Дирекција

Организација

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник Надзорног одбора
Миљкан Карличић
  

Чланови Надзорног одбора:
Вељко Михаиловић, дипл. правник  
Анђела Шишовић, дипл. инж. арх.  

Вршилац дужности директора Дирекције
Милан Вранић, мастер политиколог

E-mail

Извршна директорка
Марија Лековић, дипл.инж.грађ

Оперативни директори:
Живана Кукрика, дипл. прав.
Предраг Вулиновић, дипл. правник
Наташа Костић, дипл. правник
Михајло Мишић, дипл. инж. грађ.

Јединица за имплементацију пројеката

директорка јединице
Зденка Сабљић, дипл. инж. арх. 

Јединица за интерну ревизију

директор јединице
Ненад Тодоровић, дипл. правник 

Сектор за програм и припрему

директорка
Татјана Поповић, дипл. инж. грађ. 

 • Служба техничке припреме
 • Служба за планирање
 • Служба организационе припреме
 • Одељење за програм и недостајућу инфраструктуру

Сектор за локације, маркетинг и информатику

директорка
Ивана Миленковић, дипл. инж. арх. 

 • Служба за анализу и припрему локација
 • Служба за информационе технологије

Сектор за грађевинско земљиште

директорка
Гордана Лукић, дипл. екон. 

 • Служба за грађевинско земљиште
 • Служба за обрачун и уговарање

Сектор за изградњу, надзор и високоградњу

директор
Мирослав Алемпић, дипл. инж. саоб. 

 • Служба за реализацију и надзор инфраструктурних радова
 • Служба за високоградњу

Сектор за имовину и правне послове

директорка
Јелена Штета, дипл. прав. 

 • Служба за правне послове
 • Служба за имовинско правне послове

Сектор за финансије

директор

 • Служба за финансијску оперативу
 • Служба за рачуноводствено-књиговодствене послове

Сектор за људске ресурсе и опште послове

директорка
Весна Гњатовић, дипл. прав. 

 • Служба за људске ресурсе и нормативно-правне послове
 • Служба за опште послове – логистика
 • Служба за подршку пословању

Сектор за јавне набавке

директорка
Маја Вукадиновић, дипл. прав. 

 • Служба за јавне набавке