Инфраструктура

Развијена урбана инфраструктура је предуслов за стални напредак привреде. Како би се Београд правилно развијао, неопходно је ефикасно инфраструктурно повезивање градских целина унутар Београда, као и његово повезивање са другим градовима и насељима Републике Србије.

Правилна и избалансирана изградња инфраструктуре обезбеђује добре комуналне услуге грађанима и стално подизање нивоа уређености насеља. Осим тога, утиче и на повећање вредности грађевинског земљишта и ствара нове атрактивне локације за потенцијалне инвеститоре, а улагања у инфраструктуру воде до бољих економских резултата који се постижу у граду Београду.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда планира и реализује значајан део објeката и мреже саобраћајне и хидротехничке инфраструктуре града, а својим активностима ствара услове да се реализују и други објекти и мрежа техничке инфраструктуре – електроенергетски и телекомуникациони, систем даљинског грејања, гасоводни систем и др.

Инфраструктура је кичма урбаног живота. Крива и дотрајала, доводи до деградације – правилно избалансирана, обезбеђује добар урбани развој.