Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Диане Будисављевић, Градска општина Савски венац

By 25. август 2022.Истакнуто, Оглас

Предмет oтуђења је сувласнички удео на грађевинској парцели 53-11  која се налази  у улици Диане Будисављевић, Градска општина Савски венац, укупне површине 983,00 m2, од чега је 862,875 m2 у јавној својини града Београда, a 120,125 m2 у приватној својини физичких и правних лица,  и то:

  • Сувласнички удео на катастарској парцели бр. 21579/1 КО Савски венац, укупне површине 536 m2, на којој је уписана јавна својина града Београда са уделом 14/16 (469,00 m2) и приватна својина „Високоградња инжењеринг“ д.о.о. Београд са уделом 1/16 (33,50 m2) и Пуљевић (Даница) Милан са уделом 1/16 (33,50 m2). Катастарска парцела је уписана у Лист непокретности број 5845 КО Савски венац;
  • Сувласнички удео на катастарској парцели бр. 21579/4 КО Савски венац, укупне површине 425 m2, на којој је уписана јавна својина града Београда са уделом 14/16 (371,88 m2) и приватна својина „Високоградња инжењеринг“ д.о.о. Београд са уделом 1/16 (26,56 m2) и Пуљевић (Даница) Милан са уделом 1/16 (26,56 m2). Катастарска парцела је уписана у Лист непокретности број 5845 КО Савски венац;
  • Катастарска парцела бр. 21577/13 КО Савски венац, укупне површине 11 m2, уписана у Лист непокретности број 156 КО Савски венац, као јавна својина града Београда са уделом 1/1;
  • Катастарска парцела бр. 21577/17 КО Савски венац, укупне површине 11 m2, уписана у Лист непокретности број 156 КО Савски венац, као јавна својина града Београда са уделом 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 25.08.2022. год.