34ВРАЧАР24270,00не подлеже обавези плаћања
956Стари градОбилићев венац 14СТАРИ ГРАД2192/20,00не подлеже обавези плаћања
957Савски венацКраља Вукашина 6САВСКИ ВЕНАЦ10762/12.651.823,00да
958ЗвездараГвоздићева 22ЗВЕЗДАРА72726.616.304,84да
959Нови Београдкп 6800 ко Нови БеоградНОВИ БЕОГРАД6800206.465.027,00да
960Чукарицакп 3102/4 ко ЖелезникЖЕЛЕЗНИК3102/4748.490,87да
961Обреновацкп 1257 и 1258 ко ПироманПИРОМАН1257 и 125825.565,80да
962Лазаревацкп 1086/1 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ1086/10,00не подлеже обавези плаћања
963ЛазаревацДимитрија Туцовића 1ЛАЗАРЕВАЦ859/1283.828,98да
964Обреновацкп 285/14 ко МислођинМИСЛОЂИН285/14115.367,14да
965ЛазаревацДимитрија Туцовића 1ЛАЗАРЕВАЦ859/10,00не подлеже обавези плаћања
966ЗемунГрогбљанска бб (ОТВОРЕНА СЦЕНА ГАРДОШ)ЗЕМУН364/30,00не подлеже обавези плаћања
967Обреновацкп 2363 ко СтублинеСТУБЛИНЕ23630,00не подлеже обавези плаћања
968ЧукарицаДраге Спасић ЧУКАРИЦА1262557.895.802,92да
969МладеновацПанчићева ббМЛАДЕНОВАЦ70110,00не подлеже обавези плаћања
970ЗемунПетра Кочића 14ЗЕМУН1734/2 и друге37.862.712,88да
971СурчинЉ. Миодраговића ббБЕЧМЕН1561/3128.621,00да
972ВождовацБраће Ковач 76ВОЖДОВАЦ3066/20,00не подлеже обавези плаћања
973Звездаракп 1500/9 ко МиријевоЗВЕЗДАРА1500/96.319.525,50да
974ГроцкаСмедеревски путГРОЦКА1612/3 и 1612/70,00не подлеже обавези плаћања
975Нови БеоградТрешњин цвет 5-7НОВИ БЕОГРАД1005/70,00не подлеже обавези плаћања
976Лазаревацкп 340/12 ко СтубицаСТУБИЦА340/1236.280,42да
977ЗвездараБледска 6ЗВЕЗДАРА7542413.744,00да
978Обреновацкп 2864/1 ко ЗвечкаЗВЕЧКА2864/10,00не подлеже обавези плаћања
979ВождовацПашманска 20ВОЖДОВАЦ16006.589.914,00да
980Стари градГундулићев венац 47/1СТАРИ ГРАД1050550.682,02да
981Гроцкакп 590/7 ко БолечБОЛЕЧ590/70,00не подлеже обавези плаћања
982Младеновацкраља Александра Обреновића 70МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ2084134.815,04да
983ВождовацБраће Ковач 27ВОЖДОВАЦ26647.386.027,00да
984Звездара7. јула бр. 25МАЛИ МОКРИ ЛУГ1371/2 и 1372/20,00не подлеже обавези плаћања
985ЧукарицаРајка од Расине 31ЧУКАРИЦА13171/30,00не подлеже обавези плаћања
986ЗвездараКрижанићева 10ЗВЕЗДАРА10474/11.452.817,62да
987Гроцкакп 859 ко РитопекРИТОПЕК8590,00не подлеже обавези плаћања
988ВождовацМитровићев домБЕЛИ ПОТОК1964/518.764,00да
989ЧукарицаБранка Цветковића 37ЧУКАРИЦА1273/10,00не подлеже обавези плаћања
990Чукарицакп 632/1 ко ЧукарицаЧУКАРИЦА632/10,00не подлеже обавези плаћања
992РаковицаXИ Крајишке дивизије 43КНЕЖЕВАЦ1025/14.655.833,00не
993ВождовацБеличка 15ВОЖДОВАЦ817.418.764,00да
994Обреновацкп 107/2 ко ОбреновацОБРЕНОВАЦ107/2591.976,29да
995Сурчинкп 5033 ко СурчинСУРЧИН5033479.302,00да
996Обреновацкп 421 ко ВукићевицаВУКИЋЕВИЦА42155.795,54да
997Нови БеоградБулевар Михајла Пупина 10аНОВИ БЕОГРАД1557/4 0,00не подлеже обавези плаћања
998Лазаревацкп 1369/1 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ1369/12.698.096,87да
999Сопоткп 1039/1 ко РогачаРОГАЧА1039/1109.492,00да
1000ВрачарНишка 8ВРАЧАР814/21.802.609,00да
1001ЗемунШевина 23ЗЕМУН13327/114.373.490,73да
1002Стари градФранцускаСТАРИ ГРАД1169/30,00не подлеже обавези плаћања
1003ЗемунДобановачка 76ЗЕМУН112806.900.658,40да
1004Сопоткп 1688 ко РогачаРОГАЧА168818.651,00да
1005Обреновацкп 1811/1 ко ЗвечкаЗВЕЧКА1811/10,00не подлеже обавези плаћања
1006ВождовацПетроварадинска 19ВОЖДОВАЦ19177.351.511,50да
1007ЗемунБранка Пешића 35ЗЕМУН164613.750.058,04да
1008ЧукарицаТребевићка 16ЧУКАРИЦА13122/10,00не подлеже обавези плаћања
1009ЗемунДобановачка 76ЗЕМУН112795.434.055,55да
1010Лазаревацкп 1074/4 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ1074/422.075.167,53да
1011ВрачарНевесињска 13ВРАЧАР1491/10,00не подлеже обавези плаћања
1012ЗемунБосанске крајине 63БАТАЈНИЦА3055/15.309.426,56да
1013ЧукарицаЛипар 33-стан 1/ббЧУКАРИЦА21600,00не подлеже обавези плаћања
1014Обреновацкп 331/1 ко Мала МоштаницаМАЛА МОШТАНИЦА331/1660.598,23да
1015ЧукарицаКП 10113/1 КО ЧукарицаЧУКАРИЦА101130,00не подлеже обавези плаћања
1016Нови Београдкп 6811 ко Нови БеоградНОВИ БЕОГРАД68110,00не подлеже обавези плаћања
1017Обреновацкп 2544 ко ЗвечкаЗВЕЧКА25440,00не подлеже обавези плаћања
1018ЗемунДрагана Ракића бб-Г/10ЗЕМУН164554.269.866,16да
1019ЗемунДрагана Ракића бб-Г/9ЗЕМУН164566.685.748,76да
1020Обреновацкп 243 и друге ко БаричБАРИЧ243 и друге23.174.709,77да
1021ПалилулаПреливачка 44БОРЧА3308/500,00не подлеже обавези плаћања
1022ПалилулаЗрењанински пут ббБОРЧА1453/3232.830.853,86да
1023Лазаревацкп 1059/4 ко Велики ЦрљениВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ1059/4244.043,79да
1024Лазаревацкп 1058 ко Велики ЦрљениВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ1058244.043,79да
1025Стари градГосподар Јованова 77СТАРИ ГРАД16443.103.895,34да
1026Нови БеоградНехруова 61НОВИ БЕОГРАД3227
1027ЗвездараКулина Бана 23ЗВЕЗДАРА74217.282.985,00не
1028Нови БеоградБулевар Зорана Ђинђића 72НОВИ БЕОГРАД108770.452,36да
1029ЗемунЦара Душана 118ЗЕМУН1017416.385.138,21да
1030Савски венацКосте Рацина 11САВСКИ ВЕНАЦ20603/86.527.499,00да
1031Обреновацкп 1362/1 ко ЗабрежјеЗАБРЕЖЈЕ1362/10,00не подлеже обавези плаћања
1032ЗемунГорана Ковачића 16ЗЕМУН1605/3608.638,12не
1033Гроцкакп 4102 ко ГроцкаГРОЦКА410294.805,66да
1034ЧукарицаЛепосаве Михаиловић 17ЧУКАРИЦА2252/1 и 2253/10,00не подлеже обавези плаћања
1035ЗвездараМилана Ракића ббЗВЕЗДАРА4541/164.455.505,00да
1036ВрачарВукице Митровић 66ВРАЧАР24811.382.498,00да
1037ВрачарЦерска 90аВРАЧАР3365647.259,00да
1038Стари градГосподар Јевремова 7СТАРИ ГРАД59492.663,95да
1039ВождовацСтрумичка 7ВОЖДОВАЦ210864.069,00да
1040ЧукарицаРадничка 4ЧУКАРИЦА10057/126.056.058,50да
1041ПалилулаКраљице Марије 10ПАЛИЛУЛА1845/40,00не подлеже обавези плаћања
1042Стари градФранцуска 11СТАРИ ГРАД1688/10,00не подлеже обавези плаћања
1043ЧукарицаРатка Митровића 102ЧУКАРИЦА1886/1
1044ЗвездараМилана Ракића ббЗВЕЗДАРА4541/173.205.478,00да
1045Гроцкакп 4410/1 ко ГроцкаГРОЦКА4410/10,00не подлеже обавези плаћања
1046Обреновацкп 2864/1 ко ЗвечкаЗВЕЧКА2861/1686.641,55не
1047ЗвездараВојводе Шупљикца 43ЗВЕЗДАРА7116/10,00не подлеже обавези плаћања
1048ЗвездараВојводе Шупљикца 43ЗВЕЗДАРА7116/10,00не подлеже обавези плаћања
1049Обреновацкп 1067/1 ко БаричБАРИЧ1067/1226.880,00да
1050Савски венацСање Живановић 42САВСКИ ВЕНАЦ11401/10,00не подлеже обавези плаћања
1051ВрачарВукице Митровић 69ВРАЧАР251219.001.120,00да
1052Обреновацкп 1487/1 ко Стублине (био је предмет па је обустављен)СТУБЛИНЕ1487/10,00не подлеже обавези плаћања
1053Обреновацкп 840/4 ко РватиРВАТИ840/40,00не подлеже обавези плаћања
1054Лазаревацкп 1884/135 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ1884/135401.114,00да
1055ЗвездараМите Ракића 9ЗВЕЗДАРА2280/1443.475,00да
1056Младеновацкп 611/1 ко ГраницеГРАНИЦЕ611/1208.476,00не
1057Младеновацкп 524/1 ко АмерићАМЕРИЋ524/10,00не подлеже обавези плаћања
1058Вождовац"ИКЕА БЕОГРАД ИСТОК"ЗУЦЕ210/10,00не подлеже обавези плаћања
1059Савски венацМалог РадојицеСАВСКИ ВЕНАЦ20832/10,00
1060ЗвездараВојислава Илића 47ЗВЕЗДАРА7463/10,00не
1061Стари градСолунска 11СТАРИ ГРАД114/12.251.149,56да
1062Раковица17. ОктобраКНЕЖЕВАЦ863/56.671.160,89не
1063Чукарицакп 1662/2 ко ЧукарицаЧУКАРИЦА1662/20,00не подлеже обавези плаћања
1064ПалилулаЉубомира Стојановића 39ПАЛИЛУЛА11491.772.588,52да
1065ЗемунРоманијска 20ЗЕМУН164676.438.276,27да
1066Обреновацкп 384/3 ко Бело ПољеБЕЛО ПОЉЕ384/30,00не подлеже обавези плаћања
1067Лазаревацкп 1884/85 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ1884/85719.776,00да
1068Нови Београд блок 43-И фаза кп 6780 ко Нови БеоградНОВИ БЕОГРАД6780915.668,00да
1069ВрачарСоколска 8ВРАЧАР1971/111.185.007,00да
1070ЗвездараБоре Продановића 11ЗВЕЗДАРА2127/490,00не подлеже обавези плаћања
1071ЗвездараМирослава Крлеже 13МИРИЈЕВО1911/5953.580,00да
1072Савски венацТолстојева 46САВСКИ ВЕНАЦ20334/10,00не подлеже обавези плаћања
1073Нови БеоградБулевар Црвене армије 9аНОВИ БЕОГРАД2896/40,00не подлеже обавези плаћања
1074Нови БеоградЈурија Гагарина 12НОВИ БЕОГРАД6750/2не подлеже обавези плаћања
1075Обреновацкп 5011 ко ГрабовацГРАБОВАЦ50110,00не подлеже обавези плаћања
1076ВрачарВиловског 4ВРАЧАР2459/27.170.177,00не
1077ГроцкаЖикице Јовановића Шпанца ббКАЛУЂЕРИЦА654/40,00не подлеже обавези плаћања
1078ЗвездараВељка Дугошевића 29аЗВЕЗДАРА2166/340,00не подлеже обавези плаћања
1079ЗвездараГусињска 12ЗВЕЗДАРА1344/18.016.589,00да
1080Нови БеоградРашка Димитријевића 11НОВИ БЕОГРАД2000/9454.000,00да
1081ЗемунПетра Јовоића 13ЗЕМУН15411/70,00не подлеже обавези плаћања
1082Стари градКнеза Симе Марковића 10СТАРИ ГРАД1999210.489,46да
1083Гроцкакп 1171/3 ко ГроцкаГРОЦКА1171/30,00не подлеже обавези плаћања
1084ЗемунЖелезничка 73ЗЕМУН138796.069.228,65да
1085ЗвездараМиливоја Перовића 5МИРИЈЕВО1911/20651.514,00да
1086Младеновацкп 315/3 ко МладеновацМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ315/3522.972,00да
1087ЗемунПетра Јовоића 13ЗЕМУН15411/7
1088ЗемунБранка Пешића 28ЗЕМУН11170/2
1089ЗвездараМиливоја Перовића 5МИРИЈЕВО1911/20651.514,00да
1090ВождовацДрагице Кончар 31ВОЖДОВАЦ7357/4 и 7357/10,00не подлеже обавези плаћања
1091Савски венацТолстојева 46САВСКИ ВЕНАЦ20334/118.940.928,00да
1092Савски венацКраљице Наталије 64САВСКИ ВЕНАЦ5370,00не подлеже обавези плаћања
1093Нови БеоградЈурија Гагарина 12НОВИ БЕОГРАД6750/21.026.071,00да
1094Барајевокп 1709/7 и 1709/6 ко БаћевацБАЋЕВАЦ1709/7 и 1709/6602.806,87да
1095Обреновацкп 3479 и 3750 ко ГрабовацГРАБОВАЦ3749 и 3750137.056,00да
1096ЗемунКраља Радослава 88БАТАЈНИЦА57250,00не подлеже обавези плаћања
1097Сурчинкп 500/2 ко ЈаковоЈАКОВО500/20,00не подлеже обавези плаћања
1098Сурчинкп 4981 ко СурчинСУРЧИН49810,00не подлеже обавези плаћања
1099МладеновацСмедеревски пут 114аКОВАЧЕВАЦ314745.473,00да
1100Стари градНушићева 7аСТАРИ ГРАД28190,00не подлеже обавези плаћања
1101ЗвездараВојводе Влаховића 39мВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ1017/60,00не подлеже обавези плаћања
1102Савски венацМихаила Аврамовића 9САВСКИ ВЕНАЦ212040,00не подлеже обавези плаћања
1103ЗемунБраће Михајловић Трипић 43БАТАЈНИЦА3479/30,00не подлеже обавези плаћања
1104ЗвездараЈованке Радаковић 39а-стан 1ЗВЕЗДАРА3784/50,00не подлеже обавези плаћања
1105Лазаревацкп 214/1 ко СтепојевацСТЕПОЈЕВАЦ214/1238.395,56да
1106ЗемунКарађорђев трг 24ЗЕМУН18940,00не подлеже обавези плаћања
1107ЧукарицаТучепска 1УМКА2078/79249.358,82да
1108Сопоткп 324/2 ко Мала ИванчаМАЛА ИВАНЧА324/252.593,00да
1109Сурчинкп 5032 ко СурчинСУРЧИН5032958.603,00да
1110ЗвездараРатка Павловића 27МАЛИ МОКРИ ЛУГ45/41.622.000,62да
1111Савски венацКозјачка 25САВСКИ ВЕНАЦ10932/16.201.197,00да
1112ЗвездараКраљице Марије 51ЗВЕЗДАРА2785
1113ВрачарМетохијска 30ВРАЧАР3137/132.728.075,00да
1114Младеновацкп 4611/2 ко МеђулужјеМЕЂУЛУЖЈЕ4611/20,00не подлеже обавези плаћања
1115ЧукарицаВладимира Чопића 27ЧУКАРИЦА1483/10,00не подлеже обавези плаћања
1116ЗвездараКрижанићева 10-стан 10ЗВЕЗДАРА10474/10,00не подлеже обавези плаћања
1117
1118Обреновацкп 155 ко Мала МоштаницаМАЛА МОШТАНИЦА155749.310,03да
1119Земун22. октобра 4УГРИНОВЦИ691/19248.293,18да
1120ВрачарСтојана Протића 15ВРАЧАР19009.921.637,00да
1121ЗвездараТршћанска 6ЗВЕЗДАРА4217/2289.291,91не
1122Савски венацВасе Пелагића 13САВСКИ ВЕНАЦ108974.089.534,00да
1123Стари градВенизелосова 1СТАРИ ГРАД1057/168.890,62да
1124Лазаревацкп 5375/1 ко ШопићШОПИЋ5375/1168.645,00да
1125Лазаревацкп 5588/1 ко ШопићШОПИЋ5588/1199.860,00да
1126СурчинСпортска 53ДОБАНОВЦИ305728.249,00да
1127ВрачарАнастаса Јовановића 2ВРАЧАР4194/4814.748.145,00да
1128ВождовацПут за Клење 6аРИПАЊ4056/1545.832,00да
1129Савски венацБирчанинова 37САВСКИ ВЕНАЦ1151/1120.775,00да
1130ВождовацСтрумичка, Јасеничка, Војислава Илића и Нове ИВОЖДОВАЦ1311/1141.178.920,00да
1131ПалилулаЦвијићева 128ПАЛИЛУЛА2089/1680.471,80да
1132ВрачарСоколска 6ВРАЧАР1970/112.950.654,00да
1133ЧукарицаБеоградска 455СРЕМЧИЦА6488/2995.850,73не
1134ВождовацКосте Јовановића 21ВОЖДОВАЦ47583.084.460,00да
1135ВождовацВојводе Влаховића КУМОДРАЖ24/44.723.260,00да
1136Нови БеоградЈурија Гагарина 12бНОВИ БЕОГРАД6750/10,00не подлеже обавези плаћања
1137ЧукарицаМојковачка 10ЧУКАРИЦА2153/11881.604,65да
1138ЗемунГорњоградска 44ЗЕМУН126007.308.807,75да
1139Савски венацКнеза Милоша 44САВСКИ ВЕНАЦ9600,00не подлеже обавези плаћања
1140Нови БеоградМилутина МиланковићаНОВИ БЕОГРАД2872/150,00не подлеже обавези плаћања
1141ЗвездараПетков кладенац 6а-ст. 2ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ212/40,00не подлеже обавези плаћања
1142ЗвездараПетков кладенац 6а-ст. 1ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ212/4327.544,70да
1143ЗвездараПетков кладенац 6а-ст. 15 и 19ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ212/4585.410,26да
1144ЧукарицаЛазаревачки друм 5ЧУКАРИЦА12912/39
1145ЗемунКордунашка 4ЗЕМУН12619/17.368.937,65не
1146ЗвездараПетков кладенац 6а-ст. 13 и 17ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ212/4185.019,20да
1147ЗвездараПетков кладенац 6а-ст. 16 и 18ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ212/4698.286,94да
1148ЗемунБеоградска 1УГРИНОВЦИ5480,00не подлеже обавези плаћања
1149ПалилулаВишњички венац 73аВИШЊИЦА1927/3919.845,72не
1150Обреновацкп 1240/2 ко УшћеУШЋЕ1240/20,00не подлеже обавези плаћања
1151Обреновацкп 282/2 ко МислођинМИСЛОЂИН282/2145.884,85да
1152Савски венацСувоборска 29САВСКИ ВЕНАЦ11148/54.679.009,00да
1153ЗемунВукова 9ЗЕМУН13120,00не подлеже обавези плаћања
1154Стари градСветогорска 12/1СТАРИ ГРАД24160,00не подлеже обавези плаћања
1155ЗвездараЦветанова ћуприја 36вВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ179/110,00не подлеже обавези плаћања
1156ЗемунБраће Смиљанић 40БАТАЈНИЦА3065/84.304.270,00да
1157ГроцкаБулевар ослобођења 10ГРОЦКА4364/20,00не подлеже обавези плаћања
1158ВождовацМиклошићева 33ВОЖДОВАЦ2520,00не подлеже обавези плаћања
1159ЗвездараФрање Клуза 6, улаз ИЗВЕЗДАРА4919/21.066.887,13да
1160МладеновацЈанка Катића 12МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ298286.128,00да
1161ЗвездараЈованке Радаковић 23МИРИЈЕВО1160/30,00не подлеже обавези плаћања
1162Стари градЗмаја од Ноћаја 13СТАРИ ГРАД777485.878,40да
1163ВождовацВојводе Пријезде 26ВОЖДОВАЦ2292/17.067.101,00да
1164ЗемунЉиљане Костић ббЗЕМУН ПОЉЕ597/60,00
1165ЧукарицаКатарине Богдановић 7-АНЕКС КОЧУКАРИЦА171/2 и 171/12
1166Савски венацугао Ружићеве и МаглајскеСАВСКИ ВЕНАЦ20038/214.475.567,00да
1167ЛазаревацЗорке Драговић 18ЛАЗАРЕВАЦ1674/14.581.308,22да
1168ЗвездараДојранска 9ЗВЕЗДАРА74824.512.318,00да
1169Стари градЦариградска 23СТАРИ ГРАД1248/10,00
1170МладеновацКраља Петра И 334МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ2866/70,00не подлеже обавези плаћања
1171ВождовацРада Неимара 28ВОЖДОВАЦ1722/111.269.668,00да
1172Стари градКраља Петра 28СТАРИ ГРАД18226.809.585,78да
1173Обреновацкп 11/2 КО БаричБАРИЧ11/272.959,14да
1174ВождовацУстаничка 128бВОЖДОВАЦ3780/20,00не подлеже обавези плаћања
1175МладеновацСтаноја Главаша 10КОВАЧЕВАЦ4590/1051.842,00да
1176ЗемунВукова 9ЗЕМУН13120,00не подлеже обавези плаћања
1177Сопоткп 1554 КО СопотСОПОТ15540,00не
1178Сопоткп 4321 КО НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ432128.861,00да
1179Сопоткп 1576/1 КО Мала ИванчаМАЛА ИВАНЧА1576/155.833,00да
1180Савски венацСењачка 5САВСКИ ВЕНАЦ109910,00не подлеже обавези плаћања
1181РаковицаКнеза Вишеслава ббСТАРА РАКОВИЦА2102/3, 2102/10 и 2101/346.392.207,89да
1182ЗемунУгриновачка 180ЗЕМУН109948.426.039,00да
1183ВождовацБулевар ослобођења 97ВОЖДОВАЦ46775.916.784,00да
1184ЛазаревацДоситеја Обрадовића 38ЛАЗАРЕВАЦ241/16.131.014,43не
1185ВождовацВељка Милићевића 10ВОЖДОВАЦ86/78.534.588,00да
1186Нови БеоградДр Ивана Рибара 91аНОВИ БЕОГРАД4714/20,00не подлеже обавези плаћања
1187Чукарицакат парц 2860/3 КО ЖелезникЖЕЛЕЗНИК28601.497.571,72не
1188ВождовацБулевар ослобођења 137ВОЖДОВАЦ47819.777.088,00да
1189ВрачарГосподара Вучића 69ВРАЧАР44884.723.432,16да
1190ЗемунМиленка Веркића 34ЗЕМУН15353/21.346.420,31да
1191ЧукарицаПородице Радојчић 1СРЕМЧИЦА45240,00не подлеже обавези плаћања
1192Лазаревацкп 38/11 КО СтубицаСТУБИЦА38/11320.066,57да
1193ЛазаревацПровалијаВРБОВНО241/649.398,59да
1194ВождовацАдмирала Вуковића 43ВОЖДОВАЦ4376
1195ВождовацКраља Бодина 14ВОЖДОВАЦ18707.866.038,00не
1196ВождовацЈове Илића 38ВОЖДОВАЦ4884/15.914.355,00да
1197Нови БеоградНехруова 61НОВИ БЕОГРАД32270,00не подлеже обавези плаћања
1198ЗвездараРтањска 8ЗВЕЗДАРА2565/220,00не подлеже обавези плаћања
1199ВрачарМакензијева 25ВРАЧАР468231.226,00да
1200Сурчинкп 3133 КО СурчинСУРЧИН3133734.826,00не
1201Сурчинкп 1908 КО БечменБЕЧМЕН1908389.724,00да
1202ЗвездараВјекослава Ковача 20, стан 12ЗВЕЗДАРА4556/80,00не подлеже обавези плаћања
1203Стари градМајке Јевросиме 41, стан 20СТАРИ ГРАД2386/20,00не подлеже обавези плаћања
1204ЗвездараВјекослава Ковача 20, стан 11ЗВЕЗДАРА4556/80,00не подлеже обавези плаћања
1205РаковицаСлавка Миљковића 73РЕСНИК1492/134.737.779,00да
1206ВрачарМаксима Горког 30ВРАЧАР3659/1241.377,00да
1207ЧукарицаКолубарска 1РУШАЊ666/140,00не подлеже обавези плаћања
1208ВождовацТодора Дукина 80ВОЖДОВАЦ29340,00не подлеже обавези плаћања
1209РаковицаМиљаковачки виногарадиРЕСНИК3/116598.817,00да
1210ЗвездараБоре Продановића 11ЗВЕЗДАРА2127/499.739.918,00да
1211Гроцкакп 1957/18 КО ВинчаВИНЧА1957/18378.242,25да
1212Обреновацкп 293/3 КО Бело пољеБЕЛО ПОЉЕ293/30,00не подлеже обавези плаћања
1213Обреновацкп 699 КО РватиРВАТИ699150.059,47да
1214Младеновацкп 2468/1 и 2468/2 КО Село МладеновацСЕЛО МЛАДЕНОВАЦ2468/1 и 2468/20,00не подлеже обавези плаћања
1215Младеновацкп 288/3 КО ГраницеГРАНИЦЕ288/30,00не подлеже обавези плаћања
1216ЗвездараИзмеђу улица Димиртија Туцовића 124-126 и Хаџи Мустафине 41-43ЗВЕЗДАРА4043/131.288.673,00не
1217Обреновацкп 3113/2 КО СкелаСКЕЛА3133/20,00не подлеже обавези плаћања
1218ВрачарЦара Николаја ИИ 69ВРАЧАР2291/20,00не подлеже обавези плаћања
1219Стари градЦариградска 23СТАРИ ГРАД1248/117.420.562,68да
1220Обреновацкп 865/3 КО Мала МоштаницаМАЛА МОШТАНИЦА865/389.629,04да
1221ВрачарМолерова 3ВРАЧАР573/1638.757,00не
1222СопотРада Јовановића 14СОПОТ15545.515,00да
1223Обреновацкп 2699/7 КО ЗабрежјеЗАБРЕЖЈЕ2699/774.604,94да
1224Стари градНушићева 20СТАРИ ГРАД23941.044.465,00да
1225Чукарицакп 6602/1 КО СремчицаСРЕМЧИЦА6602/1713.976,12да
1226Чукарицакп 6594/1 КО СремчицаСРЕМЧИЦА6594/1985.635,00да
1227МладеновацСтрахињића Бана 14КОВАЧЕВАЦ5089/10,00не подлеже обавези плаћања
1228Лазаревацкп 205/19 КО СтубицаСТУБИЦА205/19317.374,01да
1229РаковицаПатријарха ДимитријаРЕСНИК2983251.283,41да
1230Савски венацНемањина 6САВСКИ ВЕНАЦ9640,00не подлеже обавези плаћања
1231ВождовацКосте Јовановића 83ВОЖДОВАЦ63950,00не подлеже обавези плаћања
1232Сопоткп 2167 КО НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ2167590.098,00да
1233ВрачарМолерова 3ВРАЧАР573/1
1234Нови Београдкп 1005/15 КО Нови београд, објекат 3НОВИ БЕОГРАД1005/150,00не подлеже обавези плаћања
1235ВождовацМилутина Миљковића ЈАЈИНЦИ539/21.069.566,00да
1236ВождовацДебарска 25ДВОЖДОВАЦ13/1012.215.677,00да
1239ГроцкаВука Караџића 20а,
Калуђерица
КАЛУЂЕРИЦА488/48465.853,41да
1240ЧукарицаПожешка 42аЧУКАРИЦА10041/2670,00не подлеже обавези плаћања
1241Савски венацТемишварска 10САВСКИ ВЕНАЦ11191/314.737.379,00да
1242МладеновацМеђулужје, Смајина ббМЕЂУЛУЖЈЕ4444/1не подлеже обавези плаћања
1243ЧукарицаКомовска 18ЧУКАРИЦА1490/20,00не подлеже обавези плаћања
1244Звездаракп 2165/1 КО МиријевоМИРИЈЕВО2165/12.944.774,36да
1245Звездаракп 2165/3 КО МиријевоМИРИЈЕВО2165/32.944.774,36да
1246ВождовацТетовска 49ВОЖДОВАЦ1751/18.840.411,00да
1248Гроцкакп 1049 КО БрестовикБРЕСТОВИК1049257.300,53да
1249Сурчинкп 2885 КО БољевциБОЉЕВЦИ288587.498,00да
1250Обреновацкп 1411/1 КО БровићБРОВИЋ1411/127.484,63да
1252Обреновацкп 2578/2 КО СтублинеСТУБЛИНЕ2578/290.238,05да
1253Стари градКнез Милетина 17СТАРИ ГРАД1420/114.821.373,53да
1254Стари градЦариградска 10СТАРИ ГРАД1355361.388,79да
1256Нови БеоградЦрвене армије 11/вНОВИ БЕОГРАД2896/20,00не подлеже обавези плаћања
1257ЧукарицаЂуре Јакшића 17ЖЕЛЕЗНИК4655/21.449.844,57да
1258ЗвездараПараћинска 6ЗВЕЗДАРА2183/111.271.613,00да
1260Лазаревацкп 901/4 ко Велики ЦрљениВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ901/484.322,44да
1261Нови Београдкп 2332/1 ко Нови БеоградНОВИ БЕОГРАД2332/10,00не подлеже обавези плаћања
1262Лазаревацкп 4164 ко ШопићШОПИЋ41641.437.124,50да
1263ВождовацБеличка 13ВОЖДОВАЦ82
1264Лазаревацкп 2422/1 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ2422/1742.651,00да
1265Сопоткп 558/4 ко НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ558/449.686,00да
1267Сопоткп 7300 КО СопотСОПОТ730037.107,25да
1268ВрачарЧернишевског 10ВРАЧАР2083/115.783.933,00да
1269Сопоткп 993/2 ко ЂуринциЂУРИНЦИ993/213.868,00да
1270ЗемунКарађорђева 6ЗЕМУН1137/30,00не подлеже обавези плаћања
1271Обреновацкп 1406/6 КО ОбреновацОБРЕНОВАЦ1406/6436.850,41да
1272Лазаревацкп 1569/4 ко ЧибутковицаЧИБУТКОВИЦА1569/412.754,00да
1273ЧукарицаЂуре Јакшића 17ЖЕЛЕЗНИК46552/2
1274ЗвездараБранка Крсмановића 5ЗВЕЗДАРА71070,00не подлеже обавези плаћања
1275ВождовацМилутина Миљковића ббЈАЈИНЦИ539/3967.270,00не
1276ЗемунСтара 16ЗЕМУН2680,00не подлеже обавези плаћања
1277Савски венацБелоцркванска и Малог РадојицеСАВСКИ ВЕНАЦ20837/13.383.692,00да
1278Лазаревацкп 2230/1 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ2230/1168.697,42да
1279Обреновацко 1665 и 1667 ко УшћеУШЋЕ1665 и 16670,00не подлеже обавези плаћања
1280Лазаревацкп 139/23 ко СтубицаСТУБИЦА139/23379.780,00да
1283ВрачарНебојшина 8аВРАЧАР4103/20,00не подлеже обавези плаћања
1284ЗемунБранка Пешића 28ЗЕМУН11170/20,00не подлеже обавези плаћања
1285ВождовацВељка Милићевића 8ВОЖДОВАЦ86/68.442.714,00да
1286Гроцкакп 1048/4 ко БрестовикБРЕСТОВИК1048/40,00не подлеже обавези плаћања
1287МладеновацДринска 1МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ4242/1412.088,00да
1288ЗемунВојвођанских бригада 73БАТАЈНИЦА3069/9793.593,34да
1289ЗвездараЉубише Миодраговића 18МИРИЈЕВО1911/20655.377,00не
1290Стари градЦара Душана 3СТАРИ ГРАД1970,00не подлеже обавези плаћања
1291ЗвездараМис Ирбијева 47 (раније Заге Маливук 47-61)ЗВЕЗДАРА11190/1603.745,00да
1292Сопоткп 1007/1 ко Мала ИванчаМАЛА ИВАНЧА1007/133.973,00да
1293ЧукарицаБраће Вучковић 52вЧУКАРИЦА1440/3 8.888.022,18да
1294Нови БеоградБулевар Црвене армије 11аНОВИ БЕОГРАД2896/20,00не подлеже обавези плаћања
1295Звездаракп 886/4 и 886/5 ко Велики Мокри ЛугВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ886/4 и 886/53.948.169,00да
1297РаковицаПатријарха ДимитријаРЕСНИК30/163451.678,00да
1298Вождовацкп 4419/2 ко РипањРИПАЊ4419/2176.691,00да
1299Вождовацкп 5950/6 ко РипањРИПАЊ5950/6102.554,00да
1300Сопоткп 1293/4 ко ЂуринциЂУРИНЦИ1293/482.311,00да
1301Сопоткп 2308/3 ко СопотСОПОТ2308/3352.170,00да
1302Сопоткп 1132 ко СопотСОПОТ113293.425,00да
1303Стари градЦарице Милице 12СТАРИ ГРАД21562.063.334,00не
1304Обреновацкп 354/1 ко ЗвечкаЗВЕЧКА354/1410.651,00да
1305ЧукарицаПородице Ристић 6-8СРЕМЧИЦА6323/1632.756,12не
1306Гроцкакп 2928/1 ко ВрчинВРЧИН2928/154.053,70да
1307РаковицаМиљаковачке ливадеРЕСНИК30/240466.034,77да
1308ЗвездараКозарчева 81ЗВЕЗДАРА13222/70,00не подлеже обавези плаћања
1309Нови БеоградБулевар Михајла Пупина 10аНОВИ БЕОГРАД1022/160,00не подлеже обавези плаћања
1310Нови БеоградБулевар Михајла Пупина 13НОВИ БЕОГРАД23027.635,23да
1311ВождовацМилке Гргурове 6ВОЖДОВАЦ7185/1
1312ВождовацБорисављевићева 47ВОЖДОВАЦ43601.013.157,00да
1313ЗемунГлавна 24ЗЕМУН10570,00не подлеже обавези плаћања
1314Чукарицакп 3322 ко СремчицаСРЕМЧИЦА33220,00не подлеже обавези плаћања
1315Чукарицакп 10041/76 ко ЧукарицаЧУКАРИЦА10041/760,00не подлеже обавези плаћања
1316Младеновац497/12 КО Младеновац ВарошМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ497/12
1317ПалилулаКомбинатова 37БОРЧА5227/20,00не подлеже обавези плаћања
1318ПалилулаДрагослава Срејовића 149ПАЛИЛУЛА5918
1319ОбреновацКП 321/2 ОбреновацОБРЕНОВАЦ321/20,00не подлеже обавези плаћања
1320Гроцкакп 4986/5 КО ВрчинВРЧИН4986/5253.736,03да
1321Младеновацкп 1082 КО АмерићАМЕРИЋ10820,00не подлеже обавези плаћања
1322Обреновацкп 362/1 КО Велико ПољеВЕЛИКО ПОЉЕ362/10,00не подлеже обавези плаћања
1323Лазаревацкп 1831 КО ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ18311.135.411,00да
1324Савски венацСарајевска 75САВСКИ ВЕНАЦ1406/138.003,00да
1325ЗемунЦетињска 13ЗЕМУН833/20,00
1326ЗвездараВојводе Блажете 36ЗВЕЗДАРА4768/410.183.197,00да
1327Стари градГундулићев венац 51СТАРИ ГРАД10484.405.355,34да
1328Стари градСтудентски тргСТАРИ ГРАД7990,00не подлеже обавези плаћања
1329ВождовацДебарска 25ЦВОЖДОВАЦ13/11
1330Вождовацкп 4826 ко ВождовацВОЖДОВАЦ48260,00не подлеже обавези плаћања
1331Чукарицакп 495/10 ко СремчицаСРЕМЧИЦА495/100,00не подлеже обавези плаћања
1332Гроцкакп 871/23 ко ВрчинВРЧИН871/23169.981,72да
1333ЧукарицаИлије Стојадиновића 14ЧУКАРИЦА2013/40,00не подлеже обавези плаћања
1334Сурчинкп 1915 ко БечменБЕЧМЕН1915-54.385,71да
1335Сопоткп 619 ко Мала ИванчаМАЛА ИВАНЧА61983.946,00да
1336Обреновацкп 224/1 ко ЗвечкаЗВЕЧКА224/10,00не подлеже обавези плаћања
1337Гроцкакп 1133/4 ко ГроцкаГРОЦКА1133/4502.291,73да
1338Гроцкакп 3278/11 ко ВрчинГРОЦКА3278/11253.685,90да
1339ВождовацСтрумичка 7ВОЖДОВАЦ21080,00не подлеже обавези плаћања
1340ЗвездараУроша Тројановића 3ЗВЕЗДАРА2280/109.808.585,00да
1341Младеновацкп 3424 ко ВлашкаВЛАШКА342431.186,00да
1342ЗвездараТихомира Вишњевца 4ЗВЕЗДАРА4564/10,00не подлеже обавези плаћања
1343ЗвездараМилана Ракића 25ЗВЕЗДАРА4189/151.242.011,00да
1344МладеновацНикола Пашића 213ГРАНИЦЕ3100,00не подлеже обавези плаћања
1345ВождовацБоривоја Стевановића 39ВОЖДОВАЦ6931/13172.149,00да
1346Сопоткп 1930/3 ко ДучинаДУЧИНА1930/30,00не подлеже обавези плаћања
1347ЗвездараСветог Климента 55ЗВЕЗДАРА11404
1348ВождовацСтевана Лалића 5ВОЖДОВАЦ4563/15810.653,00да
1349ЧукарицаЉешка 92ЧУКАРИЦА12980/4 и др.не подлеже обавези плаћања
1350Нови БеоградНехруова 208НОВИ БЕОГРАД50160,00не подлеже обавези плаћања
1351Сопоткп 2703/6 ко ПарцаниПАРЦАНИ2703/635.263,00да
1352Сопоткп 1754 ко СтојникСТОЈНИК175415.878,00да
1353Обреновацкп 336 ко Бело ПољеБЕЛО ПОЉЕ336130.997,00да
1354ЗемунГорњоградска 19/16ЗЕМУН12545/1
1355Барајевокп 1361 ко БождаревацБОЖДАРЕВАЦ13610,00не подлеже обавези плаћања
1356РаковицаРељковићева 13СТАРА РАКОВИЦА254842.977,31да
1357ЗвездараСлободанке Данке Савић 25ЗВЕЗДАРА76596.918.845,24да
1358Нови БеоградОмладинских бригада 100НОВИ БЕОГРАД2906/250,00не подлеже обавези плаћања
1359Сопоткп 909/1 ко Мала ИванчаМАЛА ИВАНЧА909/158.972,00да
1360ЗвездараГвоздићева 33ЗВЕЗДАРА7526/15.970.540,00да
1361Савски венацБошка Петровића 5/1САВСКИ ВЕНАЦ20606/20,00не подлеже обавези плаћања
1362Младеновацкп 1510 ко МладеновацРАЈКОВАЦ15101.039.141,00да
1363ЗвездараШејкина 50ђМИРИЈЕВО431/5
1364Гроцкакп 3783/2 ко ВрчинВРЧИН3783/20,00не подлеже обавези плаћања
1365Младеновацкп 280/1 ко Младеновац ВарошМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ280/10,00не подлеже обавези плаћања
1366Савски венацБранкова 21-ст. 33САВСКИ ВЕНАЦ3305
1367ЗемунХерцеговачка 16ЗЕМУН164085.157.007,00да
1368Савски венацЖанке Стокић 46САВСКИ ВЕНАЦ11334/2
1369Стари градКраља Петра 76СТАРИ ГРАД622/20,00не подлеже обавези плаћања
1370ЗвездараВојводе Саватија 15ЗВЕЗДАРА3278/10,00не подлеже обавези плаћања
1371Барајевокп 14/38 ко БарајевоБАРАЈЕВО14/38225.545,00да
1372Барајевокп 2176 ко БождаревацБОЖДАРЕВАЦ217624.144,00да
1373Нови БеоградМилутина Миланковића 66НОВИ БЕОГРАД2870/8
1374Младеновацкп 561 ко РајковацРАЈКОВАЦ5610,00не подлеже обавези плаћања
1375Савски венацАндре Николића 30САВСКИ ВЕНАЦ11405/10,00не подлеже обавези плаћања
1376Обреновацкп 224/1 ко ЗвечкаЗВЕЧКА224/1566.355,02да
1377ВождовацИбарска 17ВОЖДОВАЦ2689/18.755.054,00да
1378ЧукарицаКадињачка 81ЧУКАРИЦА2082/10373.140,10да
1379ЧукарицаКосмајска 23ЧУКАРИЦА1699/11.396.507,00да
1380Обреновацкп 215 ко ОбреновацОБРЕНОВАЦ215360.440,08да
1381ЧукарицаКоторска 1ЧУКАРИЦА2130/60,00не подлеже обавези плаћања
1382Барајевокп 1867/3 ко БарајевоБАРАЈЕВО1867/372.992,56не
1383Нови БеоградБулевар црвене армије 11аНОВИ БЕОГРАД2896/20,00не подлеже обавези плаћања
1384Гроцкакп 423/2 ко ЛештанеЛЕШТАНЕ423/21.082.678,35да
1385ПалилулаМиријевски булевар 18ПАЛИЛУЛА5359/10,00не подлеже обавези плаћања
1386ВождовацБрђанска 410РИПАЊ7152/60,00не подлеже обавези плаћања
1387Обреновацкп 805/6 ко БаричБАРИЧ805/60,00не подлеже обавези плаћања
1388ЗвездараТрајка Стаменковића 17ЗВЕЗДАРА7516/12.126.772,40да
1389Нови БеоградНехруова 208-ст. 32НОВИ БЕОГРАД501652.136,12да
1390Нови БеоградАлексиначких рудара 9НОВИ БЕОГРАД10020,00не подлеже обавези плаћања
1391Нови Београдугао Јурира Гагарина и ГандијевеНОВИ БЕОГРАД3347/30
1392Сопоткп 2074 ко Мала ИванчаМАЛА ИВАНЧА207415.342,66да
1393ВождовацИбарска 17ВОЖДОВАЦ2689/1
1394Лазаревацкп 112/10 ко СтубицаСТУБИЦА112/10326.171,88да
1395ЗвездараКрфска 24ЗВЕЗДАРА3401/119.914.490,00да
1396Савски венацСавска 9САВСКИ ВЕНАЦ8450,00не подлеже обавези плаћања
1397Нови БеоградЈурија ГагаринаНОВИ БЕОГРАД5323/10
1398Нови БеоградТошин бунар 268НОВИ БЕОГРАД2130/1
1399ЗемунДобановачка 2аЗЕМУН470/12.754.154,37да
1400Сопоткп 1390/2 ко СопотСОПОТ1390/20,00не подлеже обавези плаћања
1401Барајевокп 3450/3 и 3449/3 ко БарајевоБАРАЈЕВО3450/3 и 3449/3274.858,00да
1402ЧукарицаПожешка 62ЧУКАРИЦА10041/2400,00не подлеже обавези плаћања
1403Обреновацкп 776/8 ко Велико ПољеВЕЛИКО ПОЉЕ776/8302.882,34да
1404Сурчинкп 1761 ко ДобановциДОБАНОВЦИ17610,00не подлеже обавези плаћања
1405ЗемунПетра Кочића 14-Л2ЗЕМУН2370/2 и 2111/2 44.310.302,61да
1406ЗемунПетра Кочића 14-Л3ЗЕМУН2114/2 и 2370/249.987.894,76да
1407ЗвездараПрешевска 7ЗВЕЗДАРА409614.952.017,13да
1408Обреновацкп 25/18 ко РватиРВАТИ25/180,00не подлеже обавези плаћања
1409Нови БеоградРадоја Дакића 23-ст.25НОВИ БЕОГРАД344/11.012.840,00да
1410Нови БеоградЈурија Гагарина 243-ст.35НОВИ БЕОГРАД49320,00не подлеже обавези плаћања
1411ЗвездараВојислава Илића 47ЗВЕЗДАРА7463/10,00не подлеже обавези плаћања
1412Лазаревацкп 5579/2 ко ШопићШОПИЋ5579/2638.907,67да
1413Обреновацкп 1487/2 ко СтублинеСТУБЛИНЕ1487/20,00не подлеже обавези плаћања
1414ЗемунПартизанска 215УГРИНОВЦИ3085/2
1415ГроцкаЛиваде 2КАЛУЂЕРИЦА139/10,00не подлеже обавези плаћања
1416Нови БеоградОмладинских бригада 86вНОВИ БЕОГРАД2222/347.200,00да
1417Младеновацкп 14641/1 ко МладеновацМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ1464/1488.511,00да
1418Лазаревацкп 5053 ко ШопићШОПИЋ5053547.191,38да
1419Обреновацкп 614/7 ко ЈасенацЈАСЕНАК614/7117.927,76да
1420ВождовацВојводе Степе 157ВОЖДОВАЦ6475/128.354.820,00да
1421Гроцкакп 728/2 ко ЗаклопачаЗАКЛОПАЧА728/20,00не подлеже обавези плаћања
1422ЗемунСлавка Голубовића 77УГРИНОВЦИ1196/90,00не подлеже обавези плаћања
1423Лазаревацкп 1021 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ1021588.982,06да
1424ЗвездараШеварицеМИРИЈЕВО740/40,00не подлеже обавези плаћања
1425ЗемунШилерова 64ЗЕМУН1176351.271,47да
1426ЗемунЉиљане Костић ббЗЕМУН ПОЉЕ597/60,00не подлеже обавези плаћања
1427Сопоткп 4322/1 ко НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ4322/120.879,00да
1428Младеновацкп 2757 ко Младеновац селоМЛАДЕНОВАЦ СЕЛО2757258.564,00да
1429ЗемунЊегошева 26/2ЗЕМУН8753.566,69да
1430Савски венацСветозара Марковића 45САВСКИ ВЕНАЦ103031.087.888,00да
1431Лазаревацкп 1316/2 ко ЛесковацЛЕСКОВАЦ131642.317,54да
1432ВрачарБраничевска 17ВРАЧАР39580,00не подлеже обавези плаћања
1433ЗвездараМилана Ракића 25ЗВЕЗДАРА4189/152.793.574,00да
1434ПалилулаТЗЦ БЕЛГРАДЕ ПЛАЗАПАЛИЛУЛА284/112.072.724,78да
1435Савски венацОблаковска 55САВСКИ ВЕНАЦ29717.333.640,00да
1436ЗвездараГвоздићева 11ЗВЕЗДАРА7300/10,00не подлеже обавези плаћања
1437Савски венацКоче Поповића 2САВСКИ ВЕНАЦ3631.021.212,00да
1438Сурчиндом културе ДобановциДОБАНОВЦИ1/10,00не подлеже обавези плаћања
1439Сурчинкп 4957 ко БољевциБОЉЕВЦИ49570,00не подлеже обавези плаћања
1440ЧукарицаМира Попаре 94ЧУКАРИЦА13329/24.845.321,62да
1441Барајевокп 1708 ко БаћевацБАЋЕВАЦ17080,00не подлеже обавези плаћања
1442ЗемунНовоградска 16Земун11491960.661,95не
1443Младеновацкп 4161/5 ко Младеновац ВарошМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ4165/5259.722,00да
1444Гроцкакп 4176/36 ко ВрчинВРЧИН4176/36107.422,27да
1445Лазаревацкп 1884/83 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ1884/83721.368,68да
1446Палилулакп 1453/31 ко БорчаБОРЧА1453/3115.067.855,86да
1447ЗемунШилерова 80ЗЕМУН164706.283.934,30да
1448ЗвездараМилана Ракића 26ЗВЕЗДАРА4249/3126.366,00да
1449Сопоткп 4322/1 ко НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ4322/110.550,00да
1450ЗвездараШеварицеМИРИЈЕВО740/46.851.177,00да
1451Младеновацкп 6330 ко Велика КрснаВЕЛИКА КРСНА63300,00не подлеже обавези плаћања
1452ЗвездараДр. Велимировића 3МИРИЈЕВО2287/3196.226,00да
1453Лазаревацкп 2085/2 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ2085/20,00не подлеже обавези плаћања
1454Обреновацкп 3245 ко СтублинеСТУБЛИНЕ32450,00не подлеже обавези плаћања
1455ЗвездараЖичка 3ЗВЕЗДАРА28030,00не подлеже обавези плаћања
1456ВождовацБеличка 13ВОЖДОВАЦ827.297.023,00да
1457Сопоткп 2167 КО НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ21670,00
1458ЗвездараУчитељска 7ЗВЕЗДАРА108954.820.434,00да
1459ЗемунДубровачка 26аЗЕМУН1266846.122,53да
1460ЗвездараБудманијева 2ЗВЕЗДАРА4839/30,00не подлеже обавези плаћања
1461Савски венацДрварска 11-11аСАВСКИ ВЕНАЦ113899.798.953,00да
1462Гроцкакп 123/3 ко ЛештанеЛЕШТАНЕ123/30,00не подлеже обавези плаћања
1463ЗвездараВељка Дугошевића 15ЗВЕЗДАРА2128/185.979.282,00да
1464ВрачарВукице Митровић 6ВРАЧАР235317.420.302,00да
1465Обреновацкп 360/5 ко МислођинМИСЛОЂИН360/5295.427,49да
1466Лазаревацкп 360/5 и 361/7 ко ЛукавицаЛУКАВИЦА360/5 и 361/7845.526,81не
1467Гроцкакп 2764/3 ко ЗаклопачаЗАКЛОПАЧА2764/30,00
1468Барајевокп 1350/1 ко БаћевацБАЋЕВАЦ1350/10,00не подлеже обавези плаћања
1469ВождовацТодора Дукина 58ВОЖДОВАЦ2956693.775,00да
1470ЗвездараМилана Ракића 26ЗВЕЗДАРА4249/32.217.057,00да
1471Лазаревацкп 81/1 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ81/1не подлеже обавези плаћања
1472Младеновацкп 2186/2 ко Велика ИванчаВЕЛИКА ИВАНЧА2186/20,00не подлеже обавези плаћања
1473Сопоткп 3/23 ко ПарцаниПАРЦАНИ3/2314.091,00да
1474Сопоткп 468/1 ко РогачаРОГАЧА468/192.276,00да
1475Обреновацкп 40 и 45 ко РатариРАТАРИ40 и 45248.388,59да
1476Лазаревацкп 5458 ко ШопићШОПИЋ54581.541.325,31да
1477ВрачарШуматовачка 132 и Јужни булевар 85ВРАЧАР3378/1190.579.989,00да
1478Сопоткп 3412/1 ко ПоповићПОПОВИЋ3412/10,00не подлеже обавези плаћања
1479ЗвездараДимитрија Туцовића 3ЗВЕЗДАРА2677/114.652.706,00да
1480ЗемунНовоградска 27ЗЕМУН5340,00не подлеже обавези плаћања
1481ЗвездараУлцињска 5ЗВЕЗДАРА76239.767.258,00да
1482ЗвездараКрфска и 21. ДивизијеЗВЕЗДАРА3341/123.645.799,00да
1483ЗвездараКладовска 1ЗВЕЗДАРА3628734.674,29да
1484Лазаревацкп 1246/1 ко КрушевицаКРУШЕВИЦА1246/1не подлеже обавези плаћања
1485ПалилулаГенерала Арачића 6ПАЛИЛУЛА1185/13.437.646,25да
1486Обреновацкп 753/10 ко МислођинМИСЛОЂИН753/100,00не подлеже обавези плаћања
1487ЗемунУгриновачки пут 8 део ббЗЕМУН ПОЉЕ536/13.861.807,44да
1488Гроцкакп 4375/1 ко ГроцкаГРОЦКА4375/10,00не подлеже обавези плаћања
1489Гроцкакп 4364/2 ко ГроцкаГРОЦКА4364/2671.196,55не
1490Сурчинкп 935/12 КО ПрогарПРОГАР935/120,00не подлеже обавези плаћања
1491Стари градСтрахињића бана 11СТАРИ ГРАД528/30,00не подлеже обавези плаћања
1492ЗвездараЗахумска 7ЗВЕЗДАРА2816754.326,21да
1493МладеновацСтрахињића бана 14МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ1006/1742.279,00да
1494ВождовацТетовска 19ВОЖДОВАЦ199410.817.451,00да
1495ВрачарНовопазарска 23ВРАЧАР1424696.368,00да
1496Савски венацДушана Раденковића 2САВСКИ ВЕНАЦ11467/22.697.041,58да
1497ЧукарицаСтарог капетана ббСРЕМЧИЦА3441/1518.357,78да
1498ВрачарСветозара Марковића 21ВРАЧАР50400,00не подлеже обавези плаћања
1499Стари градКраља Петра 76СТАРИ ГРАД622/26.975.652,07да
1500Гроцкакп 5287/2 КО ВрчинВРЧИН5287/20,00не подлеже обавези плаћања
1501МладеновацДевет Југовића 37МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ9091.536.118,00да
1502Лазаревацкп 165/3 КО ПркосаваПРКОСАВА165/341.851,10да
1503Лазаревацкп 274/1 и 2522/10 КО ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ274/1 и 2522/100,00не подлеже обавези плаћања
1504Обреновацкп 265/1 КО БаљевацБАЉЕВАЦ265/10,00не подлеже обавези плаћања
1505Лазаревацкп 198/1 и 198/2 КО СтрмовоСТРМОВО198/1 и 198/20,00не подлеже обавези плаћања
1506Лазаревацко 5772/1, 5773/3, 5773/1 и 5774/1, све КО ШопићШОПИЋ5772/1, 5773/3, 5773/1 и 5774/1255.860,41да
1507Гроцкакп 4114/6 КО ВрчинВРЧИН4114/60,00не подлеже обавези плаћања
1508Гроцкакп 3518/1 КО ВрчинВРЧИН3518/10,00не подлеже обавези плаћања
1509ЗемунБежанијска 2ЗЕМУН9050,00не подлеже обавези плаћања
1510Савски венацСање Живановић 13САВСКИ ВЕНАЦ11202/18.963.207,00да
1511ЗемунАласка 30ЗЕМУН107440,00не подлеже обавези плаћања
1512Сопоткп 327/2 КО БабеБАБЕ327/231.150,00да
1513Лазаревацкп 1773/2 КО ТрбушницаТРБУШНИЦА1773/2195.573,15да
1514Лазаревацкп 828/1 и 828/2 обе КО Велики ЦрљениВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ828/1 и 828/20,00не подлеже обавези плаћања
1515Обреновацкп 983/67 КО ОбреновацОБРЕНОВАЦ983/67145.928,32да
1516Нови БеоградЂорђа Станојевића 12-14НОВИ БЕОГРАД2224/20,00не подлеже обавези плаћања
1517МладеновацМала Врбица 29МАЛА ВРБИЦА2220,00не подлеже обавези плаћања
1518ГроцкаПлантаже бр. 2ЛЕШТАНЕ1612/400,00не подлеже обавези плаћања
1519ЧукарицаДрагомира Глишића 3СРЕМЧИЦА58070,00не подлеже обавези плаћања
1520ВрачарХаџи Мелентијева 51ВРАЧАР397512.562.733,00да
1521ЗвездараЗахумска 54ЗВЕЗДАРА30503.288.008,00да
1522ЗемунБраће Смиљанић 20БАТАЈНИЦА3049/2279.376,69да
1523ЗемунАласка 38ЗЕМУН11112не подлеже обавези плаћања
1524Обреновацкп 2248/8 и 2248/13 обе КО Забрежје ЗАБРЕЖЈЕ2248/8 и 2248/1398.043,10не
1525ВождовацМихајла Ђурића 9ВОЖДОВАЦ17115.183.936,00да
1526ВождовацДебарска 9ВОЖДОВАЦ2211/312.295.326,00да
1527Нови Београд5. фаза, гаража, за потребе шесте фазе објекта 2300-подземна етажаНОВИ БЕОГРАД6805/20,00не подлеже обавези плаћања
1528ВождовацДимитрија Маринковића 21ВОЖДОВАЦ72682/21.207.362,00не
1529Нови БеоградПОСЛОВНА КУЛА662.826.810,00не
1530Обреновацкп 477/7 КО РватиРВАТИ477/7462.520,00да
1531ЗвездараКланичкаМИРИЈЕВО1172/38.898.838,00да
1532ЗвездараКланичкаМИРИЈЕВО1172/57.997.791,00да
1533ВождовацГосподара Вучића 78ВОЖДОВАЦ86/32765.193,00да
1534Сурчинкп 1010/1 КО БечменБЕЧМЕН1010/199.429,00да
1535Обреновацкп 2204 КО ЗабрежјеЗАБРЕЖЈЕ22040,00не подлеже обавези плаћања
1536ПалилулаМилана Топлице 24ПАЛИЛУЛА1630/103.840.111,70да
1537Стари градКнеза Симе Марковића 10СТАРИ ГРАД19990,00не подлеже обавези плаћања
1538ВождовацПаунова 3гВОЖДОВАЦ11788/12.515.570,00не
1539ВрачарМладе Босне 27ВРАЧАР4526438.679,00да
1540ВрачарТомаша Јежа 3ВРАЧАР1269/1495.336,00да
1541ПалилулаЈаше Продановића 10, стан 5ПАЛИЛУЛА928673.462,16да
1542ЗвездараРадоја Домановића 21ЗВЕЗДАРА4255/6250.349,00да
1543ПалилулаЈаше Продановића 10, стан 3ПАЛИЛУЛА928473.210,85да
1544Савски венацМокрањчева 13САВСКИ ВЕНАЦ31442.465.659,00да
1545Сопоткп 2624/3 КО СопотСОПОТ2624/383.044,00да
1546Младеновацкп 3922-2 КО МеђулужјеМЕЂУЛУЖЈЕ3922/2670.598,00да
1547Нови БеоградОмладинских бригада 86Г, станови 44 и 45НОВИ БЕОГРАД2222/30,00не подлеже обавези плаћања
1548Гроцкакп 4010/5 ко ВрчинВРЧИН4010/541.927,00да
1549ЧукарицаЗрмањска 43-45ЧУКАРИЦА10319/264.301.173,00да
1550Сопоткп 1433/36 КО СопотСОПОТ1433/360,00не подлеже обавези плаћања
1551ПалилулаКосовопољска 2БОРЧА6107/12.665.005,48да
1552ЗемунПрвомајска 103ЗЕМУН1637636.746.889,42неОбјекат се гради без пријаве радова
1553Сопоткп 4915/1СОПОТ4915/10,00не подлеже обавези плаћања
1554Обреновацкп 161/1 и 161/2 обе КО ОбреновацОБРЕНОВАЦ161/1 и 161/2339.963,50да
1555Обреновацкп 502/1 КО РватиРВАТИ502/1103.494,58да
1556Обреновацкп 2114 КО УшћеУШЋЕ2114127.135,29да
1557ЧукарицаВељка Петровића 1-3ЧУКАРИЦА599/20,00не подлеже обавези плаћања
1558ВрачарБраничевска 17ВРАЧАР395811.005.319,00да
1559ВрачарМишарска 6ВРАЧАР5085667.900,00да
1560Нови БеоградБулевар Зорана Ђинђића 50а и 50бНОВИ БЕОГРАД2284/180,00не подлеже обавези плаћања
1561МладеновацЈанка Катића 2аМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ2913/10,00не подлеже обавези плаћања
1562Лазаревацкп 81/1 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ81/11.916.762,81да
1563Сурчинкп 6080 КО ДобановциДОБАНОВЦИ60800,00не подлеже обавези плаћања
1564Сурчинкп 2543 КО СурчинСУРЧИН2543271.573,00да
1565Савски венацУгао улица Добропољске и ГорњачкеСАВСКИ ВЕНАЦ3102/115.995.985,00да
1566ЗемунБраће Смиљанић 40БАТАЈНИЦА3065/80,00не подлеже обавези плаћања
1567ПалилулаПанчевачки пут 87КРЊАЧА1022/122.558,35да
1568ПалилулаЧарли ЧаплинаПАЛИЛУЛА664/23.694.324,35да
1569Лазаревацкп 5714/1 КО ШопићШОПИЋ5714/10,00не подлеже обавези плаћања
1570ЗемунПрвомајска 82бЗЕМУН130120,00не подлеже обавези плаћања
1571Обреновацкп 610/10 ко ОбреновацОБРЕНОВАЦ610/100,00не подлеже обавези плаћања
1572ПалилулаДалматинска 88ПАЛИЛУЛА2047/2 2047/40,00не подлеже обавези плаћања
1573МладеновацРадомира Марковића 40РАЈКОВАЦ13540,00не подлеже обавези плаћања
1574ЗвездараБоре Продановића 11ЗВЕЗДАРА2127/490,00не подлеже обавези плаћања
1575Обреновацкп 1681 КО ЗвечкаЗВЕЧКА1681357.582,74да
1576ВождовацДебарска 14ВОЖДОВАЦ222012.187.196,00да
1577Сопоткп 117/4 ко РогачаРОГАЧА117/420.213,00да
1578Сопоткп 1072/1 ко СопотСОПОТ1172/10,00не подлеже обавези плаћања
1579Сопоткп 2369/14 ко ПоповићПОПОВИЋ2369/1419.564,00да
1580ГроцкаКП 419/2 и 420 КО ЛештанеЛЕШТАНЕ419/2 и 4201.047.974,29да
1581МладеновацВука Караџића 24 МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ13060,00не подлеже обавези плаћања
1582Нови БеоградЈурија Гагарина 14аНОВИ БЕОГРАД67520,00не подлеже обавези плаћања
1583ПалилулаУралска 46ПАЛИЛУЛА223/12.959.028,28не
1584Стари градЦариградска 24СТАРИ ГРАД1228671.630,20да
1585ОбреновацКнеза Симе Марковића ббРВАТИ923/115.044.594,83не
1586ЗвездараЧелопечка 10ЗВЕЗДАРА282219.188.402,00да
1587Нови БеоградВеспучијева 12НОВИ БЕОГРАД3688/40,00не подлеже обавези плаћања
1588Гроцкакп 342/19 и 342/31 КО КалуђерицаКАЛУЂЕРИЦА342/19 и 342/31951.670,05да
1589ВрачарПатријарха Варнаве 7ВРАЧАР20227.807.289,00да
991Нови Београдкп 6805/2 ко Нови БеоградНОВИ БЕОГРАД6805/20,00не подлеже обавези плаћања
1590Сопоткп 1182/1 КО ПоповићПОПОВИЋ1182/1117.158,00да
1591Стари градСибињанин Јанка 13СТАРИ ГРАД980,00не подлеже обавези плаћања
1592Сурчинкп 2809 КО ДобановциДОБАНОВЦИ2809622.282,00да
1593Стари градЧика Љубина 3-5СТАРИ ГРАД22621.940.221,87да
1594ВрачарГолсвордијева 10ВРАЧАР682/10,00не подлеже обавези плаћања
1595ВождовацВојводе Степе 232ВОЖДОВАЦ7056/224.866.702,00да
1596Сопоткп 2/1 КО РаљаРАЉА2/185.553,00да
1597Сопоткп 3509 КО СопотСОПОТ35090,00не подлеже обавези плаћања
1598ЗвездараКосте Нађа 34БМИРИЈЕВО1959/1 61.147,00да
1599ВрачарЦерска 104ВРАЧАР467726.341.990,00да
1600Сопоткп 1556 КО ЂуринциЂУРИНЦИ155672.966,00да
1601ЗемунШевина 23ЗЕМУН13327/10,00не подлеже обавези плаћања
1602Сурчинкп 1457/12 КО БечменБЕЧМЕН1457/12180.382,00да
1603Сурчинкп 554 КО СурчинСУРЧИН5540,00не подлеже обавези плаћања
1604Младеновацкп 838 КО Рајковац, МладеновацРАЈКОВАЦ838396.691,00да
1605Савски венацМилоја Ђака 19САВСКИ ВЕНАЦ21667/10,00не подлеже обавези плаћања
1606Лазаревацкп 912 и 913/2 КО ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ912 и 913/20,00не подлеже обавези плаћања
1607ВождовацБлок између улица Паунове, Радомира Марковића и Булевара ослобођењаЈАЈИНЦИ52/376.347.227,00да
1608ВождовацБлок између улица Паунове, Радомира Марковића и Булевара ослобођењаЈАЈИНЦИ52/3107.669.331,00не
1609ЧукарицаТребевићка 1ЧУКАРИЦА161480,00не подлеже обавези плаћања
1610ВождовацГосподара Вучића 168ВОЖДОВАЦ37212.343.031,00да
1611Обреновацкп 1839/12 КО ОбреновацОБРЕНОВАЦ1839/12171.952,84да
1612Обреновацкп 1839/11 КО ОбреновацОБРЕНОВАЦ1839/11137.603,17да
1613Палилулакп 1453/31 КО БорчаБОРЧА1453/310,00не подлеже обавези плаћања
1614ЗемунВртларска 9ЗЕМУН1755/20,00не подлеже обавези плаћања
1615Младеновацкп 315/1 КО Младеновац варошМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ351/1610.950,00да
1616ВождовацПут за Смрдан И део бр.13 (сада Фармерска 27)РИПАЊ1254/40268.135,00да
1617ВрачарПроте Матеје 11ВРАЧАР400241.286,50да
1618Лазаревацкп 2833 КО ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ2833499.285,72да
1619ГроцкаБеоградска 59вВРЧИН29940,00не подлеже обавези плаћања
1620Гроцкакп 1763/3 КО ПударциПУДАРЦИ1763/3140.585,59да
1621Обреновацкп 5144 КО ГрабовацГРАБОВАЦ5144352.113,16не
1622Лазаревацкп 4238/2 КО ШопићШОПИЋ4238/20,00не подлеже обавези плаћања
1623Младеновацкп 6610 КО Младеновац варошМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ6610320.172,00да
1624Обреновацкп 606/3 КО ОбреновацОБРЕНОВАЦ606/30,00не подлеже обавези плаћања
1625Младеновацкп 1780/2 ко ГраницеГРАНИЦЕ1785/21.099.058,40да
1626Младеновацкп 5638/4 КО Младеновац ВарошМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ5638/8306.177,00да
1627Младеновацкп 3157/40 КО ДубонаДУБОНА3157/400,00не подлеже обавези плаћања
1628ЗвездараЖичка 3ЗВЕЗДАРА280323.839.363,00да
1629ВрачарШуматовачка 102ВРАЧАР3697/16.490.377,60да
1630Стари градЗмај Јовина 6СТАРИ ГРАД2234/11.265.826,10да
1631ОбреновацВука Караџића 38ОБРЕНОВАЦ329/112.590.225,26да
1632Младеновацкп 1796/1 и 1794/4 КО ГраницеГРАНИЦЕ1796/1 и 1794/4265.390,00да
1633ПалилулаБиблиотека Милутин Бојић-одељење у Овчи ул. Михајла Еминескуа 78ОВЧА29330,00не подлеже обавези плаћања
1634ПалилулаРЕВА, УЛИЦА 5КРЊАЧА2180/193.946.907,60не
1635ПалилулаРЕВА, УЛИЦА 5КРЊАЧА2180/203.946.907,60да
1636ВождовацВељка Милићевића 10ВОЖДОВАЦ86/70,00не подлеже обавези плаћања
1637ВождовацСтрумичка 7ВОЖДОВАЦ21081.766.788,00да
1638ВрачарГолсвордијева 10ВРАЧАР682/111.901.271,00да
1639Лазаревацкп 2085/2 ко ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ2085/23.110.946,27да
1640ЗвездараКладовска 17ЗВЕЗДАРА36367.226.283,00не
1641Стари градЧубрина 3аСТАРИ ГРАД1887232.748,67да
1642ЧукарицаКраљице Катарине 94ЧУКАРИЦА133170,00не подлеже обавези плаћања
1643Стари градДринчићева 34СТАРИ ГРАД1503167.044,50да
1644Обреновацкп 1029 КО Велико пољеВЕЛИКО ПОЉЕ1029418.995,98не
1645РаковицаРЕТАИЛ ПАРК у улици Патријарха ДимитријаРАКОВИЦА2369/20,00не подлеже обавези плаћања
1646ЗемунНовоградска 27ЗЕМУН53420.186,85да
1647БарајевоВодоснабдевање од Барајева до Араповца0,00не подлеже обавези плаћања
1648ПалилулаМилана Топлице 14А и 14ВБОРЧА4427/1633.336,52да
1649ПалилулаМилана Топлице 31Г и 31ДБОРЧА4427/2-33.684,42не
1650ВрачарБеоградска 10-12ВРАЧАР413889.419,00да
1651Лазаревацкп 1497/2 КО ДренДРЕН1497/2557.018,32да
1652ВрачарВојислава Илића 30ВРАЧАР48100,00не подлеже обавези плаћања
1653Обреновацкп 87/1 КО ОбреновацОБРЕНОВАЦ87/1860.410,24да
1654МладеновацКП 4791/2 КО Младеновац варошМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ4791/2443.365,00да
1655ЗвездараКосте Нађа 34БМИРИЈЕВО1959/10,00не подлеже обавези плаћања
1656Обреновацкп 617/1 кО ЗвечкаЗВЕЧКА617/1244.298,76да
1657Лазаревацкп 211/44 КО ШушњарШУШЊАР211/44213.770,35да
1658Гроцкакп 1387/7 КО РитопекРИТОПЕК1387/7754.670,50не
1659Савски венацКоче Поповића 2САВСКИ ВЕНАЦ363892.832,00да
1660Обреновацкп 696/1 КО Бело пољеБЕЛО ПОЉЕ696/10,00не подлеже обавези плаћања
1661ВождовацВојводе Влаховића ббКУМОДРАЖ53/116.499.736,00да
1662ВождовацГосподара Вучића 96ВОЖДОВАЦ12813.463.934,54да
1663Сопоткп 1823/2 КО Мала ИванчаМАЛА ИВАНЧА1823/20,00не подлеже обавези плаћања
1664Сопоткп 1415/1 КО РогачаРОГАЧА1415/10,00не подлеже обавези плаћања
1665Обреновацкп 284/2 КО РватиРВАТИ284/21.958.154,21да
1666Сопоткп 4343 КО СопотСОПОТ434371.105,00не
1667Нови БеоградЗемунска 4НОВИ БЕОГРАД3015/39.427.627,42да
1668Сопоткп 2706/18 КО ПарцаниПАРЦАНИ2706/180,00не подлеже обавези плаћања
1669Вождовацкп 170 КО Кумодраж, Вељка Влаховића ббКУМОДРАЖ1704.063.500,00да
1670ВождовацГосподара Вучића 114ВОЖДОВАЦ147/114.496.771,00да
1671Чукарицакп 648/5 КО РушањРУШАЊ648/5882.606,22не
1672ЗвездараГвоздићева 22ЗВЕЗДАРА72721.724.679,00да
1673ЗвездараБрегалничка 8ЗВЕЗДАРА72130,00не подлеже обавези плаћања
1674Сопоткп 207/5 КО ДрлупаДРЛУПА207/522.189,00да
1675ЗвездараГајева 2-4ЗВЕЗДАРА2185771.134.787,00да
1676Сопоткп 103/4 КО ПарцаниПАРЦАНИ103/476.061,00да
1677Лазаревацкп 126/1 ко СтепојевацСТЕПОЈЕВАЦ126/10,00не подлеже обавези плаћања
1678Лазаревацкп 913/1 ко Лазаревац (Измена грађевинске дозволе)- разлика у површиниЛАЗАРЕВАЦ913/1220.723,00да
1679ВождовацРаде Кончара 17ВОЖДОВАЦ20250,00не подлеже обавези плаћања
1680ВождовацВојводе Степе 214ВОЖДОВАЦ6556/90,00не подлеже обавези плаћања
1681Сурчинкп 843 КО ДобановциДОБАНОВЦИ84375.037,00не
1682ЗвездараРаљска 11ЗВЕЗДАРА1191/10,00не подлеже обавези плаћања
1683ЧукарицаМире Попаре 43ЧУКАРИЦА13212/10,00не подлеже обавези плаћања
1684МладеновацОдељење Младеновац Село, Милутина Миланковића 75 МЛАДЕНОВАЦ СЕЛО3558/10,00не подлеже обавези плаћања
1685ПалилулаПриморска 23ПАЛИЛУЛА1515/16.241.221,28да
1686ВождовацВеселина Маслеше 7ВОЖДОВАЦ156не подлеже обавези плаћања
1687Савски венацВасе Пелагића 60САВСКИ ВЕНАЦ11547/10,00не подлеже обавези плаћања
1688Сурчинкп 5369/1 КО ДобановциДОБАНОВЦИ5369/10,00не подлеже обавези плаћања
1689БарајевоОбрада Михајловића Јастреба 8ЛИСОВИЋ136931.554,84да
1690Вождовацкп 530 КО ЗуцеЗУЦЕ530241.725,00да
1691ЗвездараПетков кладенац 6а-ст. 2ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ212/40,00не подлеже обавези плаћања
1692ЗвездараПетков кладенац 6а-ст. 1ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ212/40,00не подлеже обавези плаћања
1693ЗвездараПетков кладенац 6а-ст. 15 и 19ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ212/40,00не подлеже обавези плаћања
1694ЗвездараПетков кладенац 6а-ст. 13 и 17ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ212/40,00не подлеже обавези плаћања
1695ЗвездараПетков кладенац 6а-ст. 16 и 18ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ212/40,00не подлеже обавези плаћања
1696Лазаревацкп 49/15 КО ЛукавицаЛУКАВИЦА49/15419.437,92да
1697Нови БеоградТошин бунарНОВИ БЕОГРАД651511.672.513,00да
1698ВождовацБеличка 30ВОЖДОВАЦ656.523.241,00не
1699ПалилулаЈована Исаиловића 12КРЊАЧА361/2 и 358/2525.557,99да
1700ВрачарВојислава Илића 36, објекат Б1, ламела 6, локал 5аВРАЧАР48140,00не подлеже обавези плаћања
1701Сопоткп 1735 КО НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ173517.036,00не
1702Стари градВанизелисова 1СТАРИ ГРАД1057/19.280,25да
1703ВождовацКосте Јовановића 3ВОЖДОВАЦ47404.466.956,00да
1704Обреновацкп 1525 КО ОбреновацОБРЕНОВАЦ1525522.628,51да
1705Лазаревацкп 5216 КО ШопићШОПИЋ5216188.945,67не
1706ЗемунСлавка Голубовића 77УГРИНОВЦИ1196/90,00не подлеже обавези плаћања
1707Обреновацкп 2509/2 КО ДренДРЕН2509/20,00не подлеже обавези плаћања
1708ЗемунДобановачкаЗЕМУН1160012.268.522,94да
1709Обреновацкп 617/1 КО ОбреновацЧУКАРИЦА617/10,00не подлеже обавези плаћања
1710Обреновацкп 817/1 КО Велико ПољеВЕЛИКО ПОЉЕ817/190.190,84да
1711ВождовацНовакова 1ВОЖДОВАЦ75850,00не подлеже обавези плаћања
1712Лазаревацкп 5365/10 КО ШопићШОПИЋ5365/10470.509,25да
1713ВрачарБулевар краља Александра 72ВРАЧАР31/12.375.095,00не
1714Барајевокп 2156/4 КО БарајевоБАРАЈЕВО2156/441.308,00да
1715Барајевокп 112/3 КО МељакМЕЉАК112/3173.339,00да
1716Гроцкакп 1518/3 КО ГроцкаГРОЦКА1518/3444.778,96да
1717Гроцкакп 7529/4 КО ВрчинВРЧИН7529/4218.363,36да
1718Гроцкакп 3861/2 КО ГроцкаГРОЦКА3861/2320.619,78да
1719ЗемунДрагана Ракића бб-Г/10ЗЕМУН164550,00не подлеже обавези плаћања
1720ЗемунДрагана Ракића бб-Г/9ЗЕМУН164560,00не подлеже обавези плаћања
1721МладеновацДевет Југовића 37МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ9090,00не подлеже обавези плаћања
1722Обреновацкп 696/1 КО Бело пољеБЕЛО ПОЉЕ696/1
1723ОбреновацУзун Миркова 12ОБРЕНОВАЦ1062/30,00не подлеже обавези плаћања
1724ЗемунАласка 38ЗЕМУН1111213.652.430,64да
1725Обреновацкп 97/4 КО БаричБАРИЧ97/40,00не подлеже обавези плаћања
1726ОбреновацФрушкогорска ббРВАТИ408/227.087.034,90да
1727ЧукарицаПаштровићева 23ЧУКАРИЦА10282/121.914.796,38да
1728Сопоткп 1359, 1360/1 и 1360/2СОПОТкп 1359, 1360/1 и 1360/20,00не подлеже обавези плаћања
1729Барајевокп 35/3БАЋЕВАЦкп 35/40,00не подлеже обавези плаћања
1730ВождовацИ нова бр. 23ц, ЗуцеЗУЦЕ1165/2 и 1165/3347.400,00да
1731Обреновацкп 1054/1 и 1054/4 КО БаричБАРИЧ1054/1 и 1054/40,00не подлеже обавези плаћања
1732Обреновацкп 1033/22 КО ОбреновацОБРЕНОВАЦ1033/22140.161,00да
1733Вождовацкп 53/9 КО ВождовацВОЖДОВАЦ53/95.367.326,00да
1734Вождовацкп 53/2 КО ВождовацВОЖДОВАЦ53/25.455.320,00да
1735Савски венацЛомина 28САВСКИ ВЕНАЦ310/121.120.179,00да
1736ВождовацСтрумичка 7ВОЖДОВАЦ21080,00не подлеже обавези плаћања
1737ЗемунСветотројичина 1ЗЕМУН113291.785.332,72не
1738ЗвездараЉубише Миодраговића 9ђМИРИЈЕВО1902/92.313.468,00не
1739Сопоткп 927/20 КО НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ927/2031.394,00да
1740Сопоткп 478/2 КО СлатинаСЛАТИНА478/246.815,00да
1741Савски венацСарајевска 75САВСКИ ВЕНАЦ1406/1394.039,00не
1742Обреновацкп 1506/1 КО УровциУРОВЦИ1506/1116.288,04да
1743ВождовацТетовска 19ВОЖДОВАЦ19942.817.798,00да
1744ЗвездараБоре Продановића 11ЗВЕЗДАРА2127/491.709.323,00да
1745Сопоткп 1581/6 КО НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ1581/667.257,00не
1746ЧукарицаЛиповачка 8ВЕЛИКА МОШТАНИЦА1967/20,00не подлеже обавези плаћања
1747Сопоткп 1201/8 КО СопотСОПОТ1201/80,00не подлеже обавези плаћања
1748ВождовацДебарска 14ВОЖДОВАЦ2220157.373,00да
1749Младеновацкп 1911 КО Велика ИванчаВЕЛИКА ИВАНЧА191115.913,00да
1750ПалилулаРева 5КРЊАЧА2180/143.946.907,60не
1751Обреновацкп 643/1 КО БарићБАРИЧ643/1158.075,66да
1752Лазаревацкп 423/3 КО БуровоБУРОВО423/30,00не подлеже обавези плаћања
1753ЗвездараШеварицеМИРИЈЕВО740/40,00не подлеже обавези плаћања
1754БарајевоБранислава Јовановића ббБАРАЈЕВО876/2106.884,90да
1755ВождовацВојводе Влаховића ббКУМОДРАЖ53/106.012.167,00да
1756Сопоткп 1114 КО Мали ПожаревацМАЛИ ПОЖАРЕВАЦ11140,00не подлеже обавези плаћања
1757ЧукарицаНемировић Данченка 7ЧУКАРИЦА10041/1840,00не подлеже обавези плаћања
1758Сопоткп 1390/2 ко СопотСОПОТ1390/20,00не подлеже обавези плаћања
1759ПалилулаРева 5КРЊАЧА2180/153.946.907,60не
1760Младеновацкп 248 КО ГраницеГРАНИЦЕ2480,00не подлеже обавези плаћања
1761Лазаревацкп 427/11 КО Велики ЦрљениВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ427/11209.355,00да
1762РаковицаСлавка Миљковића 73РЕСНИК1492/13да
1763Сурчинкп 2647/5 КО ЈаковоЈАКОВО2647/5162.472,00да
1764Стари градЦариградска 17СТАРИ ГРАД12570,00не подлеже обавези плаћања
1765Звездараугао улица Ивана Градника и Булевара краља АлександраЗВЕЗДАРА109450,00не подлеже обавези плаћања
1766Обреновацкп 610/7 КО РватиРВАТИ610/7689.776,49да
1767ВождовацСтрумичка ббВОЖДОВАЦ3104/1212.921.419,00да
1768ВождовацВељка Милићевића 8ВОЖДОВАЦ86/60,00не подлеже обавези плаћања
1769ЗвездараШејкина 50МИРИЈЕВО431/524.035,00да
1770Барајевокп 2601/5 КО ГунцатиГУНЦАТИ2601/5122.756,76да
1771ВрачарАнастаса Јовановића 3ВРАЧАР4194/500,00не подлеже обавези плаћања
1772Младеновацкп 415 КО Младеновац ВарошМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ4150,00не подлеже обавези плаћања
1773Лазаревацкп 1634/1 и 1635/1 КО МедошевацМЕДОШЕВАЦ1634/10,00не подлеже обавези плаћања
1774Обреновацкп 427/4 КО Бело ПољеБЕЛО ПОЉЕ427/4341.383,99да
1775Обреновацкп 617/1 КО ОбреновацОБРЕНОВАЦ617/10,00не подлеже обавези плаћања
1776ЗемунКрњешевачка 154УГРИНОВЦИ1202/10,00не подлеже обавези плаћања
1777Сопоткп 1390/2 ко СопотСОПОТ1390/2171.346,00да
1778ВождовацПаунова ббВОЖДОВАЦ11943/226.106.685,00да
1779ВрачарЧернишевског 15ВРАЧАР211212.395.444,00да
1780ЗемунГарибалдијева 13ЗЕМУН1270710.355.910,40да
1781Обреновацкп 471/1 КО БаричБАРИЧ471/10,00не подлеже обавези плаћања
1782ЗемунРоманијска 20ЗЕМУН164678.202.111,89да
1783Звездараугао улица Ивана Градника и Булевара краља АлександраЗВЕЗДАРА10945не подлеже обавези плаћања
1784Лазаревацкп 1683/6 КО Велики ЦрљениВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ1683/6209.926,96да
1785Сопоткп 891/4 КО Мала ИванчаМАЛА ИВАНЧА891/416.317,00да
1786Обреновацкп 471/19 КО БаричБАРИЧ471/19не подлеже обавези плаћања
1787Младеновацкп 2351 КО КораћицаКОРАЋИЦА23518.011,00да
1788Савски венацкп 438/1, 438/5, 1508/366 и 1508/367 КО Савски венацСАВСКИ ВЕНАЦ438/10,00не подлеже обавези плаћања
1789Сопоткп 752/2 КО ПоповићПОПОВИЋ752/20,00не подлеже обавези плаћања
1790Гроцкакп 2730 КО ВрчинВРЧИН2730230.642,61да
1791МладеновацРадничка 27, стан 3МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ35680,00не подлеже обавези плаћања
1792Лазаревацкп 2914, 1128, 1270/3, 1270/6, 1270/5, 1269/1, 1269/6, 1192/2, 1192/1, 1194 и 1195/1 ко ТрбушницаТРБУШНИЦА29140,00не подлеже обавези плаћања
1793ЗвездараВјекослава Ковача 3ЗВЕЗДАРА4564/1994.468,17не
1794Барајевокп 2958/7 КО БарајевоБАРАЈЕВО2958/7144.902,58да
1795Лазаревацкп 4932 КО ШопићШОПИЋ4932255.408,16не
1796ПалилулаВишњички венац 57, ламела Ц-2, стан 17ВИШЊИЦА1370/10,00не подлеже обавези плаћања
1797Сурчинкп 4615/2 КО ДобановциДОБАНОВЦИ4615/20,00не подлеже обавези плаћања
1798Обреновацкп 86 КО ОбреновацОБРЕНОВАЦ86286.049,86да
1799ЗвездараДушана Радовића 5дЗВЕЗДАРА4528/50,00не подлеже обавези плаћања
1800Савски венацМалог Радојице 3САВСКИ ВЕНАЦ20712/10,00не подлеже обавези плаћања
1801ВрачарСмиљанићева 27ВРАЧАР31414.295.903,00да
1802Лазаревацкп 4200 КО ШопићШОПИЋ42000,00не подлеже обавези плаћања
1803Лазаревацкп 4200 КО ШопићШОПИЋ42000,00не подлеже обавези плаћања
1804ВождовацБоже Јанковића 47ВОЖДОВАЦ44980,00не подлеже обавези плаћања
1805Лазаревацкп 4200 КО ШопићШОПИЋ42000,00не подлеже обавези плаћања
1806Лазаревацкп 4200 КО ШопићШОПИЋ42000,00не подлеже обавези плаћања
1807ЗвездараМиодрага Петровића Чкаље 18ЗВЕЗДАРА10582/18.482.107,00не
1808Гроцкакп 781, 373/2 и 90/1 КО БегаљицаБЕГАЉИЦА7810,00не подлеже обавези плаћања
1809ЧукарицаТучепска 3УМКА20078/80 0,00не подлеже обавези плаћања
1810ЛазаревацДоситеја Обрадовића 27ЛАЗАРЕВАЦ169/212.075.697,22да
1811Нови БеоградВојвођанска 18НОВИ БЕОГРАД345478.500,00да
1812ЗемунЗмај Јовина 29ЗЕМУН941/12.867.597,25не
1813Обреновацкп 2259 КО ЗабрежјеЗАБРЕЖЈЕ2259115.521,23да
1814ЗемунШилерова 80ЗЕМУН164700,00не подлеже обавези плаћања
1815ЗвездараБулевар краља Александра 458ЗВЕЗДАРА10967/148.475.554,00да
1816Обреновацкп 580/2 КО Мала МоштаницаМАЛА МОШТАНИЦА580/2441.946,96да
1817Сурчинкп 189 КО БољевциБОЉЕВЦИ189807,00да
1818Звездараугао улица Стевана Сремчевића и УлцињскеЗВЕЗДАРА7598/10,00не подлеже обавези плаћања
1819ВождовацЈове Илића 92ВОЖДОВАЦ64162.076.178,00не
1820Стари градХиландарска 7/1СТАРИ ГРАД2446/2762.465,00не
1821Барајевокп 465/3 КО БарајевоБАРАЈЕВО465/3164.313,19да
1822Гроцкакп 281/2 КО БолечБОЛЕЧ281/2819.512,58не
1823ЗвездараДимитрија Туцовића 121ЗВЕЗДАРА3454/120.173.459,00да
1824Савски венацАндре Николића 19САВСКИ ВЕНАЦ11416/20,00не подлеже обавези плаћања
1825Обреновацкп 538/1 КО РватиРВАТИ538/10,00не подлеже обавези плаћања
1826Младеновацкп 3785/1 КО Младеновац СелоМЛАДЕНОВАЦ СЕЛО3785/1151.919,00да
1827Лазаревацкп 1489/4 КО ДренДРЕН1489/4660.773,60да
1828Младеновацкп 3020/2 КО КовачевацКОВАЧЕВАЦ3020/2114.746,00да
1829ОбреновацКарађорђева 6ОБРЕНОВАЦ172/1
1830МладеновацМарковачка ббМАРКОВАЦ153/1797.776,00да
1831Нови БеоградМилутина Миланковића 7аНОВИ БЕОГРАД67770,00не подлеже обавези плаћања
1832Нови БеоградМилутина Миланковића 82НОВИ БЕОГРАД2870/71.389.625,00не
1833ВождовацРада Неимара 28ВОЖДОВАЦ1722/10,00не подлеже обавези плаћања
1834Савски венацХероја Милана Тепића 15САВСКИ ВЕНАЦ20628829.208,89да
1835ВождовацСаве Машковића ббВОЖДОВАЦ7744/361.003.645,00да
1836ПалилулаГенерала Арачића 21ПАЛИЛУЛА5874.452.501,88да
1837Гроцкакп 327/11 КО КалуђерицаКАЛУЂЕРИЦА327/110,00не подлеже обавези плаћања
1838СопотКП 3149/1 КО ПоповићПОПОВИЋ3149/163.125,00да
1839ВождовацПлитвичка 5ВОЖДОВАЦ11996/11.224.596,00да
1840Барајевокп 95/14 КО БарајевоБАРАЈЕВО95/14158.057,00да
1841Савски венацМладена Стојановића 1аСАВСКИ ВЕНАЦ20754/10,00не подлеже обавези плаћања
1842ЗвездараПрешевска 8ЗВЕЗДАРА42126.290,00да
1843ОбреновацМилоша ОбреновићаОБРЕНОВАЦ455/1146.943,42да
1844ЗвездараШејкина 50ђ, стан 14МИРИЈЕВО431/573.028,00да
1845Савски венацБаје Пивљанина 29АСАВСКИ ВЕНАЦ215260,00не подлеже обавези плаћања
1846ЗвездараБатутова 1-3ЗВЕЗДАРА4255/630,00не подлеже обавези плаћања
1847ПалилулаМајора Илића 5ПАЛИЛУЛА1062764.693,00да
1848Сурчинкп 1443 КО ПетровчићПЕТРОВЧИЋ144341.234,00да
1849Савски венацДр Милутина Ивковића 90 стан А1САВСКИ ВЕНАЦ20040/20,00не подлеже обавези плаћања
1850ВрачарАнастаса Јовановића 3ВРАЧАР4194/501.299.328,00да
1851Нови Београдкп 6805/2 ко Нови Београд- пословни комплекс 2000 фаза 3 и 4НОВИ БЕОГРАД6805/25.199.546,00да
1852БарајевоДоле Михајловића 5аЛИСОВИЋ1258/230.870,03да
1853ЗемунМајора Зорана Радосављевића 59БАТАЈНИЦА57440,00не подлеже обавези плаћања
1854Обреновацкп 217 ко УровциУРОВЦИ21752.079,75да
1855ЗемунБанијска 75ЗЕМУН119711.081.368,80не
1856ЗемунРуска 20ЗЕМУН10231829.205,49да
1857ВрачарЈужни булевар 168ВРАЧАР4639/119.930.636,00да
1858ЗвездараНародног фронта 64МАЛИ МОКРИ ЛУГ263/1702.093,00да
1859Обреновацкп 1342/3 КО СтублинеСТУБЛИНЕ1342/30,00не подлеже обавези плаћања
1860Лазаревацкп 295/2 КО Велики ЦрљениВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ295/20,00не подлеже обавези плаћања
1861БарајевоПрвомајска ббБАРАЈЕВО98/689.225,66не
1862ВрачарМоме Капора 6ВРАЧАР195012.142.558,00да
1863ЧукарицаПетра Лековића 77аЧУКАРИЦА13134/3509.702,57да
1864Барајево20. Октобра 6 Насеље ГајБАРАЈЕВО4953191.368,55не
1865ВождовацРанка Тајсића 30ВОЖДОВАЦ24763.529.780,80да
1866Стари градРајићева 3СТАРИ ГРАД7170,00не подлеже обавези плаћања
1867Гроцкакп 1350/2 КО РитопекРИТОПЕК1350/2233.804,86да
1868ЧукарицаОбреновића 21 и 21аСРЕМЧИЦА33020,00не подлеже обавези плаћања
1869Младеновацкп 1605/2 КО РајковацРАЈКОВАЦ1605/2466.782,00да
1870Сурчинкп 1945 КО БољевциБОЉЕВЦИ194583.732,00да
1871Лазаревацкп 211/38 КО ШушњарШУШЊАР211/38309.359,30да
1872Лазаревацкп 2608/1 КО ПеткаПЕТКА2608/1389.409,98да
1873ВрачарМихајла Гавриловића 4ВРАЧАР41811.156.505,00да
1874Сопоткп 1752/2 КО ПарцаниПАРЦАНИ1752/29.034,00да
1875Сопоткп 1899 КО Мала ИванчаМАЛА ИВАНЧА189964.121,60да
1876ПалилулаЈулије Делере 25 и 25аБОРЧА5236/10,00не подлеже обавези плаћања
1877ЗвездараУчитељска 30ЗВЕЗДАРА132451.631.005,00не
1878ЗвездараШејкина 64МИРИЈЕВО336/32.854.776,00да
1879Младеновацкп 2551/1 Младеновац ВарошМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ2551/10,00не подлеже обавези плаћања
1880Младеновацкп 2603/5 КО КораћицаКОРАЋИЦА2603/556.643,00да
1881Барајевокп 98/3 КО БарајевоБАРАЈЕВО98/3
1882Сурчинкп 5400 КО Добановци Фабрика дечије хранеДОБАНОВЦИ540036.749.987,49да
1883ЗемунБанатска 54ЗЕМУН164410,00не подлеже обавези плаћања
1884Гроцкакп 3273/2, 3275 и 3276/1 КО БегаљицаБЕГАЉИЦА32750,00не подлеже обавези плаћања
1885ВождовацВеселина Маслеше 7ВОЖДОВАЦ1569.595.601,00да
1886ВождовацМиклошићева 35ВОЖДОВАЦ25310.939.904,00да
1887ЗвездараДојранска 9ЗВЕЗДАРА74820,00не подлеже обавези плаћања
1888Стари градДалматинска 9СТАРИ ГРАД2557378.634,20да
1889ЗвездараЈованке Радаковић 18МИРИЈЕВО1168/117.848.600,00да
1890Сурчинкп 2001/4 КО СурчинСУРЧИН2001/4686.203,00да
1891Нови Београдкп 2314 КО Нови БеоградНОВИ БЕОГРАД2314565.724,00да
1892Земункп 1492 КО Земун ПољеЗЕМУН ПОЉЕ14920,00не подлеже обавези плаћања
1893ЗвездараШејкина 50ђ, стан 13 и 18МИРИЈЕВО431/50,00не подлеже обавези плаћања
1894Сурчинкп 2018/1 КО СурчинСУРЧИН2018/1863.349,00да
1895БарајевоЖиворада Јанковића ббБаћевац1804/3102.702,44да
1896ВождовацКолашинска 18ВОЖДОВАЦ19066.229.235,00да
1897Звездаракп 388/2 КО МиријевоМИРИЈЕВО388/24.738.540,30да
1898Савски венацКраља Милана 62САВСКИ ВЕНАЦ1036400.350,00да
1899Звездараугао улица Стевана Сремчевића и УлцињскеЗВЕЗДАРА7598/118.039.102,00да
1900ЗемунМилана Узелца 8ЗЕМУН13665946.817,43не
1901Обреновацкп 983/55 КО ОбреновацОБРЕНОВАЦ983/55141.175,58да
1902Лазаревацкп 427/11 КО Велики Црљени-помоћни објекатВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ427/1195.034,62да
1903ЗвездараВоје Вељковића 14ЗВЕЗДАРА49290,00не подлеже обавези плаћања
1904Барајевокп 279/4 КО Баћевац-измена грађевинске дозволе из 1992. годинеБАЋЕВАЦ279/4179.113,00не
1905ЛазаревацБранка Радичевића 26аЛАЗАРЕВАЦ1941/15.362.196,48да
1906ВрачарСветозара Марковића 1ВРАЧАР49980,00не подлеже обавези плаћања
1907ВрачарШуматовачка 30ВРАЧАР3839/118.560,50да
1908Нови БеоградГандијева 106бНОВИ БЕОГРАД3347/2067.836,00да
1909ЗемунСарајевска 9ЗЕМУН109281.951.421,72да
1910Сопоткп 1710 КО Мали ПожаревацМАЛИ ПОЖАРЕВАЦ171051.931,14да
1911Обреновацкп 1082/1 КО ЗвечкаЗВЕЧКА1082/1682.063,25да
1912ЗвездараБосанска 10МАЛИ МОКРИ ЛУГ86/224.884.131,92да
1913ЧукарицаРадничка, кп 10100/1, 10100/2, 10100/3, 10100/9, 10100/13, 10101/1 и 10175/1 Све КО ЧукарицаЧУКАРИЦА10100/11.140.565.677,82да
1914ЧукарицаЉешка 68ЧУКАРИЦА10041/1550,00не
1915ЧукарицаРадоја Марковића-СремчицаСРЕМЧИЦА40310,00не подлеже обавези плаћања
1916ОбреновацКП 4477 КО ЗвечкаЗВЕЧКА44770,00не подлеже обавези плаћања
1917Обреновацизградња гасовода на кп 83/1, 2250/3, 236/5, 236/15 све КО БаричБАРИЧ236/150,00не подлеже обавези плаћања
1918БарајевоКосмајска 8БЕЉИНА827/926.349,26да
1919ЗвездараВојводе Бране 28ЗВЕЗДАРА2984/289.090,00да
1920Обреновацкп 336/2 КО ДражевацДРАЖЕВАЦ336/2165.639,83да
1921Вождовацкп 170 КО Кумодраж, Вељка Влаховића ббКУМОДРАЖ170-657.291,00не
1922Сопоткп 253/1 КО РаљаРАЉА253/178.026,00да
1923Сурчинкп 918 КО ПетровчићПЕТРОВЧИЋ91821.876,00да
1924Сурчинкп 1018 КО СурчинСУРЧИН1018356.259,00да
1925Обреновац447/1 КО Мала МоштаницаМАЛА МОШТАНИЦА447/1148.745,55да
1926Чукарица3026/1 КО СремчицаСРЕМЧИЦА3026/16.053.823,86да
1927Обреновац901/2 КО СтублинеСТУБЛИНЕ901/2157.749,57да
1928Нови БеоградЈурија Гагарина 164АНОВИ БЕОГРАД4806/260,00не подлеже обавези плаћања
1929ЗвездараГвоздићева 33ЗВЕЗДАРА7526/1451.800,00да
1930Обреновацкп 230 КО ЗвечкаЗВЕЧКА2300,00не подлеже обавези плаћања
1931Стари градЖоржа Клемансоа 3СТАРИ ГРАД10351.403.730,62да
1932Нови БеоградМилентија Поповића 24, стан 56НОВИ БЕОГРАД22760,00не подлеже обавези плаћања
1933ПалилулаМиријевски булевар 18ПАЛИЛУЛА5359/10,00не подлеже обавези плаћања
1934Младеновацкп 124 КО Младеновац ВарошМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ1240,00не подлеже обавези плаћања
1935Савски венацМладена Стојановића 48САВСКИ ВЕНАЦ21340/11.073.317,00да
1936ЧукарицаЉешка 68ЧУКАРИЦА10041/155430.050,91не
1937Гроцкакп 105 КО ЛештанеЛЕШТАНЕ1051.212.950,12да
1938РаковицаПере ВелимировићаСТАРА РАКОВИЦА104/15.580.801,13да
1939Младеновацкп 65/4 КО КораћицаКОРАЋИЦА65/40,00не подлеже обавези плаћања
1940ЗемунСкопљанска 11
(угао са Руском)
ЗЕМУН102654.788.940,61да
1941ВождовацПетроварадинска 19ВОЖДОВАЦ19170,00не подлеже обавези плаћања
1942Звездараугао улица Ивана Градника и Булевара краља АлександраЗВЕЗДАРА1094525.215.987,00да
1943ЧукарицаЛазара Кујунџића 85ЧУКАРИЦА10041/2763.821.341,17да
1944Младеновацкп 611/1 КО Границе-економски објекатГРАНИЦЕ611/10,00не подлеже обавези плаћања
1945Сурчинкп 1151/2 КО БечменБЕЧМЕН1151/2225.048,00да
1946Стари градЦариградска 32СТАРИ ГРАД1220662.567,96да
1947Обреновацкп 804/9 КО БаричБАРИЧ804/9150.103,96да
1948Сопоткп 2020/2 КО СопотСОПОТ2020/2123.485,00да
1949ЗемунБанатска 22ЗЕМУН164686.982.306,91да
1950ЗвездараЖивка Давидовића 89ЗВЕЗДАРА218600,00не подлеже обавези плаћања
1951ВождовацЧемерничка 9ВОЖДОВАЦ380/18.207.606,00да
1952Сопоткп 1390/2 ко СопотСОПОТ1390/20,00не подлеже обавези плаћања
1953Палилулакп 1206/2 КО БорчаБОРЧА1206/2
1954Барајевоул. Средњи крај БАРАЈЕВО3162/1189.511,64да
1955ВрачарВукице Митровић 66ВРАЧАР24810,00не подлеже обавези плаћања
1956ВождовацВојводе Степе 214ВОЖДОВАЦ6556/925.959.383,00да
1957ЗвездараСлавујев венац 13ЗВЕЗДАРА25590,00не подлеже обавези плаћања
1958ВождовацТодора Дукина 80, стан 12ВОЖДОВАЦ2934667.136,00да
1959ВождовацТодора Дукина 80, стан 10ВОЖДОВАЦ2934711.679,00да
1960ЗвездараПроте Ђурића 1аЗВЕЗДАРА47400,00не подлеже обавези плаћања
1961Обреновацкп 723/15 КО Велико пољеВЕЛИКО ПОЉЕ723/569.620,17да
1962Младеновацкп 1724/1 КО Велика ИванчаВЕЛИКА ИВАНЧА1724/144.845,00да
1963ЗемунДобановачка 76ЗЕМУН112800,00не
1964ЧукарицаПетра Драпшина 3вЖЕЛЕЗНИК3153/2976.308,15да
1965Обреновацкп 2477 КО ЗвечкаЗВЕЧКА244786.623,89да
1966Чукарицакп 3102/4 ко ЖелезникЖЕЛЕЗНИК3102/40,00не подлеже обавези плаћања
1967Палилуладр. Нике Миљанића 13ПАЛИЛУЛА60004.216.126,40не
1968Сопоткп 2166/2 ко НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ2166/2718.954,00да
1969Сопоткп 4121 ко СопотСОПОТ41210,00не подлеже обавези плаћања
1971Сопоткп 1433/86 ко СопотСОПОТ1433/8652.344,00да
1972Гроцкакп 143/3 КО КалуђерицаКАЛУЂЕРИЦА143/34.566.615,86да
1973ПалилулаВаљевског одреда 112БОРЧА4491/10,00не подлеже обавези плаћања
1974ВрачарБојанскаВРАЧАР2517378.457,86да
1975ВождовацСундачићева 24ВОЖДОВАЦ3104/2141.346,00да
1976ЗвездараКовачева 10ЗВЕЗДАРА11158/14.634.626,00да
1977Сопоткп 740 КО ЂуринциЂУРИНЦИ7400,00не подлеже обавези плаћања
1978Сопоткп 136 КО СибницаСИБНИЦА136124.699,00да
1979Обреновацкп 471/1 КО Барич-измена ГД плаћање на рате уместо једнократноБАРИЧ471/1550.548,02не
1980Обреновацкп 197/17 ко РватиРВАТИ197/1719.616,95да
1981Савски венацХероја Милана Тепића 5САВСКИ ВЕНАЦ204950,00не подлеже обавези плаћања
1982Савски венацКосте Рацина 26САВСКИ ВЕНАЦ20611/5393.780,00да
1983ОбреновацКП 285/14 КО МислођинМИСЛОЂИН285/1425.976,55да
1984Чукарицакп 5807 КО СремчицаСРЕМЧИЦА58070,00не подлеже обавези плаћања
1985Палилулакп 1453/31 ко БорчаБОРЧА1453/310,00не подлеже обавези плаћања
1986ВождовацВељка Милићевића 8, стан 13ВОЖДОВАЦ86/61.667.499,00да
1987Сопоткп 1844/7 КО СтојникСТОЈНИК1844/733.512,47да
1988ВождовацМилана Распоповића 7ВОЖДОВАЦ7190/10,00не подлеже обавези плаћања
1989Младеновацкп 1195/8 КО МладеновацМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ1195/84.421.499,00да
1990Савски венацТРЖНИ ЦЕНТАРСАВСКИ ВЕНАЦ1508/3530,00не подлеже обавези плаћања
1991МладеновацПавковић пут бр. 3РАБРОВАЦ1749/20,00не подлеже обавези плаћања
1992Савски венацСлавка Ћурувије ббСАВСКИ ВЕНАЦ2155918.728.417,00не
1993Младеновацкп 2551/1 Младеновац ВарошМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ2551/1400.690,30да
1994Сурчинкп 1367 КО БољевциБОЉЕВЦИ1367не подлеже обавези плаћања
1995ЛазаревацЖелезничка улица-Ретаил парк 1. и 2. фазаЛАЗАРЕВАЦ34696.968.631,35да
1996ОбреновацКП 385/4 КО ОбреновацОБРЕНОВАЦ385/4299.014,84да
1997ЧукарицаАрчибалда Рајса 31ЧУКАРИЦА1934/152.608,00да
1998ВождовацМилована Маринковића 1ВОЖДОВАЦ47120,00не
1999ВождовацГенерала Арнија 13ВОЖДОВАЦ48219.958.451,00да
2001Обреновацкп 700 КО Велико ПољеВЕЛИКО ПОЉЕ7000,00не подлеже обавези плаћања
2002ПалилулаЂорђа Нешића 8ПАЛИЛУЛА1391/86.716.550,75да
2003ЧукарицаЗдравка Јовановића 24аЧУКАРИЦА1652/50,00не подлеже обавези плаћања
2004Младеновацкп 3577/1 ко Младеновац ВарошМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ3577/10,00не подлеже обавези плаћања
2005Сопоткп 423 КО ДучинаДУЧИНА42332.928,00да
2006Сопоткп 1581/6 КО НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ1581/66.719,00да
2007Обреновацкп 1600/6 КО УровциУРОВЦИ1600/60,00не подлеже обавези плаћања
2008Обреновацкп 835/2 КО БаричБАРИЧ835/2148.550,93не
2009ВождовацРада Неимара 28ВОЖДОВАЦ1722/12.198.794,00да
2010Нови БеоградБулевар Црвене армије 11дНОВИ БЕОГРАД2896/20,00не подлеже обавези плаћања
2011Младеновацкп 684 и 686/1 КО ДубонаДУБОНА6840,00не подлеже обавези плаћања
2012Младеновацкп 680 и 688 КО ДубонаДУБОНА6800,00не подлеже обавези плаћања
2013Младеновацкп 415 КО Младеновац ВарошМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ415107.084,00да
2014Барајевокп 98/3 КО БарајевоБАРАЈЕВО98/30,00не подлеже обавези плаћања
2015ПалилулаВишњички венац 57, ламела Ц-2, стан 17ВИШЊИЦА1370/10,00не подлеже обавези плаћања
2016ЛазаревацДула КараклајићаЛАЗАРЕВАЦ2019/13.085.698,79да
2017Младеновацкп 4607/2 КО МеђулужјеМЕЂУЛУЖЈЕ4607/20,00не подлеже обавези плаћања
2018Сопоткп 2104 и 2105 КО Мала ИванчаМАЛА ИВАНЧА210429.336,00да
2019Обреновацкп 66/1 КО ПироманПИРОМАН66/10,00не подлеже обавези плаћања
2020Савски венацДобропољска 35САВСКИ ВЕНАЦ3152/18.442.615,00да
2021ПалилулаВишњичка 176ВИШЊИЦА135536.127.940,17да
2022Сопоткп 1370 КО РогачаРОГАЧА137039.290,00да
2023Лазаревацкп 85/7 КО ШушњарШУШЊАР85/7435.246,29не
2024ЗвездараПодујевска 32ЗВЕЗДАРА110406.185.714,00да
2025Сурчинкп 833 КО БечменБЕЧМЕН833354.098,00да
2026Младеновацкп 2757 КО Младеновац СелоМЛАДЕНОВАЦ СЕЛО27578.316,00да
2027Сопоткп 1182/1 КО ПоповићПОПОВИЋ1182/1146.070,00да
2028ВождовацМилована Јанковића 1БВОЖДОВАЦ67907.155.048,00да
2029Савски венацКнеза Милоша 74-76САВСКИ ВЕНАЦ133116.779.285,94да
2030Гроцкакп 327/11 КО КалуђерицаКАЛУЂЕРИЦА327/110,00не подлеже обавези плаћања
2031Чукарицакп 2209/11 КО СремчицаСРЕМЧИЦА2209/110,00не подлеже обавези плаћања
2032Сопоткп 91/5 КО ПарцаниПАРЦАНИ91/524.955,00да
2033Вождовацкп 6238/2 КО РипањРИПАЊ6238/2216.299,00да
2034Гроцкакп 4009/2 КО ГроцкаГРОЦКА4009/2343.017,60да
2035Лазаревацкп 1463/1 КО Велики ЦрљениВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ1463/1113.069,22да
2036Чукарицакп 2998/2, 3000/2, 3001/2 и 3003/2, све КО ЖелезникЖЕЛЕЗНИК2998/2
2037ПалилулаЧарли ЧаплинаПАЛИЛУЛА664/20,00не подлеже обавези плаћања
2038ЗемунБреговит ббЗЕМУН659/10,00не подлеже обавези плаћања
2039ЗвездараПроте Ђурића 1аЗВЕЗДАРА47403.796.744,81да
2040ВрачарИнтернационалних бригада 48ВРАЧАР396414.487.584,00да
2041ВождовацБосе МилићевићВОЖДОВАЦ6571/110.835.685,00да
2042ВождовацСундачићева 3ВОЖДОВАЦ3075/17.557.760,00да
2043ВождовацУчитељице Леонтине Краус 1ВОЖДОВАЦ11902/21.631.116,00не
2044ВождовацПрњавор-Смрдан 15аРИПАЊ1532/3130.156,00не
2045Земункп 1463 КО Земун Поље, аутопут Београд-Нови СадЗЕМУН ПОЉЕ14634.432.459,30да
2046Младеновацкп 497/12 КО Младеновац ВарошМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ497/12465.076,00не
2047ВрачарМладе Босне 25ВРАЧАР45274.950.828,00да
2048Нови БеоградУроша Мартиновића 2НОВИ БЕОГРАД6793969.322,00не
2049ВождовацГарибалдијева 2ВОЖДОВАЦ940,00не подлеже обавези плаћања
2050ЗвездараКајмакчаланска 58ЗВЕЗДАРА72840,00не подлеже обавези плаћања
2051ЧукарицаЛуковска ббСРЕМЧИЦА4527/3306.110,50да
2052Нови БеоградГандијева 106бНОВИ БЕОГРАД3347/2067.836,00не
2053ЗвездараДојранска 9-пренамена тавана у стамбени просторЗВЕЗДАРА74821.334.772,00да
2054ЗвездараЛединачка 3ЗВЕЗДАРА618/70,00не подлеже обавези плаћања
2055Нови БеоградМеђународни терминал у блоку 43НОВИ БЕОГРАД68210,00не подлеже обавези плаћања
2056ВождовацБјеловарска 13ВОЖДОВАЦ6653/151.812.519,00да
2057Савски венацБалканска 38САВСКИ ВЕНАЦ816/11.021.756,00да
2058Барајевокп 135/8 КО Барајево - Стара ЛиповицаБАРАЈЕВО135/8134.212,00да
2059Гроцкакп 530/16 КО КалуђерицаКАЛУЂЕРИЦА530/16310.476,10да
2060ГроцкаЗабранска ббЛЕШТАНЕ1064/109.573,79да
2061БарајевоПосавских партизана -БаћевацБАЋЕВАЦ250/5164.385,00да
2062ЗемунНовоградска 21ЗЕМУН531
2063БарајевоРатка Јевтића 308-ЛисовићЛИСОВИЋ588/7110.566,00не
2064Сурчинкп 3213/1 КО ДобановциДОБАНОВЦИ3213/1644.721,00да
2065Гроцкакп 327/11 КО КалуђерицаКАЛУЂЕРИЦА327/111.265.213,08да
2066ЗемунВојни пут 2 број 123ЗЕМУН16125/1
2067ПалилулаЉубе Дидића 32ПАЛИЛУЛА1514/110.854.556,59да
2068Лазаревацпривремена ГД за мобилно постројење за сепарацију дијабазаВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ285/20,00не подлеже обавези плаћања
2069Обреновацкп 1441/1 КО ОбреновацОБРЕНОВАЦ1441/1189.298,07да
2070Младеновацкп 2986 КО Младеновац ВарошМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ29860,00не подлеже обавези плаћања
2071Лазаревацкп 2155/1 ко ДренДРЕН2155/1511.547,44да
2072Сопоткп 1070/2 КО ДрлупаДРЛУПА1070/226.490,00да
2073ВождовацКП 7670/1 КО Вождовац-прва фаза објекти 7 и 8 са припадајућим делом подземне гаражеВОЖДОВАЦ7670/10,00не подлеже обавези плаћања
2074Барајевокп 2291/33 КО ВранићВРАНИЋ2291/3389.511,64да
2075ВождовацДебарска 14ВОЖДОВАЦ22200,00не подлеже обавези плаћања
2076Сопоткп 2104 и 2105 КО Мала ИванчаМАЛА ИВАНЧА210414.000,00не
2077Стари градЖоржа Клемансоа 7СТАРИ ГРАД1031881.623,75да
2078ЗвездараКП 1610/10 КО МиријевоМИРИЈЕВО1610/102.324.890,00да
2079СурчинАЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛАСУРЧИН3742/20,00не подлеже обавези плаћања
2080Обреновацкп 1730 КО УшћеУШЋЕ173023.578,13не
2081ВождовацЂорђа Кратовца 5ВОЖДОВАЦ21767.372.156,00да
2082Обреновацкп 1072/5 и 1074/2 КО ОбреновацОБРЕНОВАЦ1075/50,00не подлеже обавези плаћања
2083Обреновацкп 194/1 КО РватиРВАТИ194/1431.862,94да
2084ПалилулаДантеова 1ПАЛИЛУЛА1296/15.994.628,28да
2085Младеновацкп 5263/2 КО ВлашкаВЛАШКА5263/23.768,00да
2086Сопоткп 525 КО СлатинаСЛАТИНА52511.760,00да
2087Сопоткп 561/1 КО НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ561/10,00не подлеже обавези плаћања
2088ЧукарицаГП 5 која је формирана од кп 2375/5, 2375/33, 2374/24 и 2374/35ОСТРУЖНИЦА2375/50,00не подлеже обавези плаћања
2089ЧукарицаГП 4 која је формирана од кп 2374/23, 2374/33, 2374/34 и 2375/29ОСТРУЖНИЦА2374/230,00не подлеже обавези плаћања
2090ЧукарицаГП 1 која је формирана од кп 2375/23, 2375/27, 2375/30, 2374/3, 2374/2, 2374/22 и 2375/26 ОСТРУЖНИЦА2375/230,00не подлеже обавези плаћања
2091ЧукарицаГП 3 која је формирана од кп 2375/25, 2376/22, 2375/28, 2376/12, 2376/13, 2375/32 ОСТРУЖНИЦА2375/250,00не подлеже обавези плаћања
2092ЧукарицаГП 12 која је формирана од кп 2374/21ОСТРУЖНИЦА2374/210,00не подлеже обавези плаћања
2093ЧукарицаГП 12 која је формирана од кп 2374/16ОСТРУЖНИЦА2374/160,00не подлеже обавези плаћања
2094ЗвездараТатар Богданова 14ЗВЕЗДАРА11504/14.185.750,00да
2095Нови БеоградГандијева 85НОВИ БЕОГРАД30630,00не подлеже обавези плаћања
2096ЗемунПрегревица 184ЗЕМУН164871.036.320,94да
2097ВрачарМладе Босне 9ВРАЧАР45063.510.904,00да
2098ЧукарицаГП 12 која је формирана од кп 2374/19ОСТРУЖНИЦА2374/190,00не подлеже обавези плаћања
2099ЧукарицаГП 6 која је формирана од кп 2374/4, 2374/5, 2375/35 и 2375/36ОСТРУЖНИЦА2374/40,00не подлеже обавези плаћања
2100ЧукарицаГП 16 која је формирана од кп 2374/20ОСТРУЖНИЦА2374/200,00не подлеже обавези плаћања
2101ЧукарицаГП 10 која је формирана од кп 2374/8, 2374/30, 2374/40, 2375/39 и 2375/43ОСТРУЖНИЦА2374/80,00не подлеже обавези плаћања
2102ЧукарицаГП 2 која је формирана од кп 2375/4, 2375/24 и 2375/31ОСТРУЖНИЦА2375/40,00не подлеже обавези плаћања
2103ЧукарицаГП 11 која је формирана од кп 2375/31, 2374/41, 2375/3 и 2375/42ОСТРУЖНИЦА2375/310,00не подлеже обавези плаћања
2104ЗвездараПодујевска 32ЗВЕЗДАРА1104058.393,00да
2105ЗвездараКрфска 21ЗВЕЗДАРА218610,00не подлеже обавези плаћања
2106ЧукарицаГП 8 која је формирана од кп 2374/7, 2374/29, 2374/39, 2375/37 и 2375/40ОСТРУЖНИЦА2374/70,00не подлеже обавези плаћања
2107ЧукарицаГП 7 која је формирана од кп 2374/6, 2374/25, 2374/27, 2374/37, 2374/36, 2375/6, 2375/7 и 2375/38ОСТРУЖНИЦА2374/60,00не подлеже обавези плаћања
2108ЗвездараБоре Продановића 11ЗВЕЗДАРА2127/490,00не подлеже обавези плаћања
2109ЗвездараМирка Луковића 6ЗВЕЗДАРА4700/10,00не подлеже обавези плаћања
2110Чукарицакп 1311/7 КО Велика МоштаницаВЕЛИКА МОШТАНИЦА1311/70,00не подлеже обавези плаћања
2111Младеновац252/2 КО ГраницеГРАНИЦЕ252/20,00не подлеже обавези плаћања
2112ЗемунНовоградска 21ЗЕМУН5316.015.612,43да
2113ЗемунВојни пут 2 број 123ЗЕМУН16125/10,00не подлеже обавези плаћања
2114МладеновацШкотских сестара 6МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ3369/287.067,00да
2115Сопот535/1 и 535/3 КО НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ535/1 и 535/3250.613,00да
2116Стари градКнићанинова СТАРИ ГРАД373/219.032.864,72да
2117Звездаракп 1610/13 КО МиријевоМИРИЈЕВО1610/132.209.136,00да
2118Звездаракп 1610/14 КО МиријевоМИРИЈЕВО1610/142.992.672,00да
2119Звездаракп 1610/12 КО МиријевоМИРИЈЕВО1610/122.088.279,00да
2120Гроцкакп 591/2 КО ЗаклопачаЗАКЛОПАЧА591/20,00не подлеже обавези плаћања
2121Звездаракп 1610/11 КО МиријевоМИРИЈЕВО1610/112.094.149,00да
2122ЧукарицаГП 9 која је формирана од кп 2374/28, 2374/38, 2375/8 и 2375/41 КО ОстружницаОСТРУЖНИЦА2374/28, 2374/38, 2375/8 и 2375/410,00не подлеже обавези плаћања
2123Младеновацкп 4616 КО МеђулужјеМЕЂУЛУЖЈЕ46160,00не подлеже обавези плаћања
2124ВрачарСаве Текелије 4ВРАЧАР2469/31.908.576,00да
2125ЗвездараМајке Ангелине 12ЗВЕЗДАРА7302/115.188.729,00да
2126Обреновац625/2 КО ЗвечкаЗВЕЧКА625/2113.216,00да
2127ВождовацТодора Дукина 80, стан 12ВОЖДОВАЦ29340,00не подлеже обавези плаћања
2128ВождовацТодора Дукина 80, стан 10ВОЖДОВАЦ29340,00не подлеже обавези плаћања
2129ВождовацВељка Милићевића 8, стан 13ВОЖДОВАЦ86/60,00не подлеже обавези плаћања
2130ЗвездараДојранска 9-пренамена тавана у стамбени просторЗВЕЗДАРА74820,00не подлеже обавези плаћања
2131Сопоткп 1345 и 1346 КО РогачаРОГАЧА1345364.010,00да
2132Обреновацкп 1690/3 ко МислођинМИСЛОЂИН1690/3185.172,31да
2133ЗвездараМарка Орешковића 54ЗВЕЗДАРА2380/15.262.960,00не
2134БарајевоЧедомира Ђоинчевића 58ВРАНИЋ5614/40,00не подлеже обавези плаћања
2135ЛазаревацСветог ДимитријаЛАЗАРЕВАЦ17137.831.180,02да
2136Лазаревацкп 4091/4 КО ШопићШОПИЋ4091/40,00не подлеже обавези плаћања
2137ЗвездараПећска 2ЗВЕЗДАРА3112/216.789.643,00да
2138ЗемунПосавског одреда (Милице Ракић) ббБАТАЈНИЦА57431.625.418,66да
2139ЛазаревацКП 4094/1 КО ШопићШОПИЋ4094/10,00не подлеже обавези плаћања
2140ВрачарБаба Вишњина 43ВРАЧАР638/1320.090,00да
2141Обреновацкп 383/8 КО Бело ПољеБЕЛО ПОЉЕ383/81.013.110,99да
2142ГроцкаКП 58/2 КО ЛештанеЛЕШТАНЕ58/20,00не подлеже обавези плаћања
2143Сопоткп 535/1, 535/3 и 537/1 КО Неменикуће, Изградња затвореног спортског теренаНЕМЕНИКУЋЕ535/1490.323,00да
2144Нови БеоградМилутина Миланковића 86/2НОВИ БЕОГРАД2870/7224.582,05да
2145ЧукарицаРада Драинца 20, кп 1885/1 и 695/2 обе КО ЧукарицаЧУКАРИЦА1885/1479.674,93да
2146БарајевоЖиворада Јанковића 5ВБАЋЕВАЦ17080,00не подлеже обавези плаћања
2147Савски венацАугуста Цесарца 31САВСКИ ВЕНАЦ203414.209.521,00да
2148ЗемунУгао улица Мирослава Тирша и Николаја ОстровскогЗЕМУН17911.296.079,00да
2149ЗемунБреговит ббЗЕМУН659/10,00не подлеже обавези плаћања
2150Барајевокп 465/3 КО БарајевоБАРАЈЕВО465/385.534,00да
2151Барајевокп 4249/2 КО ВранићВРАНИЋ4249/289.511,64да
2152ВождовацЛиповачки пут 405БРИПАЊ2993/6285.485,40да
2153Младеновацкп 2985 КО ЈагњилоЈАГЊИЛО298545.391,00да
2154Сурчинкп 1280/5 КО БечменБЕЧМЕН1280/536.022,00да
2155Сурчинкп 2994 КО ЈаковоЈАКОВО2994113.177,00да
2156Стари градКомнен Барјактара 6СТАРИ ГРАД10780,00не подлеже обавези плаћања
2157ЗвездараКрфска 21ЗВЕЗДАРА2186162.493.328,00да
2158ВрачарБраничевска 18ВРАЧАР40940,00не подлеже обавези плаћања
2159БарајевоКП 1649/3 КО БељинаБЕЉИНА1649/3не подлеже обавези плаћања
2160ЗвездараУроша Тројановића 3ЗВЕЗДАРА2280/10130.070,00не
2161ПалилулаБулевар краља Александра 67ПАЛИЛУЛА1983/20,00не подлеже обавези плаћања
2162МладеновацКП 1636/6 КО Младеновац ВарошМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ1636/64.401.502,00да
2163ВождовацМилана Распоповића 7ВОЖДОВАЦ7190/1496.485,00не
2164ВрачарХаџи Рувимова 3ВРАЧАР1294301.634,00да
2165Младеновацкп 871/2 КО РајковацРАЈКОВАЦ871/2294.218,00не
2166ЗвездараШејкина 50ђ, стан 14 И 19МИРИЈЕВО431/50,00не подлеже обавези плаћања
2167Обреновацкп 64/2 КО РватиРВАТИ64/20,00не подлеже обавези плаћања
2168Нови БеоградБулевар Маршала Толбухина 33НОВИ БЕОГРАД2400,00не подлеже обавези плаћања
2169ВождовацСтрумичка 21ВОЖДОВАЦ18019.482.073,00да
2170Лазаревацкп 3514 КО ШопићШОПИЋ35140,00не подлеже обавези плаћања
2171Вождовацкп 4657/5 КО РипањРИПАЊ4657/5197.621,00не
2172Гроцкакп 296 КО БолечБОЛЕЧ2960,00не подлеже обавези плаћања
2173Младеновацкп 1773 КО Младеновац ВарошМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ1773734.132,00да
2174ЗемунПрегревица 26ЗЕМУН104640,00не подлеже обавези плаћања
2175Палилула'Белграде Плаза''ПАЛИЛУЛА284/10,00не подлеже обавези плаћања
2176ЗемунБосанска 64ЗЕМУН1640210.173.034,88не
2177ЗемунУжичка 3ЗЕМУН104141.595.109,73да
2178Сопоткп 117/3 КО РогачаРОГАЧА117/357.464,00да
2179Сопоткп 102/2 КО СопотСОПОТ102/264.353,00да
2180БарајевоЧедомира Ђоинчевића 58ВРАНИЋ2614/40,00не подлеже обавези плаћања
2181ЗвездараЖивка Давидовића 89ЗВЕЗДАРА2186020.773.248,00да
2182ВождовацБеличка 15ВОЖДОВАЦ81381.232,54да
2183ЗемунКП 1456 КО Земун пољеЗЕМУН ПОЉЕ14566.577.442,80да
2184ВождовацРавни гај ббРИПАЊ9021/11.011.340,00да
2185ЗемунЛазара Мамузића 5-7ЗЕМУН15362/41.825.794,46да
2186ЗемунЏорџа Вашингтона 1ЗЕМУН208610.667.907,86не
2187ЗвездараДонска 3ЗВЕЗДАРА106433.809.084,30да
2188ПалилулаХусинских рудара 23ПАЛИЛУЛА53843.793.783,69не
2189БарајевоРатка Јевтића 143-ЛисовићЛИСОВИЋ7740,00не подлеже обавези плаћања
2190Лазаревацкп 4115/10 КО ШопичШОПИЋ4115/10441.179,68да
2191Обреновацкп 326/8 КО Бело ПољеБЕЛО ПОЉЕ326/8168.680,36да
2192Лазаревацкп 4115/10 КО Шопич-помоћни објекатШОПИЋ4115/10195.753,60да
2193Гроцкакп 322/22 КО ЛештанеЛЕШТАНЕ322/220,00не подлеже обавези плаћања
2194ПалилулаБеле Бартока 50 стан 71БОРЧА3308/16208.697,04не
2195Лазаревацкп 5365/10 КО ШопићШОПИЋ5365/10109.504,60да
2196Лазаревацкп 2166/1 КО ДренДРЕН2166/1443.352,54да
2197Сопоткп 6906 КО СопотСОПОТ690654.685,00да
2198ВождовацКумодрашка 370ВОЖДОВАЦ508/10,00не подлеже обавези плаћања
2199Обреновацкп 234/3 КО БаричБАРИЧ234/3315.401,69не
2200Младеновацкп 2032 КО Младеновац ВарошМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ20320,00не подлеже обавези плаћања
2000Сопоткп 158/1 КО РогачаРОГАЧА158/165.995,00да
2201ВождовацЗаплањска 48аВОЖДОВАЦ7298/12528.224,74да
2202Гроцкакп 4986/5 КО ВрчинВРЧИН49865/532.453,96да
2203Барајевокп 4424/14 КО ВранићВРАНИЋ4424/14133.410,96да
2204ЧукарицаТеслина 7СРЕМЧИЦА53560,00не
2205ВождовацКосте Јовановића 21ВОЖДОВАЦ47582.861.958,35не
2206Младеновацкп 1456 КО ДубонаДУБОНА14560,00не подлеже обавези плаћања
2207Младеновацкп 1913/1 КО Младеновац ВарошМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ1913/16.455.756,83да
2208Сопоткп 1617 КО ЂуринциЂУРИНЦИ161716.728,00да
2209Обреновацкп 983/141 КО ОбреновацОБРЕНОВАЦ983/1410,00не подлеже обавези плаћања
2210ЧукарицаГП 13 која је формирана од кп 2374/17ОСТРУЖНИЦА2374/170,00не подлеже обавези плаћања
2211Сопоткп 1468 КО ДучинаДУЧИНА146841.855,00да
2212Барајевокп 499/1 КО ЛисовићЛИСОВИЋ499/10,00не подлеже обавези плаћања
2213ВрачарЛозничка 12ВРАЧАР1141/128.674.001,00да
2214Гроцкакп 58/11 КО ЛештанеЛЕШТАНЕ58/110,00не подлеже обавези плаћања
2215ВождовацЧемерничка 9ВОЖДОВАЦ380/1не
2216Савски венацДрварска 13САВСКИ ВЕНАЦ11390не подлеже обавези плаћања
2217Стари градМакедонска 21СТАРИ ГРАД232341.163,12да
2218ПалилулаЉубе Дидића 18-20ПАЛИЛУЛА623012.192.253,79да
2219БарајевоИИ Шумадијске бригадеБЕЉИНА964120.821,46да
2220ЗемунРадоја Дакића 8ЗЕМУН1649132.075.363,87не
2221Младеновацкп 2793 КО РајковацРАЈКОВАЦ27930,00не подлеже обавези плаћања
2222Барајевоизградња водовода у селу Витковица0,00не подлеже обавези плаћања
2223Обреновацкп 512/3 КО РватиРВАТИ512/32.196.590,45да
2224Гроцкакп 143/3 КО КалуђерицаКАЛУЂЕРИЦА143/3не
2225Врачаркп 3432/1, 4777/9, 4777/6, 4768/4 и 4774/3 све КО Врачар, КЛАСВРАЧАР3432/10,00не подлеже обавези плаћања
2226Барајевокп 6309/5 КО Барајево Трскова бараБАРАЈЕВО6309/5154.970,78да
2227Обреновацкп 392 КО КртинскаКРТИНСКА392426.791,79да
2228ЗвездараСилвија Крањчевића 6ЗВЕЗДАРА72571.392.167,52да
2229ЗемунБежанијска 58ЗЕМУН13480,00не подлеже обавези плаћања
2230Нови БеоградБулевар Зорана Ђинђића 141НОВИ БЕОГРАД11780,00не подлеже обавези плаћања
2231ЗвездараВојислава Илића 47ЗВЕЗДАРА7463/153.708.123,00да
2232Барајевокп 294/3 КО БарајевоБАРАЈЕВО294/3165.475,41да
2233ЗемунВојни пут 2 број 123ЗЕМУН16125/10,00не подлеже обавези плаћања
2234Младеновацкп 2740 КО Младеновац ВарошМЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ27400,00не подлеже обавези плаћања
2235ВрачарХаџи Рувимова 3ВРАЧАР0,00не подлеже обавези плаћања
2236Барајевокп 515/2 КО БарајевоБАРАЈЕВО515/2318.596,33да
2237ЧукарицаПетра Лубарде 5ЧУКАРИЦА1350,00не подлеже обавези плаћања
2238Обреновацкп 2670/1 КО ЗабрежјеЗАБРЕЖЈЕ2670/124.492,06да
2239Лазаревацкп 2702/5 КО ПеткаПЕТКА2702/5526.112,27да
2240Младеновацкп 1448 КО Велика ИванчаВЕЛИКА ИВАНЧА144825.214,00да
2241Гроцкакп 49/10 КО ЛештанеЛЕШТАНЕ49/102.271.906,50не
2242ВрачарСиме Игуманова 39ВРАЧАР4207/10,00не подлеже обавези плаћања
2243Нови Београдпривредна зона АутопутНОВИ БЕОГРАД595/227.663.819,00да
2244Лазаревацкп 1467/7 КО ДренДРЕН1467/7601.736,78да
2245ЧукарицаИлије Ђуричића 30ЧУКАРИЦА1055/66.427.101,93не
2246ВрачарЦерска 12ВРАЧАР3511/112.238.938,99да
2247ЗвездараВељка Дугошевића 15ЗВЕЗДАРА2128/180,00не подлеже обавези плаћања
2248ВождовацДебарска 14ВОЖДОВАЦ22203.450.384,00да
2249Обреновацкп 66/1 КО ПироманПИРОМАН66/10,00не подлеже обавези плаћања
2250Обреновацкп 1380 КО КртинскаКРТИНСКА13800,00не подлеже обавези плаћања
2251ЗемунДобровољачка 15ЗЕМУН115030,00не подлеже обавези плаћања
2252Нови БеоградБулевар Зорана Ђинђића 48бНОВИ БЕОГРАД2284/190,00не подлеже обавези плаћања
2253Вождовацкп 2724/3 КО РипањРИПАЊ2724/3536.583,00да
2254БарајевоИзградња водовода у насељу БождаревацБАЖДАРЕВАЦ5859 и друге0,00не подлеже обавези плаћања
2255ВождовацСундачићеваВОЖДОВАЦ3080/26.698.785,00да
2256Обреновацкп 1839/14 КО ОбреновацОБРЕНОВАЦ1839/14783.395,87не
2257ЗемунХерцеговачка 12ЗЕМУН13042222.170,00да
2258ВождовацВојводе Тозе 2ВОЖДОВАЦ15434.451.501,00да
2259Стари градЖоржа Клемансоа 3СТАРИ ГРАД10351.162.009,42да
2260Обреновацкп 253/1 КО БаричБАРИЧ253/10,00не подлеже обавези плаћања
2261Сурчинкп 1776/2 КО БољевциБОЉЕВЦИ1776/223.987,00да
2262ЧукарицаИлије Чалића 10/3 и 10/4 на кп 2998/2, 3000/2, 3001/2 и 3003/2 све КО ЖелезникЖЕЛЕЗНИК2998/20,00не подлеже обавези плаћања
2263Савски венацЧакорскаСАВСКИ ВЕНАЦ20105/80,00не подлеже обавези плаћања
2264ПалилулаАугуста Шеное 2КРЊАЧА28741.145.746,74да
2265Обреновацкп 355/1 КО БаричБАРИЧ355/10,00не подлеже обавези плаћања
2266ВрачарМетохијска 30ВРАЧАР3137/123.510.708,66да
2267ВождовацВојводе Степе 95ВОЖДОВАЦ4968/10,00не подлеже обавези плаћања
2268ЗвездараТихомира Вишњевца 7 улаз 2ЗВЕЗДАРА4562/11.508.486,31да
2269Обреновацкп 1989/1 КО ТрстеницаТРСТЕНИЦА1989/10,00не подлеже обавези плаћања
2270ВождовацПлато Бањичке пијаце локал 18ВОЖДОВАЦ11759/1657.331,00да
2271ВождовацПлато Бањичке пијаце локал 19ВОЖДОВАЦ11759/1610.828,00да
2272ВождовацПлато Бањичке пијаце локал 1ВОЖДОВАЦ11759/10,00не подлеже обавези плаћања
2273ВождовацПлато Бањичке пијаце локал 17ВОЖДОВАЦ11759/1610.828,00да
2274ВождовацПлато Бањичке пијаце локал 16ВОЖДОВАЦ11759/1610.828,00да
2275ВождовацПлато Бањичке пијаце локал 15ВОЖДОВАЦ11759/1610.828,00да
2276ВождовацПлато Бањичке пијаце локал 14ВОЖДОВАЦ11759/1264.880,00да
2277ВождовацПлато Бањичке пијаце локал 8ВОЖДОВАЦ11759/1339.349,00да
2278ВождовацПлато Бањичке пијаце локал 6ВОЖДОВАЦ11759/10,00не подлеже обавези плаћања
2279ЗвездараВоје Вељковића 14ЗВЕЗДАРА49290,00не подлеже обавези плаћања
2280Барајевокп 315 ко ЛисовићЛИСОВИЋ31519.484,72да
2281Нови БеоградЈурија Гагарина 249НОВИ БЕОГРАД49450,00не подлеже обавези плаћања
2282ЧукарицаОбреновачки друм бб, кп 12707/2, 12707/46, 11600/44, 11600/45, 11600/47 и 11600/48 све КО ЧукарицаЧУКАРИЦА12707/20,00не подлеже обавези плаћања
2283Нови БеоградЈурија Гагарина 249НОВИ БЕОГРАД49450,00не подлеже обавези плаћања
2284Сопоткп 269/1, 270 и 271/2 КО СопотСОПОТ269/150.377,15да
2285Нови БеоградБулевар уметности 4НОВИ БЕОГРАД1013/120,00не подлеже обавези плаћања
2286МладеновацДеспота Стефана Лазаревића 62МАРКОВАЦ291
2287Обреновацкп 2261 КО ЗвечкаЗВЕЧКА2261548.761,99да
2288Обреновацкп 250/3 КО РватиРВАТИ250/3350.936,16да
2289ВождовацМиклошићева 35ВОЖДОВАЦ25348.874,00да
2290Барајевокп 2442/1 КО ВранићВРАНИЋ2442/1370.734,08не
2291Барајевокп 1322 КО БождаревацБОЖДАРЕВАЦ132277.564,62да
2292ЗвездараУроша Тројановића 3ЗВЕЗДАРА2280/102.937.042,00не
2293Савски венацЧолак Антина 3аСАВСКИ ВЕНАЦ10905/11.099.512,67не
2294Сопоткп 2666/2 КО ПоповићПОПОВИЋ2666/20,00не подлеже обавези плаћања
2295Обреновацкп 983/141 КО ОбреновацОБРЕНОВАЦ983/141296.304,88да
2296ВождовацТодора Дукина 58ВОЖДОВАЦ29560,00не подлеже обавези плаћања
2297Вождовацкп 3032/8 КО РипањРИПАЊ3032/8417.808,00да
2298Нови БеоградОмладинских бригада 47НОВИ БЕОГРАД2870/8543.901,00не
2299Барајевокп 1682/5 КО Велики БоракВЕЛИКИ БОРАК1682/57.733,43да
2300ПалилулаЈулије Делере 25 и 25аБОРЧА5236/11.041.799,92да
2301Сурчин2651/1 КО ЈаковоЈАКОВО2651/10,00не подлеже обавези плаћања
2302Савски венацВасе Пелагића 3САВСКИ ВЕНАЦ108835.152.051,00да
2303Лазаревацкп 5460/3 КО ШопићШОПИЋ5460/3450.972,25не
2304Стари градСкадарска 26, угао са Зетском 1СТАРИ ГРАД1567343.026,00да
2305Гроцкакп 1673/2 КО ГроцкаГРОЦКА1673/2789.865,78да
2306Сопот1036/3 КО ЂуринциЂУРИНЦИ1036/366.184,00да
2307Савски венацЧакорскаСАВСКИ ВЕНАЦ20105/817.903.761,83да
2308Лазаревацкп 2441/10 КО ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ2441/10522.013,66да
2309ВождовацРада Кончара 39ВОЖДОВАЦ2276/10,00не подлеже обавези плаћања
2310Барајевокп 5346 Ко БарајевоБАРАЈЕВО5346/10,00не подлеже обавези плаћања
2311БарајевоКП 778/1 И 778/2 КО БаћевацБАЋЕВАЦ778/10,00не подлеже обавези плаћања
2312БарајевоЖивојина Катића 28БАЋЕВАЦ729210.709,00не
2313ПалилулаБулевар деспота Стефана 96ПАЛИЛУЛА53841.008.496,44да
2314Обреновацкп 1419/2 КО ОбреновацОБРЕНОВАЦ1719/2294.688,41да
2315Барајево10. октобраБЕЉИНА153084.378,00да
2316ЧукарицаБеоградског батаљона 119ЧУКАРИЦА13399/280,00не подлеже обавези плаћања
2317ВождовацБорисављевићева 47ВОЖДОВАЦ4360134.623,00да
2318ВождовацКосте Јовановића 73ВОЖДОВАЦ64020,00не подлеже обавези плаћања
2319ВождовацЈове Илића 95ВОЖДОВАЦ4904/4626.853,00да
2320ЗвездараЧелопечка 7ЗВЕЗДАРА278847.989.338,00да
2321Младеновацкп 1863/1 КО ВлашкаВЛАШКА1863/10,00не подлеже обавези плаћања
2322Обреновацкп 145/1 КО БровићБРОВИЋ145/124.471,06да
2323ВождовацБулевар ослобођења 108ВОЖДОВАЦ11870/28.798,00да
2324Савски венацВајара Ђоке Јовановића 4САВСКИ ВЕНАЦ202555.171.734,00да
2325Сопоткп 627/3 КО Мала ИванчаМАЛА ИВАНЧА627/3137.570,66не
2326Барајевокп 829/1 и 830/2 КО БељинаБЕЉИНА829/10,00не подлеже обавези плаћања
2327Савски венацКраља Милутина 42САВСКИ ВЕНАЦ1213/20,00не подлеже обавези плаћања
2328ВрачарРранкеова 16ВРАЧАР4006/142.363.939,67да
2329ЗвездараСветог Николе 122аЗВЕЗДАРА33518.157.565,45да
2330Младеновацкп 2793 КО РајковацРАЈКОВАЦ2793148.195,00да
2331ВрачарБране Црнчевића 7 (раније Охридска 7)ВРАЧАР1767623.278,24да
2332Лазаревацкп 56/1 КО ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ56/10,00не подлеже обавези плаћања
2333Сопоткп 159/6 КО РаљаРАЉА159/630.975,20да
2334Сурчин2651/1 КО ЈаковоЈАКОВО2651/1201.430,46не
2335ЗвездараЛунета Миловановића 4ЗВЕЗДАРА135140,00не подлеже обавези плаћања
2336ВождовацБеличка 17ВОЖДОВАЦ8010.037.180,00да
2337ЗемунВојачка 17-УгриновциУГРИНОВЦИ7390.610,96да
2338Лазаревацкп 204/8 КО ЛукавицаЛУКАВИЦА204/8110.600,78да
2339Барајевокп 61/1 КО БарајевоБАРАЈЕВО61/10,00не подлеже обавези плаћања
2340ЗемунБранка Пешића 28ЗЕМУН11170/2760.351,76да
2341Нови БеоградБулевар Зорана Ђинђића 118НОВИ БЕОГРАД978/10,00не подлеже обавези плаћања
2342Стари градДунавски кеј 3СТАРИ ГРАД1/2135.217,34да
2343Савски венацЈеврема Грујића 24САВСКИ ВЕНАЦ20618/150.364.930,00да
2344Барајевокп 4672/1 и 455 КО БарајевоБАРАЈЕВО4672/1
4555
701.776,66да
2345Сурчинкп 365/1 КО ПрогарПРОГАР365/110.186,00да
2346Савски венацЛеди Пеџет 4аСАВСКИ ВЕНАЦ20984/226.619,00да
2347Савски венацДобропољска 41САВСКИ ВЕНАЦ31300,00не подлеже обавези плаћања
2348Гроцкакп 1521/5 КО ГроцкаГРОЦКА1521/50,00не подлеже обавези плаћања
2349Барајевокп 499/1 КО ЛисовићЛИСОВИЋ499/10,00не подлеже обавези плаћања
2350Сопоткп 2524/2 КО Мала ИванчаМАЛА ИВАНЧА2524/24.966,00да
2351Барајевокп 262/8 КО БаћевацБАЋЕВАЦ262/8140.722,37да
2352ЗемунДобровољачка 15ЗЕМУН115030,00не подлеже обавези плаћања
2353ЗвездараНиколе Чупића 16ЗВЕЗДАРА10459/19.149.595,00не
2354ВождовацМилована Јанковића 1БВОЖДОВАЦ6790170.179,44да
2355ЗемунРабина Алкалаја 9ЗЕМУН12811.483.244,42не
2356ЗемунБелегишка 1БАТАЈНИЦА4348/20,00не подлеже обавези плаћања
2357ЗвездараВаровничка 13ЗВЕЗДАРА36039.995.704,00не
2358Сопоткп 2287/2 КО СопотСОПОТ2287/2305.376,00да
2359Сурчинкп 1193 КО БољевциБОЉЕВЦИ119352.116,00да
2360Гроцкакп 7586/2 КО ВрчинВРЧИН7586/2264.091,17да
2361ВождовацЂорђа Кратовца 70ВОЖДОВАЦ29949.432.637,00да
2362Лазаревацкп 67/2 КО ЛукавицаЛУКАВИЦА67/2635.563,00да
2363Лазаревацкп 67/2 КО ЛукавицаЛУКАВИЦА67/2672.658,31да
2364Младеновацкп 3785/1 КО Младеновац СелоМЛАДЕНОВАЦ СЕЛО3785/1не подлеже обавези плаћања
2365ЧукарицаЗдравка Јовановића 24аЧУКАРИЦА1652/51.817.519,33да
2366Земункп 10362/2 и 10362/3
КО Земун
ЗЕМУН10362/2
10362/3
0,00не подлеже обавези плаћања
2367Земункп 10362/3 КО ЗемунЗЕМУН10362/3286.503.632,73да
2368Стари градДубровачка 14 - стан 18СТАРИ ГРАД339/217.151,30да
2369ЗвездараЂевђелијска 40ЗВЕЗДАРА41940,00не подлеже обавези плаћања
2370Сопоткп 1945 и 1946
КО Неменикуће
НЕМЕНИКУЋЕ1946
1946
50.186,15да
2371ЗвездараМилоша Зечевића 7- поднет захтев за измену обрачуна плаћање са умањењем 40%ЗВЕЗДАРА4249/100,00не подлеже обавези плаћања
2372ВождовацНовакова 14- поднет захтев за измену обрачуна плаћање са умањењем 40%ВОЖДОВАЦ75760,00не подлеже обавези плаћања
2373ЗемунПрегревица ббЗЕМУН10120/121.109.051,61да
2374Савски венацПалацкова 4САВСКИ ВЕНАЦ20912/1141.052,00да
2375Стари градЦетињска 30СТАРИ ГРАД15217.775,26не
2376ВождовацБраће Јерковић 140аВОЖДОВАЦ30035/50,00не подлеже обавези плаћања
2377ВождовацТодора Дукина 41ВОЖДОВАЦ21340,00не подлеже обавези плаћања
2378Нови БеоградБулевар Михајла Пупина 113 и 113аНОВИ БЕОГРАД2298/40,00не подлеже обавези плаћања
2379ВождовацПлато Бањичке пијаце-
локал бр. 12
ВОЖДОВАЦ11759/10,00не подлеже обавези плаћања
2380ВождовацРада Неимара 28ВОЖДОВАЦ1722/10,00не
2381Гроцкакп 662/1 КО КалуђерицаКАЛУЂЕРИЦА662/1915.659,97не
2382Младеновацкп 380/8 КО Мала ВрбицаМАЛА ВРБИЦА380/850.199,00да
2383ЗемунМајора Зорана Радосављевића 59БАТАЈНИЦА57440,00не подлеже обавези плаћања
2384ВождовацДебарска 14ВОЖДОВАЦ22200,00не подлеже обавези плаћања
2385ЗемунСлавка Голубовића 81
(ст. назив ИВ нова)
УГРИНОВЦИ1209/2не
2386ЗвездараКајмакчаланска 58ЗВЕЗДАРА72840,00не подлеже обавези плаћања
2387Савски венацДобропољска 41САВСКИ ВЕНАЦ31307.148.433,00да
2388ВождовацБрђанска 410РИПАЊ7152/60,00не подлеже обавези плаћања
2389ЗвездараМилана Ракића 122ЗВЕЗДАРА4870/60,00не подлеже обавези плаћања
2390ЧукарицаТринаестог октобра 59УМКА106/4не
2391ПалилулаСавадора Аљендеа 28ПАЛИЛУЛА59980,00не подлеже обавези плаћања
2392Лазаревацкп 1884/93 КО ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ1884/931.252.943,56не
2393ВождовацЗаплањска 48аВОЖДОВАЦ7298/120,00не подлеже обавези плаћања
2394Стари градПанчићева 12СТАРИ ГРАД50/146.403.152,00не
2395Стари градСкадарска 12СТАРИ ГРАД2324/2424.666,18да
2396Вождовац"ИКЕА БЕОГРАД ИСТОК"ЗУЦЕ210/10,00не подлеже обавези плаћања
2397Стари градОбилићев венац 27СТАРИ ГРАД2252/185.756,50не
2398Обреновацкп 506/1 КО ЈасенакЈАСЕНАК506/10,00не подлеже обавези плаћања
2399ВождовацСмрдан И део бр. 8 -
сада Фармерска 24
РИПАЊ1254/35338.095,00не
2400Лазаревацкп 748/2 КО ЈунковацЈУНКОВАЦ748/287.815,00не
2401ЗемунСлавонска 18ЗЕМУН112747.422.521,83не
2402Обреновацкп 632/3 КО РватиРВАТИ632/3605.982,43не
2403ЗемунЖелезничка 73ЗЕМУН13879не подлеже обавези плаћања
2404ЗемунБранка Пешића 35ЗЕМУН164610,00не подлеже обавези плаћања
2405Обреновацкп 1482/3 КО ОбреновацОБРЕНОВАЦ1482/30,00не подлеже обавези плаћања
2406Обреновацкп 470/1 КО ОбреновацОБРЕНОВАЦ470/1575.365,18да
2407ЗвездараЖивка Давидовића 64ЗВЕЗДАРА10884/2не подлеже обавези плаћања
2408Гроцкакп 4049/7 КО ВрчинВРЧИН4049/7403.778,50не
2409ВождовацСундачићева ббВОЖДОВАЦ3102/40,00не подлеже обавези плаћања
2410Сурчинкп 2274/1 КО СурчинСУРЧИН2274/10,00не подлеже обавези плаћања
2411ВрачарИнтернационалних бригада 81ВРАЧАР37100,00не подлеже обавези плаћања
2412ВождовацДавида Пајића 7ВОЖДОВАЦ1190,00не подлеже обавези плаћања
2413Сопоткп 2093/2 КО ПарцаниПАРЦАНИ2093/281.601,90да
2414Сопоткп 542/6 КО НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ542/6128.396,21не
2415Обреновацкп 305/1 КО МислођинМИЛОЂИН305/10,00не подлеже обавези плаћања
2416Обреновацкп 311/2, 312/2 и 310/1 све КО Бело ПољеБЕЛО ПОЉЕ311/20,00не подлеже обавези плаћања
2417Нови Београдкп 2337/2 ко Нови БеоградНОВИ БЕОГРАД2337/20,00не подлеже обавези плаћања
2418Сурчинкп 1799/1 КО СурчинСУРЧИН1799/11.913.643,00не
2419Сурчинкп 14557/19 КО БечменБЕЧМЕН1457/19164.433,00не
2420Вождовацкп 170 КО Кумодраж, Вељка Влаховића ббКУМОДРАЖ1700,00не подлеже обавези плаћања
2421Лазаревацкп 1884/42 КО ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ1884/422.162.006,00не
2422Обреновацкп 311/3 КО Бело ПољеБЕЛО ПОЉЕ311/30,00не подлеже обавези плаћања
2423Нови БеоградБулевар Михајла Пупина 10а ЛОКАЛ 3НОВИ БЕОГРАД1022/160,00не подлеже обавези плаћања
2424ЧукарицаИлије Милићевића 110РУШАЊ1672/60,00не подлеже обавези плаћања
2425Стари градМајке Јевросиме 7СТАРИ ГРАД27602.504.089,80не
2426Савски венацВучитрнска 11САВСКИ ВЕНАЦ10833/1686.052,00не
2427Савски венацВиле Равијојле 11САВСКИ ВЕНАЦ20797/12.450.029,00не
2428Сопоткп 5106/7 КО НеменикућеНЕМЕНИКУЋЕ5106/749.363,00не
2429Сопоткп 2012 КО Мали ПожаревацМАЛИ ПОЖАРЕВАЦ2012138.595,00не
2430Стари градЧика Љубина 3-5СТАРИ ГРАД22620,00не подлеже обавези плаћања
2431Сурчинкп 2995 КО ЈаковоЈАКОВО2995495.105,00не
2432Гроцкакп 1494/2 КО ГроцкаГРОЦКА1494/21.366.125,22не
2433Сурчинкп 1921 КО БечменБЕЧМЕН1921363.632,00не
2434ЗвездараМилана Ракића 116вЗВЕЗДАРА4867/212.127.789,00не
2435Савски венацДурмиторска 18-20, објекат 2САВСКИ ВЕНАЦ1411/10,00не подлеже обавези плаћања
2436Сурчинкп 5024 КО Сурчин-бензинска станицаСУРЧИН50249.054.966,00не
2437БарајевоМилисава Горуновића 8БАРАЈЕВО1336/562.113,00не
2438ЗвездараХајдук Станка 1ЗВЕЗДАРА10821/18.969.470,00не
2439ЗвездараОлге Јовановић 18ЗВЕЗДАРА106452.876.923,00не
2440Лазаревацкп 5704/1, 5706/3, 5709/3 КО ШопићШОПИЋ5704/1не подлеже обавези плаћања
2441ПалилулаМаријане Грегоран 73/33ПАЛИЛУЛА1307/9144.740,03не
2442ЗвездараМилоша Зечевића 7- измена обрачуна плаћање са 40% умањењаЗВЕЗДАРА4249/1011.954.081,00да
2443ЗвездараКозарчева 16ЗВЕЗДАРА13260/62.144.799,44не
2444Барајевокп 1245/6 КО БарајевоБАРАЈЕВО1245/6110.684,00не
2445ЗвездараЉубише Миодраговића 20, стан 12 и 13ЗВЕЗДАРА1911/200,00не подлеже обавези плаћања
2446Барајевокп 4746/4 КО БарајевоБАРАЈЕВО4746/4190.977,00не
2447Барајевокп 478/3 КО БарајевоБАРАЈЕВО478/3281.599,00не
2448Сопоткп 1552/1 КО СибницаСИБНИЦА1552/120.302,00не
2449Гроцкакп 5129/3 КО ВрчинВРЧИН5129/3427.760,77не
2450Лазаревацкп 1884/90 КО ЛазаревацЛАЗАРЕВАЦ1884/901.033.354,78не
2451ВрачарБраничевска 18ВРАЧАР409412.439.838,00не
2452ЧукарицаОбреновачки друм бб, кп 12707/2, 12707/46, 11600/44, 11600/45, 11600/47 и 11600/48 све КО ЧукарицаЧУКАРИЦА12707/2170.555.957,46не
2453ВрачарСиме Игуманова 39ВРАЧАР4207/115.388.146,36не
2454ВождовацРада Кончара 39ВОЖДОВАЦ2276/115.347.784,00не
2455ЧукарицаРатка Митровића 101аЧУКАРИЦА18800,00не подлеже обавези плаћања
2456Гроцкакп 1544/3 и 1546/2 КО ГроцкаГРОЦКА1544/3670.622,00не
2457Стари градДубровачка 3, стан 19СТАРИ ГРАД357/1703.889,35не
2458Стари градМаршала Бирјузова 34, стан 8СТАРИ ГРАД25.155,24не
2459ВождовацНовакова 14ВОЖДОВАЦ757614.766.695,00не
2460Обреновацкп 305/1 КО МислођинМИЛОЂИН305/12.270.440,28не
2461ЗемунБежанијска 58ЗЕМУН13483.770.771,00не
2462ВождовацПлато Бањичке пијаце-
локал бр. 12
ВОЖДОВАЦ11759/1475.088,00не
2463Обреновацкп 2085/4 КО ЗвечкаЗВЕЧКА2085/40,00не подлеже обавези плаћања
2464ЧукарицаСтојана Матића 47ЧУКАРИЦА1686/20,00не подлеже обавези плаћања
2465РаковицаПатријарха Димитрија, објекат 5 и 11СТАРА РАКОВИЦА19440,00не подлеже обавези плаћања
2466ПалилулаПере Ћетковића 68, стан 23ПАЛИЛУЛА6081399.774,00не
2467Гроцкакп 1863/19 КО ВинчаВИНЧА1863/191.561.644,00не
2468Сопоткп 7672 КО СопотСОПОТ76720,00не подлеже обавези плаћања
2469ВождовацДавида Пајића 7ВОЖДОВАЦ119963.583,00не
2470Нови Београдкп 2229/8 и 2229/9 ко Нови БеоградНОВИ БЕОГРАД2229/8 и 2229/90,00не подлеже обавези плаћања
2471ЗвездараБосанска 10МАЛИ МОКРИ ЛУГ86/22-50.818,50не
2472Вождовацугао улица Војводе Степе и кружног пута ВождовачкогВОЖДОВАЦ7752/1139.321.706,00не
2473Вождовацугао улица Војводе Степе и кружног пута ВождовачкогВОЖДОВАЦ7752/154.909.667,00не
2474Вождовацугао улица Војводе Степе и кружног пута ВождовачкогВОЖДОВАЦ7752/181.540.051,00не
2475Чукарицакп 495/8 КО Велика МоштаницаВЕЛИКА МОШТАНИЦА495/8223.279,09не
2476Барајевокп 3301/1 КО ВранићВРАНИЋ3301/1143.605,00не
2477ВождовацДебарска 25ДВОЖДОВАЦ13/100,00не подлеже обавези плаћања
2478ВождовацВојводе Степе 95ВОЖДОВАЦ4968/129.061.655,00не
2479Врачаркп 3432/1, 4777/9, 4777/6, 4768/4 и 4774/3 све КО Врачар, КЛАСВРАЧАР3432/1398.423.098,20не
2480ВождовацТодора Дукина 41ВОЖДОВАЦ213410.436.020,00не