Дирекција

ДОКУМЕНТА И ИЗВЕШТАЈИ


Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта


Преузмите програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2020. годину
Друге измене и допуне програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину
Измене и допуне програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину
Преузмите програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину
Измене и допуне програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину (октобар 2018)
Измене и допуне програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину (јун 2018)
Преузмите програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину
Измене и допуне програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2017. годину (октобар 2017. године)
Измене и допуне програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2017. годину (јун 2017. године)
Преузмите програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2017. годину
Информатор о раду
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама
Уговор закључен између Дирекције и Града Београда – Секретаријата за стамбене и комуналне послове од 08.09.2017.
Споразум о раскиду уговора од 10.02.2017. и анекса основног уовора од 13.04.2017. године
Статут Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.