Саопштење Дирекције поводом писања листа Политика

By Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда најоштрије демантује писање дневног листа Политика да ће се у наредних 12 месеци почети са постављањем трамвајских шина на линији 1 која ће ићи од Славије до Калемегдана.

Жао нам је што угледан лист као што је Политика свој текст базира на “извору из Дирекције” а не на званичним изјавама које увек можете да добијете.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда расписала је конкурс за израду техничке документације за проширење пешачке зоне Кнез Михаилове. Опширније

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 39, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

By Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 13. до 27. јула 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКОВА 18А И 69, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРЕДМЕТНОГ ПЛАНА

By Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену) од 29. јуна до 28. јула 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Привредној зони „Ауто-пут“ у Новом Београду

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Привредној зони „Ауто-пут“ у Новом Београду. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 30. јула, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Земљиште се налази у Блоку 53 уз Преконошку улицу, непосредно после Кванташке пијаце, а предмет отуђења је грађевинска парцела ГП 1, обухваћена катастарском парцелом бр. 6827/1 КО Нови Београд, површине 3,1 хектар. Локација је обухваћена планом детаљне регулације за подручје привредне зоне „Ауто-пут“ у Новом Београду и на земљишту је предвиђена изградња објеката намењених за привредне делатности.

Опширније

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Блоку 53, општина Нови Београд

By Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште у Блоку 53, Градска општина Нови Београд, на грађевинској парцели ГП1 којој одговара катастарска парцела број 6827/1 КО Нови Београд, укупне површине 31.525 m2, уписана у Лист непокретности број 4137 КО Нови Београд, као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 29.06.2020. год.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАТАЈНИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН, ЗА ДЕО УЛИЦЕ НОВА 47

By Вести, Истакнуто, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену) од 22. јуна до 22. јула 2020. годинe, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату), 30. јула. 2020. године у 13 часова.

Опширније

Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације за изградњу пешачко-бициклистичке везе између Улице Омладинских бригада и Аде циганлије, са мостом преко реке Саве, градске општине Нови Београд и Чукарица

By Вести, Истакнуто, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену), од 15. до 29. јуна 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Опширније

Грађевинско земљиште продато за 206 милиона динара

By Вести
Грађевинско земљиште у јавној својини Града Београда продато је за укупно 206 милиона динара на два одвојена јавна надметања, која су одржана у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. На јавном надметању за локацију у Славонској улици у Земуну постигнута је цена од 85 милиона динара, а за локацију у Привредној зони Ауто-пут“ у Новом Београду две грађевинске парцеле су продате за 121 милион динара.

За земљиште у Славонској улици у Земуну пријавило се 17 учесника, који су се надметали за грађевинску парцелу површине 1427м2, за коју је почетна цена износила 30,4 милиона динара и за коју је достигнут износ од 85 милиона динара. На локацији је дозвољена изградња објеката за становање и изградња објеката који имају компатибилне намене и који не угрожавају основну намену и животну средину. Компатибилне намене су комерцијалне зоне и градски центри, спортски објекти и комплекси, јавне намене у функцији образовања, здравства и културе, као и привредне делатности категорије А.

Опширније

Јавни увид у нацрт ПДР дела подручја између Угриновачке, Бачке улице и Новосадског пута (Т6), Градска општина Земун, са Извештајем о стратешкој процени

By Вести, Истакнуто, Планови у изради

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације дела подручја између Угриновачке, Бачке улице и Новосадског пута (Т6), Градска општина Земун, са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

Опширније