Дирекција

Организација

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник Надзорног одбора
Миљкан Карличић

Чланови Надзорног одбора:
Вељко Михаиловић, дипл. прав.  
Анђела Шишовић, дипл. инж. арх. 

Вршилац дужности директора Дирекције
Милан Вранић, мастер политиколог

координатор
Јована Богдановић, маст. инж. грађ.

Јединица за информисање и комуникације

директор јединице
Ненад Бајић, дипл. филол.

Јединица за имплементацију пројеката

директорка јединице
Зденка Сабљић, дипл. инж. арх.

Јединица за интерну ревизију

директор јединице
Ненад Тодоровић, дипл. прав.

Извршна директорка
Марија Лековић, дипл.инж.грађ

Оперативна директорка

Бојана Радојевић, дипл. инж. арх.

Сектор за програм и припрему

директорка
Татјана Поповић, дипл. инж. грађ.

Службе:

 • Служба техничке припреме
 • Одељење за програм и недостајућу инфраструктуру
Сектор за изградњу, надзор и високоградњу

директор
Милан Рајинац, дипл. инж. грађ.

Службе:

 • Служба за реализацију и надзор инфраструктурних радова
 • Служба за високоградњу
 • Служба за уговарање и праћење реализације уговора

Оперативни директор

Далибор Симић, дипл. прав.

Сектор за планирање и локације

директорка
Даниела Корица Пантелић, дипл. инж. арх.

Службе:

 • Служба за планирање
 • Служба организационе припреме
 • Служба за припрему локација
Сектор за људске ресурсе и опште послове

директорка
Весна Гњатовић, дипл. прав.

Службе:

 • Служба за људске ресурсе и нормативно-правне послове
 • Служба за опште послове – логистика
 • Служба за подршку пословању

Оперативна директорка

Живана Кукрика, дипл. прав.

Сектор за грађевинско земљиште

директорка
Биљана Шебек, дипл.прав.

Службе:

 • Служба за грађевинско земљиште
 • Служба за обрачун и уговарање
Сектор за имовину и правне послове

директорка
Јелена Штета, дипл. прав.

Службе:

 • Служба за правне послове
 • Служба за имовинско правне послове

Оперативни директор

Владимир Узелац, дипл. екон.

Сектор за финансије

директорка
Драгана Штулић, дипл. екон.

Службе:

 • Служба за финансијску оперативу
 • Служба за рачуноводствено-књиговодствене послове
Сектор за јавне набавке

директорка
Маја Вукадиновић, дипл. прав.

Служба:

 • Служба за јавне набавке
Сектор за информационе технологије

директор
Крсто Бојовић, маст. инж. инф. технол.

Службе:

 • Служба за информационе технологије
 • Одељење за развој апликација и ГИС