Инфраструктура

Ценовник за извођење радова на изградњи и реконструкцији инфраструктурних објеката

Надзорни одбор Дирекције усваја ценовник за извођење радова на изградњи и реконструкцији инфраструктурних објеката за послове који су предвиђени програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта. Стручне службе Дирекције примењују овај ценовник за потребе формирања процењене вредности у поступцима јавних набавки.

Ценовник је формиран према јединичним вредностима добијеним током реализације уговора о изградњи, који су закључени после спроведених поступака јавних набавки за изградњу и реконструкцију инфраструктуре. Јединичне вредности овог ценовника се зато могу сматрати тржишним и примењују се до следеће одлуке Надзорног одбора, која се доноси на основу ажурирања постојећих цена.

Објављивање ценовника омогућава заинтересованим да изврше увид у јединичне цене свих позиција радова, а потенцијалним понуђачима који планирају учешће у поступцима јавних набавки може да помогне у формирању своје понуде за пријављивање на тендере које објављује Дирекција.