Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Блоку 41а у Новом Београду

By 25. јануар 2021.Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је локација која се налази између УМП-а и железничке пруге, у јужном делу блока 41а, Градска општина Нови Београд, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцела 2229/13 КО Нови Београд, површине 2.548 m2, уписана у Лист непокретности број 2185 КО Нови Београд, као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 25.01.2021. год.