Skip to main content

Oглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у насељу Јаково, градска општина Сурчин

By 18. април 2024.Истакнуто, Оглас

Предмет oтуђења су две локације које се налазе у насељу Јаково, ГО Сурчин:

  • локација број 8 у Балканској улици, на грађевинској парцели површине 787 m2, којој одговара катастарска парцела бр. 229/34 КО Јаково и
  • локација број 9 у Липовачкој улици, на грађевинској парцели површине 788 m2,  којој одговара катастарска парцела бр. 229/36 КО Јаково.

Обе парцеле су према подацима из катастра непокретности уписане као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 18.04.2024. год.