Јавни оглас о прикупљању понуда за отуђење грађевинског земљишта

By Оглас

Предмет отуђења је земљиште у Улици Бело врело (бивша Мате Јерковића) бр. 60-62, општина Чукарица, на грађевинској парцели ГП 1-12, површине 697 м2, која одговара катастарској парцели 1502/35 КО Чукарица, уписане у Лист непокретности број 1813 КО Чукарица, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 11.07.2016.год.

Јавни оглас о прикупљању понуда за отуђење грађевинског земљишта

By Оглас

Предмет отуђења је земљиште на локацији Аутокоманда, уз улице Нова 6, Нова 9, на грађевинској парцели 3/9, којој одговара катастарска парцела 3/9 КО Вождовац, површине 6.421м2, уписаној у листу непокретности број 4179 КО Вождовац, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 11.07.2016.год.

Оглас о прикупљању затворених писаних понуда за продају расходованих путничких возила

By Оглас

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. расписује
ОГЛАС О ПРИКУПЉАЊУ ЗАТВОРЕНИХ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.

Преузмите оглас
Преузмите – Документација

Оглас – Прикупљање понуда

By Оглас

Предмет отуђења је земљиште на углу улица Нова и Лоле Рибара, у насељу Овча, општина Палилула, на грађевинској парцели која одговара катастарској парцели 1185/1 КО Овча, уписана у Лист непокретности број 2571, површине 27.181 м2, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 25.04.2016.год

Оглас – Јавно надметање

By Оглас

Предмет оуђења је земљиште у привредној зони Горњи Земун – Зона 1, у близини комплекса “Галеника”, градска општина Земун, на две појединачне грађевинске парцеле, и то: ГП1 којој одговара катастарска парцела 1486 и ГП2 којој одговара катастарска парцела 1485, обе КО Земун поље, уписане у лист непокретности број 2800 КО земун поље, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 12.02.2016.год

Обавештење о обустављању Огласа о давању у закуп пословног простора

By Оглас

Ставља се ван снаге Оглас о давању у закуп пословног простора Дирекције објављен дана 04.01.2016.годие, у дневном листу „Политика новине и магазини“ д.о.о.

Обавештење је објављено у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 14.01.2016.год.

Оглас – Јавно надметање

By Оглас

Предмет отуђења је земљиште на локацији у Блоку 53 на грађевинским парцелама: ГП3 – којој одговара катастарска парцела 6818, укупне површине 21.058 м2 и ГП4 – којој одговара катастарска парцела 6819, укупне површине 32.822 м2, обе КО Нови Београд, уписане у лист непокретности број 4137 КО Нови Београд, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 12.01.2016.год
Преузмите исправку огласа – 15.01.2016.