ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Тендер за постављање трамвајских шина преко Моста на Ади

By Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда објавила је позив за прикупљање понуда за постављање трамвајских шина преко Моста на Ади. Рок за достављање понуда јe 22 јануар, а процењена вредност радова је око две милијарде динара. Најповољнији понуђач ће закључити уговор за изградњу двоколосечне пруге дужине око 2700 метара, са реконструкцијом моста преко Топчидерске реке и надвожњака преко железничке пруге. Изградњом пруге омогућава се развој целокупног трамвајског саобраћаја повећањем капацитета, смањењем дужине путовања и отварањем могућности за увођење нових трамвајских линија. Опширније

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације бање у Овчи, ГО Палилула

By Планови у изради

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену), од 4. децембра 2017. године до 5. јануара 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату), 18. јануара 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, у Улици Краљице Марије 1, најкасније до 5. јануара 2018. године. Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Лазаревцу

By Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Градској општини Лазаревац. Оглашено је земљиште које се налази између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, на две појединачне грађевинске парцеле, и то на грађевинској парцели ГП1 укупне површине 2.192м2 и ГП2 укупне површине 2.146м2. Парцеле се налазе у површинама намењеним становању са делатностима на урбаним парцелама у зони средњих густина. Пријаве за учешће се подносе до 26. децембра 2017. године, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији. Опширније

Јавно надметање за продају земљишта на Ауто-команди

By Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда на Ауто-команди. Оглашена је катастарска парцела број 3/9 КО Вождовац, површине 6421м2, која је планирана за пословно комерцијалне делатности (пословање, трговина, хотели). Пријаве за учешће се подносе до 26. децембра 2017. године, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији. Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Омладинској улици

By Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Омладинској улици на општини Савски венац. Оглашена је парцела површине 1310м2, која је планирана за изградњу зграде високог стандарда становања са делатностима. Пријаве за учешће се подносе до 21. децембра 2017. године, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији. Опширније

Инвеститори треба да пријаве бесправно изграђену инфраструктуру

By Вести
Нелегално изграђена инфраструктура могла би да постане део система градског водовода и канализације. Инвеститори треба да покрену процедуре за евидентирање бесправне инфраструктуре коју су градили и да обезбеде техничку документацију са подацима о траси нелегалне мреже, њеној дужини, дубини и пречнику, врсти материјала који су коришћени, као и о броју прикључака на нелегалној мрежи. Опширније

Криминал на Северној тангенти

By Вести
Десет од једанаест трафостаница на Северној тангенти обијено је од отварања саобраћајнице 2014. године. Од десет обијених трафостаница, осам је опљачкано и није у функцији, услед чега јавно осветљење не ради на 10 километара трасе. Питање је времена када ће две обијене трафостанице које су још увек у функцији престати са радом. Безбедност свих учесника у саобраћају угрожена је нефункционисањем јавног осветљења, а Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ургирала је од 2014. године седам пута код надлежних институција да се уреди питање употребе и одржавања трафостаница. Опширније

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за комерцијалну зону у Бубањ потоку са Извештајем о стратешкој процени

By Планови у изради

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 6. новембра до 6. децембра 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату), 18. јануара 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије 1, најкасније до 6. децембра 2017. године.

Опширније

Продато земљиште у Блоку 61 у Новом Београду

By Вести

Земљиште на углу Војвођанске и Др Ивана Рибара у новом Београду продато је за близу 220 милиона динара на лицитацији која је одржана у петак, 3. новембра у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. До рока предвиђеног огласом приспела је једна пријава, предузећа „ENERGOINVEST GROUP“, које ће излицитирани износ уплатити у буџет града Београда. Осим износа за купљено земљиште инвеститор ће у поступку прибављања грађевинске дозволе имати и обавезу плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта. Опширније

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације Блока 13, градска општина Нови Београд

By Планови у изради

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (у сутерену) од 1. новембра до 1. децембра 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату) 14. децембра 2017. године.у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Kраљице Марије 1, најкасније до 1. децембра 2017. године.

Опширније