Skip to main content

Дистрибутивни цевовод затвара прстен у Рипњу

By 22. март 2017.Вести

Од Брђанске улице у Рипњу до Пута за Павићевац на Крагујевачком (Авалском) путу изграђен је дистрибутивни цевовод дужине осам километара, којим је затворен водоводни прстен око Рипња. Тиме сва насеља у овом подручју добијају стабилно снбдевање градском водом, а омогућава се и наставак изградње секундарне мреже у деловима Рипња где она још није изграђена. Вредност изведених радова је 76,5 милиона динара.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда изградила је осам километара дистрибутивног цевовода јужно од Рипња, чиме је затворен водоводни прстен, који повезује резервоаре Шупља Стена и Дражановац. На овај начин обезбеђено је поуздано снабдевање свих потрошача на овом подручју, где је у претходном периоду од стране ЈКП Београдски водовод и канализација изграђено 40 километара секундарне водоводне мреже.

Радови су били захтевни с обзиром да се траса цевовода укршта са железничком пругом и са Топчидерском реком, а цевовод се својим дужим делом градио уз регионални Крагујевачки пут, који је важна и фреквентна саобраћајница у јужном делу Београда. Сви радови су изведени без обуставе саобраћаја, уз велику пажњу и мере обезбеђења током извођења радова.

Изградња је предуслов за наставак реализације дистрибутивне водоводне мреже за југоисточни део насеља Рипањ и преосталих насеља уз Крагујевачки пут (Пут за Трешњу, групе улица лево и десно од Крагујевачког пута, Бошњаци, Бубања, Пут за Иванчу).

За коначно решење снабдевања водом насеља Рипањ и подавалског подручја неопходна је изградња новог цевовода Ø400 од Ресника до црпне станице Рипањ, затим повећање капацитета ЦС Рипањ, изградња новог потиса од ЦС Рипањ до резервоара Шупља стена, доградња резервоара Шупља стена, појачање транзитно-дистрибутивног цевовода дуж Крагујевачког пута и планско-пројектна документација за изградњу резервоара Трешња. Такође, пуштањем у експлоатацију деонице магистралног цевовода Макиш-Младеновац и везивањем потрошача насеља Зуце (уз претходну изградњу локалног резервоара и црпне станице) ослободиће се додатне количине воде за остала насеља подавалског подручја.