ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Нови тендери за изградњу инфраструктуре

By Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда објавила је тендере за пројектовање и изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода Међулужје у Младеновцу, водовода за вртић Облачак у насељу Падина и канализације у парк-шуми Звездара. Процењена вредност радова у сва три тендера је 117,6 милиона динара, а понуде могу да се доставе до 14. односно 19. фебруара, после чега ће уследити преглед понуда, одабир најповољнијих понуђача и потписивање уговора.

За део територије општине Младеновац бираће се понуђач који ће пројектовати и извести радове на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у Међулужју, за које је процењена вредност 96 милиона динара. Постројење ће прихватити отпадне воде из канализационе мреже на коју су сада прикључена домаћинства, а пречишћена вода ће се затим испуштати у реку Јабланицу, тако да њен квалитет буде у складу са прописима за испуштање у отворене водотокове. Пројектом ће бити предвиђена фазна изградња постројења, у складу са планираним ширењем канализационе мреже на овом подручју, чиме ће се обезбедити довољни капацитети постројења за прикључење будућих корисника.

У насељу Падина изградиће се 340 метара водоводне мреже, како би се обезбедило стабилно снабдевање водом вртића „Облачак“. Пројектоваће се и изградити секундарна водоводна мрежа пречника 150 мм, у регулацији постојећих саобрћајница у складу са фактичким стањем на терену. Процењена вредност радова је 4,6 милиона динара, а пројектовање и изградњу најповољнији понуђач треба да заврши у року од осам месеци.

Извођење радова на изградњи фекалне канализације на територији парк-шуме Звездара са израдом техничке документације подразумева пројектовање и извођење радова у Звездарској и Идријској улици са уређењем комуналне стазе у делу Локрумске улице. У овим улицама нема изграђене фекалне канализације, а отпадне воде се одводе преко индивидуалних септичких јама. Пројектоваће се и изградити канализација у дужини од 570 метара, пречника 250 мм. Процењена вредност радова је 17 милиона динара и конкурсном документацијом је предвиђено да посао пројектовања и изградње треба да се заврши у року од 15 месеци.

Jавни увид у план тунелске везе Савске и Дунавске падине

By Вести

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУНЕЛСКЕ ВЕЗЕ САВСКЕ И ДУНАВСКЕ ПАДИНЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД, САВСКИ ВЕНАЦ И ПАЛИЛУЛА са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 16. јануара до 14. фебруара 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату), 1. марта 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије 1, најкасније до 14. фебруара 2018. године.

Опширније

Конкурс за најбољу бизнис идеју у 2018. години

By Вести

Управни одбор Фондације за младе таленте града Београда и Савет за запошљавање Града Београда расписали су конкурс за најбољу бизнис идеју у 2018. години. За учешће на конкурсу могу се пријавити тимови, које чине минимално два, а максимално пет чланова. Пријаве се достављају Фондацији за младе таленте до 5. фебруара.

На конкурсу могу да учествују тимови чији чланови треба да су држављани Републике Србије или да имају статус избеглице, затим да имају пребивалиште или боравиште на територији града Београда, да имају 18-30 година и да нису добитници финансијске награде на такмичењу Града Београда под називом ,,Најбоља старт-ап идеја’’, одржаног 2017. године.

Конкурс ће бити спроведен у два круга, тако да ће тимови који освоје конкурсом прописан број бодова ући у други круг такмичења где ће проћи обуку за писање бизнис плана и презентацију бизнис идеје, у трајању од пет дана. Након обуке тимови ће сачинити бизнис план, који су дужни да доставе другостепеној комисији пет дана пре финала. Бизнис план мора одговарати стандардима Београдске академије предузетништва, са којом ће учесници бити упознати током обуке. Прва три тима ће освојити новчане награде на име помоћи за реализацију бизнис идеје, а укупан фонд средстава износи милион динара.

Оглас можете погледати на следећем линку:
http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1744461-konkurs-za-najbolju-biznis-ideju-u-2018-godini/

Јавно надметање за продају земљишта у Батајници

By Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Батајници. Оглашена је локација у Улици браће Војиновић, на две грађевинске парцеле, које се састоје од катастарских парцела број 1875/2, 1875/4 и 1875/6 КО Батајница, укупне површине 1033 м2, а које су планиране за изградњу индивидуалних стамбених објеката. Пријаве за учешће се подносе до 8. фебруара, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.
Опширније

Корак ближе ка легализацији бесправно изведене инфраструктуре

By Вести

Скупштина града Београда прихватила је иницијативу Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда и прописала начин за евиденцију неусловне водоводне мреже изграђене на јавној површини или на површинама у својини или са правом коришћења физичких и правних лица. Одлука о евидентирању ступила је на снагу 29. децембра и водоводна мрежа за коју се утврди да испуњава техничке стандарде и прописе за снабдевање из градског водовода биће унета у евиденцију надлежног јавног комуналног предузећа.

Евиденција ће се спроводити на основу података и документације добијене од јавних комуналних предузећа града или општине, затим на основу документације физичких и правних лица која су својим средствима градили мрежу, као и на основу података и документације којом располажу надлежни инспекцијски органи општине.

Успостављањем евиденције омогућиће се прикупљање података о локацији, дужини, пречнику цеви, материјалу и другим карактеристикама неусловне водоводне мреже што је од општег значаја за живот и здравље становника. Евиденција ће значајно допринети успешном наставку изградње инфраструктурних система које на подручју града Београда реализује Дирекција.

Проблем нелегалне инфраструктуре, пре свега водоводне и канализационе мреже, последица је непланске урбанизације у ранијем периоду, што је натерало грађане и инвеститоре да сами граде овакве објекте као нелегалне инфраструктурне системе, а затим је на њих прикључен велики број објеката. Када дође до већих оштећења ових нелегалних система, активирају се надлежна комунална предузећа како би спречила угрожавање коришћења јавних површина и како би спречила теже последице по околне објекте. На тај начин нелегална мрежа се незванично одржава, а потрошачима се испостављају рачуни за комуналне услуге.

Тендери за изградњу деонице Јелезовачког колектора и канализације на Чукарици

By Вести
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда објавила је тендере за изградњу објеката канализације на Вождовцу и Чукарици. Понуђачи ће се надметати за послове изградње деонице Јелезовачког колектора и канализације у Улици Богољуба Чукића, а своје понуде треба да доставе до 29. јануара. Опширније

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације привредне зоне уз Панчевачки пут

By Планови у изради

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ ИЗМЕЂУ САОБРАЋАЈНИЦЕ СМТ, ПАНЧЕВАЧКОГ ПУТА И ДУНАВА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 25. децембра до 26. јануара 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату), 1. марта 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије 1, најкасније до 26. јануара 2018. године. Опширније

Јавно надметање за продају још једне локације на Ауто-команди

By Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда на Ауто-команди. Оглашена је катастарска парцела број 3/12 КО Вождовац, површине 2564 м2, која је планирана за пословно-комерцијалне делатности. Пријаве за учешће се подносе до 15. јануара 2018. године, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији. Опширније

Наставак изградње канализације у насељу Шљивице у Обреновцу

By Вести
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда почиње радове на изградњи пумпне станице и потисног цевовода у насељу Шљивицe, који ће прикупљене отпадне воде усмерити у постојећу градску мрежу. Вредност радова је 25,7 милиона динара, а радови ће бити завршени крајем марта следеће године. Пумпна станица је неопходна како би се прикупљене отпадне воде из насеља Шљивице препумпавале преко канала Стара Тамнава до постојеће градске канализационе мреже. Опширније

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације комерцијалне зоне између Улица Владимира Томановића и аутопута

By Планови у изради

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену), од 11. децембра 2017. године до 15. јануара 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату), 1. фебруара 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. Опширније