Деветнаест инвеститора се пријавило за куповину земљишта на Звездари

By 26. децембра 2018. Вести, Истакнуто

Земљиште на углу Војислава Илића и Станислава Сремчевића на Звездари продато је на јавном надметању које је обављено у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. За учешће на лицитацији пријавило се деветнаест заинтересованих правних и физичких лица, а највећу цену дало је предузеће ЉУБА ИНВЕСТ из Параћина, које ће у буџет Београда уплатити 108 милиона динара за купљено земљиште и додатно ће, у поступку прибављања грађевинске дозволе, уплатити средства на име обрачунатог доприноса за уређивање грађевинског земљишта. Велики број пријављених инвеститора на лицитацији потврђује, с једне стране, транспарентност поступака које спроводи Дирекција и, са друге стране, говори о поверењу инвеститора да своја средства уложе у непокретности које отуђује Град Београд.

Почетни износ цене за отуђење утврђен је на основу процене тржишне вредности земљишта, коју је извршио Секретаријат за јавне приходе и износио је 94.459,20 динара по метру квадратном земљишта, односно 47.607.436,80  динара за целокупну површину локације од 504 метара квадратних. На јавном надметању потенцијални инвеститори постепено су давали веће понуде, све док није добијена највећа од 108 милиона динара, а што указује да је тржиште некретнина у Београду и даље атрактивно за оне који желе да инвестирају своја средства у ову област.

Локација се налази на раскрсници улица Војислава Илића и Станислава Сремчевића, где је планским документом планирана изградња објеката за становање са делатностима и где становање може да буде заступљено 70%, а делатности 30%. Објекти на локацији могу се градити са сутеренским, подрумским и надземним етажама максималне висине П+5+Пс, док је у приземљу обавезна изградња простора намењеног делатностима.