Инфраструктура

Захтев за закључење уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре

У случајевима мањих интервенција на секундарном опремању грађевинског земљишта, веома је чест интерес правних и физичких лица да сопственим средствима финансирају изградњу недостајуће, неопходне инфраструктуре за функционисање свог објекта, коју би потом предали Граду Београду у трајно власништво, с обзиром да Дирекција, као ималац јавних овлашћења за реализацију јавних инфраструктурних објекта, не може уговарати финансирање изградње такве инфраструктуре, уколико тај инфраструктурни објекат није предвиђен планом јавних набавки.

У циљу омогућавања што већем броју заинтересованих инвеститора да у пројектованом року прибаве грађевинску дозволу за свој објекат, те у складу са издатим локацијским условима и условима ЈКП БВК, који налажу изградњу неопходне недостајуће инфраструктуре ради прикључења објекта на комуналну инфраструктуру и исти у планираном року ставе у функцију, предвиђена је могућност закључивања уговора којим би се правно или физичко лице обавезало да у име Дирекције финансира све активности на изради техничке документације, извођењу радова и техничком прегледу објекта недостајуће инфраструктуре и изграђени објекат преда граду, уз умањење доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

Дирекција је дужна да своје стручне службе ангажује на праћењу и контроли активности приликом пројектовања и изградње, што је гаранција  да ће будући објекат јавне комуналне инфраструктуре бити технички исправно изведен, у складу са позитивним законима и прописима који важе за врсту објекта који се гради и предаје  граду Београду.

За подношење захтева за уговарање недостајуће инфраструктуре потребно је доставити:
–   Захтев
–   Локацијске услове
–   Услове водовода са графичким прилогом
–   Услове канализације са графичким прилогом
–   Копију плана
–   Лист непокретности


* Графички приказ и информације о статусу захтева за изградњу недостајуће инфраструктуре можете погледати и у оквиру ГИС апликације Дирекције – слој Недостајућа инфраструктура.

Р. бр.ДатумОпштинаБрој захтеваСтатусЛокацијаПредмет опремања
127.03.2015.Палилула18335Потписан уговорУлица братсва и јединстваИзградња недостајуће инфраструктуре
209.04.2015.Звездара21963Потписан уговорулица Ивана БожићаИзградња недостајуће инфраструктуре
323.04.2015.Звездара24029КО Велики Мокри ЛугИзградња недостајуће инфраструктуре
424.04.2015.Нови Београд24169Потписан уговорБулевар Милутина МиланковићаИзградња недостајуће инфраструктуре
526.05.2015.Звездара30611Одбијен захтевУлица Драгослава Ђорђевића - ГошеИзградња недостајуће инфраструктуре
604.06.2015.Звездара33329Потписан уговорУлица Војводе БлажетеИзградња недостајуће инфраструктуре
708.06.2015.Вождовац33829Одбијен захтевУлица пут за МарковићеИзградња недостајуће инфраструктуре
810.06.2015.Звездара34287Потписан уговорГусињска новаИзградња недостајуће инфраструктуре
916.06.2015.Вождовац35704Одбијен захтевулица Милутина МиљковићаИзградња недостајуће инфраструктуре
1029.06.2015.Палилула38346Потписан уговорУралска улицаИзградња недостајуће инфраструктуре
1103.07.2015.Нови Београд39838Потписан уговорНови БеоградИзградња недостајуће инфраструктуре
1213.07.2015.Чукарица41538Одбијен захтевИзмеђу улица 7.део и Нова 1Изградња недостајуће инфраструктуре
1317.07.2015.Раковица42511Одбијен захтевкп.бр.30/372, КО РесникИзградња недостајуће инфраструктуре
1420.07.2015.Врачар42747Потписан уговорСмиљанићева улицаИзградња недостајуће инфраструктуре
1521.07.2015.Палилула43022Потписан уговорКО Вишњица кп.бр.2199/3Изградња недостајуће инфраструктуре
1623.07.2015.Чукарица43523Одбијен захтевКО Велика Моштаница Кп.бр.1211/3Изградња недостајуће инфраструктуре
1724.07.2015.Земун43971Одбијен захтевулица Радоја ДакићаИзградња недостајуће инфраструктуре
1804.08.2015.Вождовац45810Одбијен захтевулица Милутина МиљковићаИзградња недостајуће инфраструктуре
1905.08.2015.Раковица46066Одбијен захтевкп.бр.30/551, КО РесникИзградња недостајуће инфраструктуре
2010.08.2015.Земун47405Одбијен захтевулица Драгана РакићаИзградња недостајуће инфраструктуре
2114.08.2015.Обреновац48384Одбијен захтевулица Проте Матеје НенадовићаИзградња недостајуће инфраструктуре
2218.08.2015.Сурчин48891Одбијен захтевСурчинска улицаИзградња недостајуће инфраструктуре
2303.09.2015.Земун52450Одбијен захтевулица Радоја ДакићаИзградња недостајуће инфраструктуре
2408.09.2015.Звездара54031Одбијен захтевЦветанова ћупријаИзградња недостајуће инфраструктуре
2508.09.2015.Звездара53806Љубљанска улицаИзградња недостајуће инфраструктуре
2608.09.2015.Палилула53800Потписан уговорВишњичко поље кп.бр.2199/1Изградња недостајуће инфраструктуре
2714.09.2015.Обреновац54970кп.бр.124/1, КО Рвати, ОбреновацИзградња недостајуће инфраструктуре
2816.09.2015.Гроцка55626Одбијен захтевПрвомајскаИзградња недостајуће инфраструктуре
2922.09.2015.Земун56663Одбијен захтевЈавне саобраћајнице ЈСП1, ЈСП2 и ЈСП4. ЗемунИзградња недостајуће инфраструктуре
3030.09.2015.Савски Венац58050Одбијен захтевКавадарскаИзградња недостајуће инфраструктуре
3102.10.2015.Врачар58919Потписан уговоркп.бр.3697/1Изградња недостајуће инфраструктуре
3202.10.2015.Чукарица58753Одбијен захтевПаштровићеваИзградња недостајуће инфраструктуре
3305.10.2015.Вождовац59572Одбијен захтевПашманскаИзградња недостајуће инфраструктуре
3408.10.2015.Раковица60561Одбијен захтевРесникИзградња недостајуће инфраструктуре
3513.10.2015.Звездара61306Потписан уговоркп.бр.372/1, КО МиријевоИзградња недостајуће инфраструктуре
3622.10.2015.Чукарица63193Одбијен захтевЛоле РибараИзградња недостајуће инфраструктуре
3702.11.2015.Земун64927Потписан уговорРадоја ДакићаИзградња недостајуће инфраструктуре
3804.11.2015.Савски Венац65826Одбијен захтевКО Савски венац кп.бр.20164,Изградња недостајуће инфраструктуре
3906.11.2015.Звездара66763Одбијен захтевулица Мирка ЛуковићаИзградња недостајуће инфраструктуре
4006.11.2015.Звездара66761Потписан уговорулица Мирка ЛуковићаИзградња недостајуће инфраструктуре
4118.11.2015.Звездара68738улица БудманијеваИзградња недостајуће инфраструктуре
4219.11.2015.Врачар68904Потписан уговоругао улице Краља Милана и Краља МилутинаИзградња недостајуће инфраструктуре
4320.11.2015.Звездара69342Одбијен захтевугао улице Келтске и улице ЛошињскеИзградња недостајуће инфраструктуре
4423.11.2015.Звездара69564Потписан уговорВојислава ИлићаИзградња недостајуће инфраструктуре
4523.11.2015.Звездара69753Одбијен захтевКо Велики Мокри Луг, кп.бр.956/1Изградња недостајуће инфраструктуре
4624.11.2015.Нови Београд70061Потписан уговорБлок 65Изградња недостајуће инфраструктуре
4724.11.2015.Гроцка69848Одбијен захтевКружни путИзградња недостајуће инфраструктуре
4824.11.2015.Земун69843Потписан уговорулица Петра КочићаИзградња недостајуће инфраструктуре
4925.11.2015.Палилула70203Потписан уговорДрагослава СрејовићаИзградња недостајуће инфраструктуре
5001.12.2015.Звездара71409Потписан уговорКланичкаИзградња недостајуће инфраструктуре
5102.12.2015.Вождовац71730Одбијен захтевПашманскаИзградња недостајуће инфраструктуре
5204.12.2015.Савски Венац72845Косте РацинаИзградња недостајуће инфраструктуре
5304.12.2015.Савски Венац72759Одбијен захтевулица Сање ЖивановићИзградња недостајуће инфраструктуре
5410.12.2015.Земун75303Одбијен захтевАласка, ЗемунИзградња недостајуће инфраструктуре
5511.12.2015.Звездара75494Одбијен захтевзона Пашина чесмаИзградња недостајуће инфраструктуре
5615.12.2015.Палилула76122Одбијен захтевУлица братства и јединстваИзградња недостајуће инфраструктуре
5717.12.2015.Вождовац77356Потписан уговорСундачићева улицаИзградња недостајуће инфраструктуре
5817.12.2015.Звездара77168Одбијен захтевМирослава КрлежеИзградња недостајуће инфраструктуре
5911.01.2016.Звездара1572Одбијен захтевБулевар краља АлександраИзградња недостајуће инфраструктуре
6013.01.2016.Палилула1968Одбијен захтевБорчаИзградња недостајуће инфраструктуре
6114.01.2016.Земун2190Одбијен захтевАлтинаИзградња недостајуће инфраструктуре
6218.01.2016.Чукарица2568Потписан уговорКосмајскаИзградња недостајуће инфраструктуре
6301.02.2016.Вождовац5758Одбијен захтевБеличкаИзградња недостајуће инфраструктуре
6409.02.2016.Вождовац8243Одбијен захтевМилутина МиљковићаИзградња недостајуће инфраструктуре
6519.02.2016.Чукарица10032Одбијен захтевВодоводскаИзградња недостајуће инфраструктуре
6629.02.2016.Вождовац12023Босе МилићевићИзградња недостајуће инфраструктуре
6707.03.2016.Стари Град14096У процедуриКраља Петра блок 20Изградња недостајуће инфраструктуре
6811.03.2016.Звездара15313ГусињскаИзградња недостајуће инфраструктуре
6917.03.2016.Вождовац16580Одбијен захтевБеличкаИзградња недостајуће инфраструктуре
7029.03.2016.Врачар19153Потписан уговорЧернишевскаИзградња недостајуће инфраструктуре
7104.04.2016.Чукарица20715Одбијен захтевТоме БушеИзградња недостајуће инфраструктуре
7205.04.2016.Вождовац21692Одбијен захтевСтрумичкаИзградња недостајуће инфраструктуре
7307.04.2016.Звездара22424Одбијен захтевулица Војводе ВлаховићаИзградња недостајуће инфраструктуре
7414.04.2016.Раковица23955Одбијен захтевМиљаковачки виноградиИзградња недостајуће инфраструктуре
7521.04.2016.Звездара25570Потписан уговорулица војводе БлажетеИзградња недостајуће инфраструктуре
7626.04.2016.Чукарица26516Одбијен захтевГоричкаИзградња недостајуће инфраструктуре
7728.04.2016.Савски Венац27047Одбијен захтевугао улице Белоцркванске и Малог РадојицеИзградња недостајуће инфраструктуре
7810.05.2016.Земун29467Потписан уговорАласкаИзградња недостајуће инфраструктуре
7912.05.2016.Звездара29999Одбијен захтевулица Веселина ЧајкановићаИзградња недостајуће инфраструктуре
8012.05.2016.Звездара29922Одбијен захтевБулевар краља АлександраИзградња недостајуће инфраструктуре
8117.05.2016.Обреновац30927Потписан уговорФрушкогорскаИзградња недостајуће инфраструктуре
8224.05.2016.Врачар32154Потписан уговорулица ЦерскаИзградња недостајуће инфраструктуре
8325.05.2016.Земун32552Одбијен захтевНова 2 и Нова 3Изградња недостајуће инфраструктуре
8431.05.2016.Земун33585Потписан уговорПризренскаИзградња недостајуће инфраструктуре
8501.06.2016.Вождовац34116Одбијен захтевМихајла ЂурићаИзградња недостајуће инфраструктуре
8606.06.2016.Земун35772Одбијен захтевСкопљанскаИзградња недостајуће инфраструктуре
8709.06.2016.Чукарица36636Потписан уговорЗрмањскаИзградња недостајуће инфраструктуре
8809.06.2016.Звездара36604Потписан уговорИвана БожићаИзградња недостајуће инфраструктуре
8914.06.2016.Палилула37436Потписан уговорЧарли ЧаплинаИзградња недостајуће инфраструктуре
9015.06.2016.Звездара37736Потписан уговорШеварицеИзградња недостајуће инфраструктуре
9127.06.2016.Звездара39947Одбијен захтевВојводе ВлаховићаИзградња недостајуће инфраструктуре
9201.07.2016.Чукарица41074Одбијен захтевТаванчићиИзградња недостајуће инфраструктуре
9306.07.2016.Нови Београд42797Потписан уговорБулевар Милутина МиланковићаИзградња недостајуће инфраструктуре
9406.07.2016.Сурчин42729Потписан уговорЖелезничкаИзградња недостајуће инфраструктуре
9515.07.2016.Вождовац44826Одбијен захтевСундачићеваИзградња недостајуће инфраструктуре
9626.07.2016.Звездара46946Одбијен захтевТеодора МиријевскогИзградња недостајуће инфраструктуре
9702.08.2016.Врачар48402Одбијен захтевТодора од СталаћаИзградња недостајуће инфраструктуре
9804.08.2016.Врачар49151Потписан уговорШуматовачкаИзградња недостајуће инфраструктуре
9911.08.2016.Земун50731Потписан уговорРадоја Дакића и Дзордза ВашингтонаИзградња недостајуће инфраструктуре
10018.08.2016.Вождовац51954Одбијен захтевПауноваИзградња недостајуће инфраструктуре
10118.08.2016.Земун51888Одбијен захтевСветотројчинаИзградња недостајуће инфраструктуре
10219.08.2016.Палилула52021Одбијен захтевулица Рева 5Изградња недостајуће инфраструктуре
10319.08.2016.Сурчин52105Потписан уговорМаршала ТитаИзградња недостајуће инфраструктуре
10422.08.2016.Нови Београд52428Одбијен захтевБулевар Николе ТеслеИзградња недостајуће инфраструктуре
10526.08.2016.Звездара53449Одбијен захтевМиријевоИзградња недостајуће инфраструктуре
10608.09.2016.Звездара56848Одбијен захтевМиодрага Петровића ЧкаљеИзградња недостајуће инфраструктуре
10712.09.2016.Звездара57397Потписан уговорГосподара ВучићаИзградња недостајуће инфраструктуре
10813.09.2016.Чукарица57756Одбијен захтевПетар ДрапшинИзградња недостајуће инфраструктуре
10914.09.2016.Звездара58025Одбијен захтевМатице српскеИзградња недостајуће инфраструктуре
11019.09.2016.Звездара58958Миодрага Петровића ЧкаљеИзградња недостајуће инфраструктуре
11122.09.2016.Земун59775Одбијен захтевДобановачкаИзградња недостајуће инфраструктуре
11229.09.2016.Звездара61216Одбијен захтевЈелисавете АндрејевићИзградња недостајуће инфраструктуре
11303.10.2016.Земун619600Потписан уговорДобановачкаИзградња недостајуће инфраструктуре
11404.10.2016.Врачар62466Одбијен захтевЈужни булеварИзградња недостајуће инфраструктуре
11518.10.2016.Сурчин65655Одбијен захтевЛовачкаИзградња недостајуће инфраструктуре
11619.10.2016.Вождовац65979Потписан уговорСаве МашковићаИзградња недостајуће инфраструктуре
11727.10.2016.Земун68059Одбијен захтевБанатскаИзградња недостајуће инфраструктуре
11809.11.2016.Савски Венац71884Одбијен захтевОмладинскаИзградња недостајуће инфраструктуре
11918.11.2016.Врачар75333Потписан уговорСиме ИгумановаИзградња недостајуће инфраструктуре
12024.11.2016.Звездара76403ПећкаИзградња недостајуће инфраструктуре
12125.11.2016.Звездара76818Потписан уговорРуђера БошковићаИзградња недостајуће инфраструктуре
12205.12.2016.Звездара79791Одбијен захтевМатице СрпскеИзградња недостајуће инфраструктуре
12306.12.2016.Земун79975Одбијен захтевПетра КочићаИзградња недостајуће инфраструктуре
12409.12.2016.Чукарица80903Потписан уговорПаштровићеваИзградња недостајуће инфраструктуре
12513.12.2016.Земун81500Потписан уговорИзградња недостајуће инфраструктуре
12614.12.2016.Раковица81678Одбијен захтевxxxИзградња недостајуће инфраструктуре
12715.12.2016.Звездара82265Одбијен захтевКовачеваИзградња недостајуће инфраструктуре
12810.01.2017.Звездара1060Одбијен захтевМиодрага ИбровцаИзградња недостајуће инфраструктуре
12910.01.2017.Звездара1269Одбијен захтевxИзградња недостајуће инфраструктуре
13012.01.2017.Гроцка1677Одбијен захтевxxxИзградња недостајуће инфраструктуре
13113.01.2017.Гроцка2071Одбијен захтевЛештански путИзградња недостајуће инфраструктуре
13213.01.2017.Чукарица2008Одбијен захтевЛуковскаИзградња недостајуће инфраструктуре
13316.01.2017.Палилула2156Потписан уговорКнез ДаниловаИзградња недостајуће инфраструктуре
13416.01.2017.Земун2137Потписан уговорЏорџа ВашингтонаИзградња недостајуће инфраструктуре
13520.01.2017.Гроцка2884Одбијен захтевЖикице Јовановића ШпанцаИзградња недостајуће инфраструктуре
13626.01.2017.Сурчин3589Потписан уговорЛовачкаИзградња недостајуће инфраструктуре
13730.01.2017.Врачар4017Потписан уговорЈужни булеварИзградња недостајуће инфраструктуре
13809.02.2017.Нови Београд6732Потписан уговорНиколе ТеслеИзградња недостајуће инфраструктуре
13909.02.2017.Савски Венац6689Потписан уговорКосте РацинаИзградња недостајуће инфраструктуре
14010.02.2017.Земун7002НовоградскаИзградња недостајуће инфраструктуре
14113.02.2017.Звездара7417Одбијен захтевВелики Мокри ЛугИзградња недостајуће инфраструктуре
14217.02.2017.Чукарица7949Одбијен захтевРушањИзградња недостајуће инфраструктуре
14327.02.2017.Звездара9714Одбијен захтевОрловскаИзградња недостајуће инфраструктуре
14428.02.2017.Врачар10417Потписан уговорГосподара ВучићаИзградња недостајуће инфраструктуре
14502.03.2017.Земун10819Одбијен захтевШесте источно-босанске 3.деоИзградња недостајуће инфраструктуре
14607.03.2017.Младеновац12426Потписан уговорМладеновац варошИзградња недостајуће инфраструктуре
14709.03.2017.Чукарица13141Одбијен захтевКопаоничкаИзградња недостајуће инфраструктуре
14815.03.2017.Вождовац14347Одбијен захтевСундечићеваИзградња недостајуће инфраструктуре
14915.03.2017.Нови Београд14423Потписан уговорОмладинских бригадаИзградња недостајуће инфраструктуре
15016.03.2017.Чукарица14823Одбијен захтевВодоводскаИзградња недостајуће инфраструктуре
15120.03.2017.Земун15339Потписан уговорРадоја ДакићаИзградња недостајуће инфраструктуре
15221.03.2017.Гроцка15647Одбијен захтевЂуре ЂаковићаИзградња недостајуће инфраструктуре
15323.03.2017.Земун16737Потписан уговорШумадијскаИзградња недостајуће инфраструктуре
15406.04.2017.Вождовац20878Потписан уговорВојводе ТозеИзградња недостајуће инфраструктуре
15511.04.2017.Земун21941Одбијен захтевВојни путИзградња недостајуће инфраструктуре
15613.04.2017.Чукарица22362Одбијен захтевРадничкаИзградња недостајуће инфраструктуре
15721.04.2017.Врачар23686Потписан уговорСазоноваИзградња недостајуће инфраструктуре
15826.04.2017.Стари Град24786Потписан уговорБудимскаИзградња недостајуће инфраструктуре
15927.04.2017.Земун25487Славонска улицаИзградња недостајуће инфраструктуре
16028.04.2017.Палилула25808Одбијен захтевРаваничарскаИзградња недостајуће инфраструктуре
16111.05.2017.Врачар28911Потписан уговорЈужни булеварИзградња недостајуће инфраструктуре
16215.05.2017.Чукарица29505Одбијен захтевБеоградскаИзградња недостајуће инфраструктуре
16326.05.2017.Вождовац32842Одбијен захтевБилећкаИзградња недостајуће инфраструктуре
16426.05.2017.Обреновац32645Одбијен захтевРватиИзградња недостајуће инфраструктуре
16502.06.2017.Звездара34654Одбијен захтевНиколе ЧупићаИзградња недостајуће инфраструктуре
16607.06.2017.Палилула36310Одбијен захтевРавничарскаИзградња недостајуће инфраструктуре
16713.06.2017.Вождовац37860Потписан уговорСундечићеваИзградња недостајуће инфраструктуре
16816.06.2017.Звездара39984Одбијен захтевНиколе ЧупићаИзградња недостајуће инфраструктуре
16916.06.2017.Звездара38886Потписан уговорМатице српскеИзградња недостајуће инфраструктуре
17019.06.2017.Звездара39229Одбијен захтевНовице ЦеровићаИзградња недостајуће инфраструктуре
17126.06.2017.Вождовац40870Одбијен захтевБосе МилићевићИзградња недостајуће инфраструктуре
17229.06.2017.Звездара41478Потписан уговорМиријевски булеварИзградња недостајуће инфраструктуре
17330.06.2017.Вождовац41743Потписан уговорКонастантина ФилозофаИзградња недостајуће инфраструктуре
17427.07.2017.Звездара47725Потписан уговорГенерала ЗахаИзградња недостајуће инфраструктуре
17503.08.2017.Чукарица49634Одбијен захтевШумсла економијаИзградња недостајуће инфраструктуре
17603.08.2017.Звездара49709Потписан уговорКаменогорскаИзградња недостајуће инфраструктуре
17714.08.2017.Раковица51043Одбијен захтевМиљаковачке стазеИзградња недостајуће инфраструктуре
17814.08.2017.Звездара51061Потписан уговорЖивка ДавидовићаИзградња недостајуће инфраструктуре
17915.08.2017.Звездара51158Одбијен захтевЉубљанскаИзградња недостајуће инфраструктуре
18015.08.2017.Звездара51159Одбијен захтевЉубљанскаИзградња недостајуће инфраструктуре
18124.08.2017.Нови Београд52577Потписан уговорНови БеоградИзградња недостајуће инфраструктуре
18224.08.2017.Врачар52515Одбијен захтевГружанскојИзградња недостајуће инфраструктуре
18325.08.2017.Савски Венац52784Потписан уговорКнеза МилошаИзградња недостајуће инфраструктуре
18425.08.2017.Стари Град52793Одбијен захтевМилорада ГавриловићаИзградња недостајуће инфраструктуре
18530.08.2017.Чукарица53305Потписан уговорНодиловаИзградња недостајуће инфраструктуре
18608.09.2017.Земун55557Потписан уговорМарије БурсаћИзградња недостајуће инфраструктуре
18712.09.2017.Вождовац56205Потписан уговорАвалска улицаИзградња недостајуће инфраструктуре
18815.09.2017.Вождовац56825Одбијен захтевМилутина МиљковићаИзградња недостајуће инфраструктуре
18927.09.2017.Раковица58773Одбијен захтевМиљаковачки виноградиИзградња недостајуће инфраструктуре
19003.10.2017.Вождовац59942Потписан уговорШумадијске дивизијеИзградња недостајуће инфраструктуре
19111.10.2017.Нови Београд62373Потписан уговорБулевар хероја са кошараИзградња недостајуће инфраструктуре
19220.10.2017.Чукарица64436Потписан уговорМилоја ЗакићаИзградња недостајуће инфраструктуре
19331.10.2017.Звездара66388Одбијен захтевРистин потокИзградња недостајуће инфраструктуре
19403.11.2017.Земун67689Потписан уговорНоваИзградња недостајуће инфраструктуре
19509.11.2017.Земун69251Одбијен захтевСервиснаИзградња недостајуће инфраструктуре
19610.11.2017.Раковица69554Потписан уговорСтара РаковицаИзградња недостајуће инфраструктуре
19710.11.2017.Вождовац61777Одбијен захтевВојводе ЂуровићаИзградња недостајуће инфраструктуре
19821.11.2017.Нови Београд72154Потписан уговорВојвођанскаИзградња недостајуће инфраструктуре
19924.11.2017.Земун73113Потписан уговорконплекс железничке станице ЗемунИзградња недостајуће инфраструктуре
20027.11.2017.Вождовац73405Потписан уговорЈове ИлићаИзградња недостајуће инфраструктуре
20127.11.2017.Палилула73248Одбијен захтевДрварске чесмеИзградња недостајуће инфраструктуре
20228.11.2017.Вождовац73736Потписан уговоршумадијске дивизијеИзградња недостајуће инфраструктуре
20301.12.2017.Врачар75231Потписан уговорГружанскаИзградња недостајуће инфраструктуре
20404.12.2017.Врачар75688Потписан уговорСиме ИгумановаИзградња недостајуће инфраструктуре
20512.12.2017.Земун78703Одбијен захтевАласкаИзградња недостајуће инфраструктуре
20618.12.2017.Звездара80204Потписан уговорзвездараИзградња недостајуће инфраструктуре
20721.12.2017.Звездара80901Потписан уговоркапетана Милоша ЖуњићаИзградња недостајуће инфраструктуре
20821.12.2017.Чукарица80871Потписан уговорГП 1Изградња недостајуће инфраструктуре
20926.12.2017.Звездара81900Потписан уговорМихаила ТодоровићаИзградња недостајуће инфраструктуре
21005.01.2018.Чукарица61484Потписан уговорНодиловаИзградња недостајуће инфраструктуре
21112.01.2018.Вождовац2093Потписан уговорЖикице ЈовановићаИзградња недостајуће инфраструктуре
21212.01.2018.Лазаревац2141Потписан уговорДула КараклајићаИзградња недостајуће инфраструктуре
21319.01.2018.Стари Град3208Потписан уговорКондинаИзградња недостајуће инфраструктуре
21419.01.2018.Савски Венац3214Потписан уговорЈуг БогдановаИзградња недостајуће инфраструктуре
21522.01.2018.Врачар3471Одбијен захтевГрочанскаИзградња недостајуће инфраструктуре
21625.01.2018.Вождовац4163Потписан уговорвојводе ЂуровићИзградња недостајуће инфраструктуре
21729.01.2018.Чукарица4685Одбијен захтевГоричкаИзградња недостајуће инфраструктуре
21830.01.2018.Нови Београд5194Потписан уговорблок 42Изградња недостајуће инфраструктуре
21901.02.2018.Земун5790Потписан уговорБатајницаИзградња недостајуће инфраструктуре
22001.02.2018.Чукарица5902Одбијен захтевБеоградска улицаИзградња недостајуће инфраструктуре
22108.02.2018.Нови Београд7854Потписан уговорАлексиначки рудараИзградња недостајуће инфраструктуре
22214.02.2018.Чукарица8976У процедуриДобривоја ЈовановићаИзградња недостајуће инфраструктуре
22316.02.2018.Звездара8738Одбијен захтевПрвомајскаИзградња недостајуће инфраструктуре
22420.02.2018.Вождовац9672Одбијен захтеввојводе ВлаховићаИзградња недостајуће инфраструктуре
22521.02.2018.Сурчин9762Потписан уговорПрвомајскаИзградња недостајуће инфраструктуре
22623.02.2018.Гроцка10470Одбијен захтевВрчинИзградња недостајуће инфраструктуре
22701.03.2018.Земун11728Одбијен захтевЈована БранковићаИзградња недостајуће инфраструктуре
22808.03.2018.Чукарица13425Потписан уговорМилоја ЗакићаИзградња недостајуће инфраструктуре
22909.03.2018.Нови Београд13803Одбијен захтевБулевар Михајла ПупинаИзградња недостајуће инфраструктуре
23009.03.2018.Земун13831Одбијен захтевУгриновачки путИзградња недостајуће инфраструктуре
23114.03.2018.Чукарица14672Одбијен захтевЖелезникИзградња недостајуће инфраструктуре
23221.03.2018.Звездара16035Одбијен захтеввојводе ВлаховићаИзградња недостајуће инфраструктуре
23322.03.2018.Раковица16317Одбијен захтевЗмајевацИзградња недостајуће инфраструктуре
23422.03.2018.Раковица16169Одбијен захтевМиљаковачко брдоИзградња недостајуће инфраструктуре
23523.03.2018.Вождовац16121Одбијен захтевНоваИзградња недостајуће инфраструктуре
23626.03.2018.Земун16783Одбијен захтевНоваИзградња недостајуће инфраструктуре
23727.03.2018.Врачар17042Потписан уговорЦерскаИзградња недостајуће инфраструктуре
23802.04.2018.Звездара18514Потписан уговорГусињскаИзградња недостајуће инфраструктуре
23902.04.2018.Земун18555Одбијен захтевРаде КончараИзградња недостајуће инфраструктуре
24003.04.2018.Савски Венац18625Потписан уговорВелисава ВуловићаИзградња недостајуће инфраструктуре
24103.04.2018.Палилула18762Потписан уговорМилица ЈанковићИзградња недостајуће инфраструктуре
24203.04.2018.Стари Град18811Потписан уговорЦариградскаИзградња недостајуће инфраструктуре
24305.04.2018.Вождовац19907Потписан уговорСундечићеваИзградња недостајуће инфраструктуре
24405.04.2018.Вождовац19511/6-01Одбијен захтевНоваИзградња недостајуће инфраструктуре
24507.04.2018.Палилула13160Потписан уговорКосте МанојловићаИзградња недостајуће инфраструктуре
24619.04.2018.Земун22025Одбијен захтевБранислава БаришићаИзградња недостајуће инфраструктуре
24719.04.2018.Врачар22041Потписан уговорГрочанскаИзградња недостајуће инфраструктуре
24820.04.2018.Раковица22322Одбијен захтевЦ18 и П20Изградња недостајуће инфраструктуре
24923.04.2018.Врачар22671Потписан уговорЦерскаИзградња недостајуће инфраструктуре
25025.04.2018.Земун23091Радоја ДакићаИзградња недостајуће инфраструктуре
25125.04.2018.Савски Венац23206Потписан уговорСењачкаИзградња недостајуће инфраструктуре
25208.05.2018.Чукарица26045Потписан уговорМилоја ЗакићаИзградња недостајуће инфраструктуре
25310.05.2018.Земун26672Одбијен захтевНова 2Изградња недостајуће инфраструктуре
25411.05.2018.Звездара26850Одбијен захтевМали Мокри ЛугИзградња недостајуће инфраструктуре
25516.05.2018.Звездара27819Потписан уговорЖивка ДавидовићаИзградња недостајуће инфраструктуре
25623.05.2018.Врачар29097Потписан уговорГосподара ВучићаИзградња недостајуће инфраструктуре
25725.05.2018.Савски Венац29723Потписан уговорЛацковићеваИзградња недостајуће инфраструктуре
25828.05.2018.Савски Венац29788Потписан уговорМокрањчеваИзградња недостајуће инфраструктуре
25901.06.2018.Гроцка31131Одбијен захтевБеоградскаИзградња недостајуће инфраструктуре
26001.06.2018.Стари Град31115Потписан уговорЦара УрошаИзградња недостајуће инфраструктуре
26112.06.2018.Савски Венац33810Потписан уговорДелиградскаИзградња недостајуће инфраструктуре
26215.06.2018.Звездара34680Потписан уговорЛуке ВукаловићаИзградња недостајуће инфраструктуре
26318.06.2018.Земун28333Одбијен захтевПрегревицаИзградња недостајуће инфраструктуре
26422.06.2018.Раковица35784Одбијен захтевМиљаковачки виноградиИзградња недостајуће инфраструктуре
26502.07.2018.Звездара37317Потписан уговорвојводе БојовићаИзградња недостајуће инфраструктуре
26609.07.2018.Врачар26534Потписан уговорГрочанскаИзградња недостајуће инфраструктуре
26709.07.2018.Нови Београд38945Потписан уговорТошин бунарИзградња недостајуће инфраструктуре
26810.07.2018.Вождовац39181Потписан уговорМокролушкаИзградња недостајуће инфраструктуре
26910.07.2018.Чукарица39178Одбијен захтевВодоводскаИзградња недостајуће инфраструктуре
27011.07.2018.Врачар39371Потписан уговорСазоноваИзградња недостајуће инфраструктуре
27112.07.2018.Раковица39516Одбијен захтевПилота Михајла ПетровићаИзградња недостајуће инфраструктуре
27213.07.2018.Врачар39751Одбијен захтевЈужни булеварИзградња недостајуће инфраструктуре
27319.07.2018.Нови Београд40937Потписан уговорСавски насипИзградња недостајуће инфраструктуре
27420.07.2018.Врачар40992Потписан уговорНевесињскаИзградња недостајуће инфраструктуре
27526.07.2018.Чукарица41925Потписан уговорЛазара КујунџићаИзградња недостајуће инфраструктуре
27626.07.2018.Вождовац42012Одбијен захтевЈајинциИзградња недостајуће инфраструктуре
27727.07.2018.Стари Град42175Потписан уговорДунавскаИзградња недостајуће инфраструктуре
27827.07.2018.Звездара42054Одбијен захтевВојводе ВлаховићаИзградња недостајуће инфраструктуре
27931.07.2018.Савски Венац42637Потписан уговорНезнаног јунакаИзградња недостајуће инфраструктуре
28001.08.2018.Звездара42713Потписан уговорФочанскаИзградња недостајуће инфраструктуре
28101.08.2018.Стари Град42730Потписан уговорДунавскаИзградња недостајуће инфраструктуре
28209.08.2018.Вождовац44615Потписан уговорСундечићеваИзградња недостајуће инфраструктуре
28313.08.2018.Чукарица44947Одбијен захтевМакарија СоколовићаИзградња недостајуће инфраструктуре
28415.08.2018.Вождовац45361Одбијен захтевМилутина МиљковићаИзградња недостајуће инфраструктуре
28520.08.2018.Савски Венац46320Потписан уговорСање ЖивановићИзградња недостајуће инфраструктуре
28621.08.2018.Земун4632Потписан уговорУчитеља ЦвејеИзградња недостајуће инфраструктуре
28727.08.2018.Вождовац47560Одбијен захтевМилутина МиљковићаИзградња недостајуће инфраструктуре
28803.09.2018.Вождовац48659Потписан уговорБосе МилићевићИзградња недостајуће инфраструктуре
28906.09.2018.Врачар50098Потписан уговорНевесињскаИзградња недостајуће инфраструктуре
29007.09.2018.Гроцка50180У процедури/Изградња недостајуће инфраструктуре
29107.09.2018.Савски Венац50181Одбијен захтевШекспироваИзградња недостајуће инфраструктуре
29217.09.2018.Вождовац51578Потписан уговорЕсад ПашинаИзградња недостајуће инфраструктуре
29321.09.2018.Раковица52324У процедуриПатријарха ДимитријаИзградња недостајуће инфраструктуре
29405.10.2018.Палилула55525Потписан уговорРузвелзоваИзградња недостајуће инфраструктуре
29510.10.2018.Вождовац56412Одбијен захтевЕрчанскаИзградња недостајуће инфраструктуре
29610.10.2018.Звездара56269Потписан уговорУлцињскаИзградња недостајуће инфраструктуре
29717.10.2018.Земун57622Потписан уговорМајора Зорана РадосављевићаИзградња недостајуће инфраструктуре
29817.10.2018.Вождовац57733Потписан уговорПрешерноваИзградња недостајуће инфраструктуре
29918.10.2018.Стари Град57760Потписан уговорБулевар војводе БојовићаИзградња недостајуће инфраструктуре
30022.10.2018.Земун58556Одбијен захтевАлтина 1Изградња недостајуће инфраструктуре
30122.10.2018.Земун54496Потписан уговорВасе ПелагићаИзградња недостајуће инфраструктуре
30222.10.2018.Звездара58277Потписан уговорЈелисавете АндрејевићИзградња недостајуће инфраструктуре
30325.10.2018.Младеновац59252Потписан уговорМладеновац варошИзградња недостајуће инфраструктуре
30429.10.2018.Земун59896Потписан уговорЈована БранковићаИзградња недостајуће инфраструктуре
30531.10.2018.Врачар60419Потписан уговорТодора од СталаћаИзградња недостајуће инфраструктуре
30601.11.2018.Чукарица60438Одбијен захтевЖарка Вуковића ПуцараИзградња недостајуће инфраструктуре
30715.11.2018.Звездара63505Одбијен захтевГоспићкаИзградња недостајуће инфраструктуре
30819.11.2018.Вождовац64023Потписан уговорМаксима ГоркогИзградња недостајуће инфраструктуре
30922.11.2018.Земун64626Потписан уговорМајора Зорана РадосављевићаИзградња недостајуће инфраструктуре
31029.11.2018.Палилула65922Одбијен захтевОвчаИзградња недостајуће инфраструктуре
31113.12.2018.Нови Београд69562Потписан уговорТадија СондермајераИзградња недостајуће инфраструктуре
31214.12.2018.Раковица63123Потписан уговорПилота Михаила ПетровићаИзградња недостајуће инфраструктуре
31319.12.2018.Земун63819Потписан уговорУгриновциИзградња недостајуће инфраструктуре
31426.12.2018.Земун771948Потписан уговорРадоја ДакићаИзградња недостајуће инфраструктуре
31528.12.2018.Нови Београд72751Потписан уговорСавски насипИзградња недостајуће инфраструктуре
31608.01.2019.Вождовац1126Потписан уговорУлица породице ТрајковићИзградња недостајуће инфраструктуре
31715.01.2019.Вождовац2564Потписан уговорУлица браће КовачИзградња недостајуће инфраструктуре
31821.01.2019.Земун4866Потписан уговорМилоша БандићаИзградња недостајуће инфраструктуре
31921.01.2019.Нови Београд4150Потписан уговорЂорђа СтанојевићаИзградња недостајуће инфраструктуре
32025.01.2019.Барајево5259Одбијен захтевБарајевоИзградња недостајуће инфраструктуре
32108.02.2019.Земун8636Потписан уговорЖивка ПетровићаИзградња недостајуће инфраструктуре
32208.02.2019.Вождовац55700У процедуриЈове ИлићаИзградња недостајуће инфраструктуре
32321.02.2019.Вождовац10737Потписан уговорБулевар ослобођењаИзградња недостајуће инфраструктуре
32405.03.2019.Палилула13097Одбијен захтев 1 Партизански блокИзградња недостајуће инфраструктуре
32511.03.2019.Лазаревац145522Потписан уговорНова 9Изградња недостајуће инфраструктуре
32614.03.2019.Земун15335Потписан уговормајора Зорана РадосављевићаИзградња недостајуће инфраструктуре
32714.03.2019.Звездара15279У процедуриСтјепана ЉубишеИзградња недостајуће инфраструктуре
32822.03.2019.Чукарица16813Потписан уговорТаванчићаИзградња недостајуће инфраструктуре
32922.03.2019.Земун16899Потписан уговорЖивка ПетровићаИзградња недостајуће инфраструктуре
33025.03.2019.Раковица17276Одбијен захтевМиљаковачке стазеИзградња недостајуће инфраструктуре
33126.03.2019.Врачар17303Потписан уговорРијечкаИзградња недостајуће инфраструктуре
33202.04.2019.Вождовац18750Потписан уговорВојводе ЂуровићаИзградња недостајуће инфраструктуре
33302.04.2019.Земун27116Потписан уговорПрвомајска 59Изградња недостајуће инфраструктуре
33405.04.2019.Чукарица19769Потписан уговорБогољуба ЧукићаИзградња недостајуће инфраструктуре
33505.04.2019.Чукарица19589Одбијен захтевЦерскаИзградња недостајуће инфраструктуре
33619.04.2019.Вождовац22570Потписан уговорНова 2Изградња недостајуће инфраструктуре
33730.04.2019.Вождовац24327Потписан уговорПауноваИзградња недостајуће инфраструктуре
33811.09.2019.Сурчин50757Потписан уговорсурчинИзградња недостајуће инфраструктуре
33905.10.2919.Звездара55463Потписан уговорпадинаИзградња недостајуће инфраструктуре