Skip to main content

До грађевинске дозволе кроз уговор за изградњу недостајуће инфраструктуре

By 14. новембар 2018.Вести

Недостатак јавне комуналне инфраструктуре инвеститорима може да буде једна од препрека за добијање грађевинске дозволе. Од пре неколико година законом је дата могућност да инвеститори закључе уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре и на тај начин обезбеде да се објекат који граде прикључи на градску комуналну мрежу. Примењујући таква законска решења, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда позвала је пре три године инвеститоре да поднесу захтеве, после чега је закључено близу 150 уговора, кроз које се реализује јавна инфраструктура у вредности од око две милијарде динара.

Уговори се могу реализовати на више начина. Инвеститори могу сами да финансирају израду техничке документације и извођење радова, затим је могуће уговорити недостајућу инфраструктуру која се реализује средствима Града Београда кроз програм уређивања и доделе грађевинског земљишта, а трећа могућност је да инвеститори уложе средства која се обрачунавају кроз умањење доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

Инвеститори који се одлуче да својим средствима граде инфраструктуру у површинама јавне намене, преузимају обавезу да у име Дирекције финансирају све активности на изради техничке документације, извођењу радова и техничком прегледу изграђених објеката, док је обавеза Дирекција да ангажује своје стручне службе на праћењу и контроли свих активности. У последње три године Дирекција је са правним и физичким лицима закључила преко 50 оваквих уговора и на овај начин у јавну својину града биће прибављено око 5000 метара секундарне водоводне и канализационе мреже.

Када недостајућу инфраструктуру финансира Град Београд, Дирекција својим програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта планира део или све активности и закључује уговоре којима се усклађује динамика изградње комуналне инфраструктуре са динамиком инвеститора који гради објекат. На овај начин је закључено још 50 уговора, којима се стварају услови да се по завршетку изградње објекат прикључи на градску саобраћајну, водоводну и канализациону мрежу.

Инвеститорима може и да се умањи допринос за уређивање грађевинског земљишта за износ који су уложили у изградњу недостајуће инфраструктуре. Дирекција је до сада закључила близу 50 оваквих уговора кроз које се реализује комунална инфраструктура за стамбене и пословне комплексе, а међу њима су и најзначајније инвестиције у граду као што је робна кућа ИКЕА, за коју је било потребно изградити недостајућу инфраструктуру у вредности од преко милијарду динара.

Закључење уговора ове врсте је од општег интереса за развој града, јер се повећава комунална опремљеност, остварује се уштеда буџетских средстава, подстичу се грађевинске инвестиције, а сходно томе и развој свих других привредних делатности на територији града Београда.