ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Оглашена продаја парцеле у Омладинској улици

By Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда за локацију у Омладинској улици, Градска општина Савски венац. Пријаве за учешће у поступку јавног надметања примају се до 14.07.2017, а јавно надметање заказано је за 17.07.2017. године у 12:00 часова. Опширније

Ускоро завршетак конкурса за Макишко поље, конкурс за Хиподром отворен до септембра

By Вести
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда у сарадњи са Удружењем архитеката Србије, тренутно спроводи два урбанистичко-архитектонска конкурса – за део Макишког поља и за шире подручје Хиподрома. Рок за предају радова за део Макишког поља истиче крајем јуна, а радови за шире подручје Хиподрома могу да се шаљу до половине септембра. За сваки конкурс ће по завршетку и одабиру радова бити организована изложба и јавна дискусија. Опширније

Оглашен рани јавни увид у План детаљне регулације дела подручја уз нови Авалски пут, градска општина Вождовац

By Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 14. до 28. јуна 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова. Опширније

Завршена изградња дела Уралске улице

By Вести
Завршена је изградња 120 метара Уралске улице, на делу између Триглавске и Војводе Мицка, где раније није постојала коловозна конструкција. Новоизграђена деоница сада омогућава приступ стамбеним и пословним садржајима који су изграђени у овом делу града. Радови су почели крајем прошле године, а Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда финансирала је изградњу са 13,5 милиона динара. Опширније

Оглашен рани јавни увид у План детаљне регулације насеља „Радиофар“, градска општина Сурчин

By Вести, Планови у изради

Наручилац израде плана: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
Обрађивач: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) и у згради Градске општине Сурчин, Војвођанска 79, од 14. до 28. јуна 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова. Опширније

Оглашена продаја парцеле уз Кеј ослобођења

By Вести

Дирекција за грађевинско земљиште расписала је оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града Београда за катастарску парцелу уз Кеј ослобођења у Земуну. Пријаве за учешће у поступку јавног надметања примају се до 10. јула у Дирекцији за грађевинско земљиште. Опширније

Оглашена продаја пет парцела на Чукарици

By Вести

Дирекција за грађевинско земљиште расписала је оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града Београда за пет грађевинских парцела у Улици Милоја Закића на Чукарици. Пријаве за учешће у поступку јавног надметања примају се до 29. јуна у Дирекцији за грађевинско земљиште. Опширније

Постављање информативних табли на локацијама у јавној својини града

By Вести
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда почела је постављање информативних табли на локацијама које ће бити понуђене за продају путем јавних огласа. Поред пружања основних података о локацији потенцијалним инвеститорима, табле ће имати и функцију да заштите земљиште од нелегалне узурпације јавне својине, која је претходних година у појединим деловима града била честа појава. Опширније

Преко 300 инвеститора поднело захтев за измирење дуга

By Вести

Три месеца од доношења Одлуке о начину измирења доспелог дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта, 323 инвеститора је поднело захтев за закључење уговора о измирењу дуга уз отпис обрачунате, а неплаћене камате. Рок за подношење захтева истиче 27. априла, а Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ће, у складу са одлуком, свима који су испунили услове омогућити да плате дуг са попустом до 27 маја, док ће они који захтевају измирење дуга на рате моћи да закључе уговор до 27. јуна. Опширније

Издавање пословног простора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда

By Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда објавила је оглас о прикупљању писмених понуда за издавање у закуп пословног простора у Београду на више локација. Понуђено је 30 локала, 5 канцеларија, 1 магацин и 60 гaражних и паркинг места за које се заинтересовани закупци могу пријавити до 10. маја. У зависности од зоне и намене простора, почетне цене закупа крећу се од 138 до 877 динара по квадратном метру, а у случају да закупци простор користе за обављање посебно одређених делатности почетна цена закупнине је нешто виша, у складу са градском одлуком о утврђивању закупнина. Опширније