ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Од дужника наплаћено близу 600 милиона динара

By Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда обезбедила је у буџету града још 593 милиона динара, колико су уплатили дужници по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта у оквиру последњег репрограма. Поређења ради, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда за овај износ је претходних година извела преко 70 километара канализације у насељима широм града – Крњача, Сурчин, Плави хоризонти, Ресник, Сунчани брег, Браче Југовић, Мала Утрина и Шљивице.

Осим нових средстава за изградњу инфраструктуре, наплатом 593 милиона динара кроз репрограм смањена су и потраживања Дирекције по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта за око 1,5 милијарди динара. Толико је, наиме, износио укупан дуг са каматама за око 170 дужника који су одлучили да искористе овај репрограм и да своје изграђене објекте, за које нису платили накнаду, на легалан начин уведу у јавну евиденцију непокретности. Опширније

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације ширег подручја уз клиничко-болнички центар „Бежанијска коса”, Градска општина Земун

By Вести

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), од 22. јануара до 22. фебруара 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 21. марта 2019. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 22. фебруара 2019. године. Опширније

Велики број фирми заинтересован за изградњу Интермодалног терминала у Батајници

By Вести
Дванаест фирми из земље и иностранства изразило је заинтересованост да учествује на тендеру за изградњу Интермодалног терминала у Батајници. Они су данас имали прилику да обиђу локацију, после чега су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарство финансија заједно са Градом Београдом и Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда, одржали састанак са потенцијалним понуђачима и том приликом пружили им додатне информације о радовима и овом пројекту. Опширније

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у општини Лазаревац

By Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Градској општини Лазаревац. Пријаве за учешће се подносе до 18. фебруара, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

Оглашено је земљиште које се налази између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, на грађевинској парцели ГП2 укупне површине 2146 метара квадратних. Земљиште се налази у површинама намењеним за становање са делатностима на урбаним парцелама у зони средњих густина. На парцели се може градити објекат максималне висине П+2+Пк, а бруто развијена грађевинска површина објекта може да буде 3433,60 метара квадратних. Опширније

Деветнаест инвеститора се пријавило за куповину земљишта на Звездари

By Вести, Истакнуто
Земљиште на углу Војислава Илића и Станислава Сремчевића на Звездари продато је на јавном надметању које је обављено у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. За учешће на лицитацији пријавило се деветнаест заинтересованих правних и физичких лица, а највећу цену дало је предузеће ЉУБА ИНВЕСТ из Параћина, које ће у буџет Београда уплатити 108 милиона динара за купљено земљиште и додатно ће, у поступку прибављања грађевинске дозволе, уплатити средства на име обрачунатог доприноса за уређивање грађевинског земљишта. Велики број пријављених инвеститора на лицитацији потврђује, с једне стране, транспарентност поступака које спроводи Дирекција и, са друге стране, говори о поверењу инвеститора да своја средства уложе у непокретности које отуђује Град Београд. Опширније

Урбанистичко-техничка документација за изградњу водоводне мреже и резервоара у насељима Араповац и Миросаљци у Лазаревцу

By Вести
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је тендер за пројектовање водовдне мреже и резервоара у насељима Араповац и Миросаљци. Процењена вредност израде техничке документације је 9,6 милиона динара, а тендер је значајан јер ће се добити пројекти за више објеката водоснабдевања и водоводне мреже дужине 23,5 километара. Пријаве пројектантских кућа Дирекција ће прикупљати до 21. јануара, када ће почети преглед пристиглих понуда и одабир најповољнијег пружаоца ових услуга. Опширније

Откривање неексплодираних убојитих средстава код Старог савског моста

By Вести
На око метар удаљености од стуба Старог савског моста, на новобеоградској страни, током геомеханичких истраживања у оквиру израде идејног пројекта новог моста пронађена је бомба, о чему су по прописаној процедури обавештени надлежни државни органи, који су спровели испитивање, идентификацију и уклањања пронађеног предмета. Опширније

У јануару истиче рок за подношење захтева за репрограм дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта

By Вести

Почетком јануара следеће године, односно за нешто више од месец дана, истиче рок за подношење захтева у складу са Одлуком о репрограму и условима отписа дела доспелог дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта, која је ступила на снагу 4. јула.

Опширније

Јавно надметање за продају земљишта на Звездари

By Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Улици Станислава Сремчевића на Звездари. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 25. децембра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашена грађевинска парцела у Улици Станислава Сремчевића, којој одговара катастарска парцела број 21858 КО Звездара, површине 504 метара квадратних. Локација се налази на углу Војислава Илића и Станислава Сремчевића, у површинама намењеним за становање са делатностима, где становање може да буде заступљено 70%. Дозвољена је изградња сутеренских, подрумских и надземних етажа максимално П+5+Пс, док није дозвољена изградња стамбеног простора у сутерену и приземљу.

Опширније

До грађевинске дозволе кроз уговор за изградњу недостајуће инфраструктуре

By Вести

Недостатак јавне комуналне инфраструктуре инвеститорима може да буде једна од препрека за добијање грађевинске дозволе. Од пре неколико година законом је дата могућност да инвеститори закључе уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре и на тај начин обезбеде да се објекат који граде прикључи на градску комуналну мрежу. Примењујући таква законска решења, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда позвала је пре три године инвеститоре да поднесу захтеве, после чега је закључено близу 150 уговора, кроз које се реализује јавна инфраструктура у вредности од око две милијарде динара. Опширније