ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Изградња инфраструктуре на локацији ИКЕА

By Вести

Град Београд је преко Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда контролисао изградњу јавне инфраструктуре за робну кућу ИКЕА, а саобраћајнице са пратећом инфраструктуром које је инвеститор изградио у оквиру јавног грађевинског земљишта прелазе у својину града Београда. Опширније

Рани јавни увид у урбанистички план за део Звездаре

By Вести, Планови у изради

Оглашен je рани јавни увид у План детаљне регулације за подручје између унутрашњег магистралног полупрстена, Улице Драгослава Срејовића, Звездарске шуме и Улице Љубице Луковић, Звездара

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 12. до 26. јула 2017. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Опширније

Продате две грађевинске парцеле на Чукарици, град Београд приходовао преко 50 милиона динара!

By Вести

У буџет града Београда биће уплаћено још 50.620.925,40 динара од отуђења две парцеле у Улици Милоја Закића на Чукарици, које су продате инвеститорима на данашњем надметању у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Када покрену поступак издавања грађевинске дозволе, инвеститори ће имати обавезу да уплате још око десет милиона динара на име доприноса за уређивање грађевинског земљишта. Опширније

Тендер за пројектовање и изградњу 30 километара водоводне мреже у Барајеву

By Вести
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда објавила је позив пројектантима и извођачима да се јаве на тендер за израду техничке документације и извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељима Арнајево и Рожанци у Барајеву. Процењена вредност набавке је 166 милиона динара и понуде за овај посао могу се послати Дирекцији до 30. јула, када ће понуде бити отворене и започеће њихова евалуација. Уколико понуде буду прихватљиве и не буде жалби учесника у поступку, уговор за пројектовање и изградњу могао би да буде потписан почетком септембра. Опширније

ЛОТ 1 – северни приступни путеви Мосту на Ади

By Вести

Саобраћајница која повезује Мост на Ади са Улицом Тошин бунар отворена је за саобраћај и завршетком ове деонице приступних путева Мосту на Ади возила ће од Тошиног бунара до Пожешке улице стизати за око десет минута. Опширније

Извођење радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже у зони Трга Славија

By Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда почиње радове на изградњи водоводне и канализационе мреже у зони Трга Славија. Радови почињу у суботу, 24. јуна, а рок за завршетак радова је почетком октобра. Вредност радова је 24,6 милиона динара. Опширније

Конкурс за Стари савски мост завршен, следе преговори о пројектовању

By Вести
Завршен је први део урбанистичко-архитектонског конкурса за реконструкцију Старог савског моста, на коме су одабрана решења која ће ући у даље надметање за израду техничке документације. Жири је на основу конкурсних критеријума за оцењивање доделио прву и трећу награду и донео одлуку да не додели другу награду. Два награђена рада ће са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда наставити поступак преговарања, узимајући у обзир до сада освојене пондере, као и цену коју аутори буду понудили за израду техничке документације, како би се дошло до економски најповољније понуде за пројектовање. Опширније

Завршене приступне саобраћајнице за железничку станицу Прокоп

By Вести
Завршене су приступне саобраћајнице, са припадајућом инфраструктуром, за железничку станицу Београд центар – Прокоп. Радови су почели у августу прошле године а њихова вредност је 429 милиона динара и завршени су у предвиђеном року. Опширније

Оглашена продаја парцела у Блоку 53

By Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда за две појединачне грађевинске парцеле ГП3 и ГП4 у Блоку 53 у Новом Београду. Пријаве за учешће у поступку јавног надметања примају се до 18.07.2017. године, а јавно надметање заказано је за 19.07.2017. године у 12:00 часова. Опширније

Канализација у насељу Шљивице у Обреновцу

By Вести
Завршени су радови на изградњи 3,5 километара канализације у насељу Шљивице, што је први корак ка успостављању градске канализационе мреже у овом насељу. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ће до краја ове године изградити и неопходну црпну станицу, чиме ће се створити услови да се око 200 домаћинстава пријави општинском комуналном предузећу за прикључење на градску канализациону мрежу у Обреновцу. Дирекција је финансирала радове на изградњи секундарне канализационе мреже са 65 милиона динара из буџета града Београда, а за изградњу црпне станице обезбеђено је додатних 25 милиона динара. Опширније