ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде плана детаљне регулације Блока 31 у Новом Београду, градска општина Нови Београд

By Вести

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)  од 1. до 15. септембра 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова. Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Лисичјем потоку

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Лисичјем потоку, у у делу између Топчидерског брда и Бањице. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 5. октобра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Земљиште површине 1850 квадратних метара налази се јужно од Белог двора, на грађевинској парцели која се састоји од катастарских парцела 21346/1 и 21346/2, обе КО Савски венац. Локација је обухваћена Регулационим планом просторне целине Дедиње („Сл. лист града Београда“, бр. 01/00) према коме су катастарске парцеле опредељене за становање са делатностима и намењене за изградњу зграда високог стандарда становања.

Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ВЕЛИКО СЕЛО, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

By Вести

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 1. септембра до 1 октобра 2020. године., сваког радног дана од 900 до 1800 часова, у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену). Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Батајници

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Улици мајора Зорана Радосављевића у Батајници. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 1. октобра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Земљиште површине 7,5 хектара налази се непосредно испред Батајничке петље са новом обилазницом око Београда – пут Е75, на грађевинској парцели која одговара катастарској парцели 5728 КО Батајница. Локација је обухваћена Планом детаљне регулације привредне зоне „Горњи Земун“ у Земуну – зоне 3 и 4 („Сл. лист града Београда“, бр. 14/05), а земљиште се налази у зони 3, у површинама осталих намена планираним за привредне делатности.

Опширније

Саопштење Дирекције поводом писања листа Политика

By Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда најоштрије демантује писање дневног листа Политика да ће се у наредних 12 месеци почети са постављањем трамвајских шина на линији 1 која ће ићи од Славије до Калемегдана.

Жао нам је што угледан лист као што је Политика свој текст базира на “извору из Дирекције” а не на званичним изјавама које увек можете да добијете.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда расписала је конкурс за израду техничке документације за проширење пешачке зоне Кнез Михаилове. Опширније

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 39, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

By Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 13. до 27. јула 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКОВА 18А И 69, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРЕДМЕТНОГ ПЛАНА

By Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену) од 29. јуна до 28. јула 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Привредној зони „Ауто-пут“ у Новом Београду

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Привредној зони „Ауто-пут“ у Новом Београду. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 30. јула, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Земљиште се налази у Блоку 53 уз Преконошку улицу, непосредно после Кванташке пијаце, а предмет отуђења је грађевинска парцела ГП 1, обухваћена катастарском парцелом бр. 6827/1 КО Нови Београд, површине 3,1 хектар. Локација је обухваћена планом детаљне регулације за подручје привредне зоне „Ауто-пут“ у Новом Београду и на земљишту је предвиђена изградња објеката намењених за привредне делатности.

Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАТАЈНИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН, ЗА ДЕО УЛИЦЕ НОВА 47

By Вести, Истакнуто, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену) од 22. јуна до 22. јула 2020. годинe, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату), 30. јула. 2020. године у 13 часова.

Опширније

Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације за изградњу пешачко-бициклистичке везе између Улице Омладинских бригада и Аде циганлије, са мостом преко реке Саве, градске општине Нови Београд и Чукарица

By Вести, Истакнуто, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену), од 15. до 29. јуна 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Опширније