Дирекција

Организација

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник Надзорног одбора
Миљкан Карличић

Чланови Надзорног одбора:
Вељко Михаиловић, дипл. прав.  
Анђела Шишовић, дипл. инж. арх. 

Вршилац дужности директора Дирекције
Милан Вранић, мастер политиколог

координатор
Јована Богдановић, маст. инж. грађ.

Јединица за информисање и комуникације

директор јединице
Ненад Бајић, дипл. филол.

Јединица за имплементацију пројеката

директорка јединице
Зденка Сабљић, дипл. инж. арх.

Јединица за интерну ревизију

директор јединице
Ненад Тодоровић, дипл. прав.

Извршна директорка
Марија Лековић, дипл.инж.грађ

Оперативни директор

Милан Рајинац, дипл. инж. грађ.

Сектор за изградњу, надзор и високоградњу

директорка
Марина Бубало, дипл. инж. грађ.

Службе:

 • Служба за реализацију и надзор инфраструктурних радова
 • Служба за високоградњу
 • Служба за уговарање и праћење реализације уговора

Оперативна директорка

Бојана Радојевић, дипл. инж. арх.

Сектор за програм и припрему

директорка
Татјана Поповић, дипл. инж. грађ.

Службе:

 • Служба техничке припреме
 • Одељење за програм и недостајућу инфраструктуру

Оперативни директор

Далибор Симић, дипл. прав.

Сектор за планирање и локације

директор
мр Ненад Крчум, дипл. пр. планер

Службе:

 • Служба за планирање
 • Служба организационе припреме
 • Служба за припрему локација
Сектор за људске ресурсе и опште послове

директорка
Весна Гњатовић, дипл. прав.

Службе:

 • Служба за људске ресурсе и нормативно-правне послове
 • Служба за подршку управљању људским ресурсима
 • Служба за безбедност и здравље на раду и заштиту од пожара
 • Служба за опште послове – логистика
 • Служба писарнице и архиве
 • Одељење возног парка, протокола и кафе кухиње

Оперативна директорка

Живана Кукрика, дипл. прав.

Сектор за грађевинско земљиште

директорка
Биљана Шебек, дипл.прав.

Службе:

 • Служба за грађевинско земљиште
 • Служба за обрачун и уговарање
Сектор за имовину и правне послове

директорка
Јелена Штета, дипл. прав.

Службе:

 • Служба за правне послове
 • Служба за имовинско правне послове

Оперативна директорка

Драгана Штулић, дипл. екон.

Сектор за финансије

директорка
Снежана Милановић, дипл. екон.

Службе:

 • Служба за финансијску оперативу
 • Служба за рачуноводствено-књиговодствене послове
Сектор за информационе технологије

директор
Крсто Бојовић, маст. инж. инф. технол.

Службе:

 • Служба за информационе технологије
 • Одељење за развој апликација и ГИС

Оперативна директорка

Ана Опачић, дипл. прав.

Сектор за јавне набавке

директор
Борис Николић, дипл. прав.

Служба:

 • Служба за јавне набавке