ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Јавно надметање за продају земљишта у Карпошевој улици на Чукарици

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Карпошевој улици. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 21. јуна, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашено земљиште у Карпошевој улици на Чукарици, на грађевинској парцели ГП-17, коју чини катастарска парцела број 10415 КО Чукарица површине 262 квадратна метра. Парцела се налази у зони трансформације породичног становања у делимично формираним градским блоковима у  вишепородично становање, а спроводи се  непосредном применом правила грађења ПГР-а. Са вишепородичним становањем компатибилни су комерцијални садржаји из области трговине, администрације и услужних делатности. На парцели се може градити и само вишеспратна колективна гаража. Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Новом Београду

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у наставку Улице Јурија Гагарина у Новом Београду. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 20. маја, а јавно надметање ће се одржати 23. маја у просторијама Дирекције.

Земљиште се налази иза насеља Др Ивана Рибара у Блоку 72, а површина комплекса је 27.501 квадратни метар. За продају су оглашене две грађевинске парцеле, ГП1 површине 15.135 квадратних метара и ГП2 површине 12.366 квадратних метара. Према планском документу земљиште се налази у зони комерцијалних садржаја у зони ниске спратности. Приступ локацији је предвиђен са планиране саобраћајнице, која представља продужетак Улице Јурија Гагарина. Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Привредној зони „Ауто-пут“ у Земуну

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у Привредној зони „Ауто-пут“ у Новом Београду. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 18. априла, а јавно надметање ће се одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Земљиште се налази у Привредној зони „Ауто-пут“ у Земуну, уз Улицу Милана Решетара. За продају је оглашена грађевинска парцела ГП1 површине 4470 квадратних метара. Према планском документу, основна намена земљишта је привредна делатност и привредне зоне, где се као компатибилне намене дозвољвају, између осталог, комерцијалне зоне и градски центри, јавни и спортски објекти и комплекси. Приступ грађевинској парцели је са Улице Милана Решетара, која је планирана за проширење. Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Младеновцу

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда на подручју ГО Младеновац. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 14. априла, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

За отуђење су понуђене две грађевинске парцеле у Улици Стевана Синђелића, површине 466 и 491 квадратни метар. Према планском документу, на локацији је могућа изградња објеката породичног становања, који обухватају једнопородично и вишепородично становање у појединачном стамбеном објекту ниже спратности, претежно на засебној парцели, са једном или више стамбених јединица. Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНО-КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ ТОПЧИДЕР, II ФАЗА, ЦЕЛИНА 4, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину

By Вести, Истакнуто, Планови у изради

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 4. марта до 4. априла 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 5. маја 2022. године, у 13 часова. Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА КУМОДРАЖ СЕЛО, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

By Вести, Истакнуто, Планови у изради

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 1. марта до 31. марта 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 12. маја 2022. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ВАН ОБУХВАТА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА БЕОГРАДА са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину

By Вести, Истакнуто, Планови у изради

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 28. фебруара до 11. априла 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 19. маја 2022. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА У МИРИЈЕВУ (БАЈДИНА), ГРАДСКА ОШТИНА ЗВЕЗДАРА

By Вести, Истакнуто, Планови у изради

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА У МИРИЈЕВУ (БАЈДИНА), ГРАДСКА ОШТИНА ЗВЕЗДАРА

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 28. фебруара до 30. марта 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 28. априла 2022. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЗРЕЊАНИНСКОГ ПУТА СА КОНТАКТНИМ ПОДРУЧЈЕМ, ОД КАНАЛА СЕБЕШ ДО САОБРАЋАЈНИЦЕ СЕВЕРНА ТАНГЕНТА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину

By Вести, Планови у изради

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 21. фебруара до 22. марта 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 21. априла 2022. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Барајеву

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда, на подручју ГО Барајево. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 28. децембра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

За отуђење је понуђено земљиште површине 18.833 квадратна метра, које се налази у привредној зони уз Липовички пут, у насељу Требеж. Према планском документу, на локацији је могућа изградња пословно-производних, магацинских и пословно-стамбених објеката. Приступ локацији остварује се са Липовичког пута, а предмет отуђења су катастарске парцеле бр. 43/4 и 43/12 КО Барајево.

Опширније