Инфраструктура

ПЛАН РАЗВОЈА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАИЦОНОГ СИСТЕМА 2016-2025

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда израдила је План развоја водоводног и канализационог система за све градске општине – укупно 17 планова. Планови су резултат детаљне разраде општих поставки из Стратешког плана развоја система водоснабдевања и каналисања насеља на широј територији града Београда до 2025. године, који је у децембру 2015. године усвојила Скупштина града Београда.

Сваким појединачним планом означени су конкретни проблеми на тој општини и зацртани приоритетни задаци на развоју мреже и објеката система, у циљу стварања услова за прикључење целокупног подручја града Београда на јавни систем водоснабдевања и каналисања у наредном десетогодишњем периоду.

Плановима су детаљно разрађена инвестициона улагања потребна за изградњу и реконструкцију примарне и секундарне мреже, као и улагања у објекте неопходне за функционисање водоводног и канализационог система, као што су постројења за прераду отпадних вода, ретензије, црпне станице и резервоари. Укупна дужина недостајуће водоводне и канализационе мреже је око 1.600 километара, а инвестициона вредност ове мреже и пратећих објекта је око милијарду евра.

Детаљи плана развоја водоводног и канализационог система дати су посебно за сваку градску општину и уз њих је адреса за електронску пошту, путем које можете поставити питања у вези са реализацијом плана за поједина насеља или њихове делове.

Општина Звездара

Преузмите каталог

поставите питање ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Општина Земун

Преузмите каталог

поставите питање ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Општина Врачар

Преузмите каталог

поставите питање ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Општина Вождовац

Преузмите каталог

поставите питање ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Општина Сурчин

Преузмите каталог

поставите питање ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Општина Стари град

Преузмите каталог

поставите питање ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Општина Сопот

Преузмите каталог

поставите питање ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Општина Савски венац

Преузмите каталог

поставите питање ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Општина Раковица

Преузмите каталог

поставите питање ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Општина Палилула

Преузмите каталог

поставите питање ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Општина Обреновац

Преузмите каталог

поставите питање ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Општина Нови Београд

Преузмите каталог

поставите питање ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Општина Младеновац

Преузмите каталог

поставите питање ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Општина Лазаревац

Преузмите каталог

поставите питање ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Општина Гроцка

Преузмите каталог

поставите питање ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Општина Чукарица

Преузмите каталог

поставите питање ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Општина Барајево

Преузмите каталог

поставите питање ViK_PlanRazvoja@beoland.com