Skip to main content

Изграђена канализација у Улици Јове Илића у општини Вождовац

By 15. мај 2018.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда завршила је радове на изградњи канализације у Улици Јове Илића, а вредност радова је 10,2 милиона динара. Изграђено је око 360 метара канализационе мреже и тиме обезбеђено превезивање постојећих и прикључење нових стамбених објеката. Изградња секундарне канализације у Јове Илића представља наставак инфраструктурног уређивања овог подручја Вождовца уз Улицу војводе Степе. Радови су изведени на делу од Лепеничке улице до прикључка на постојећи колектор општег система у Улици војводе Степе.

Подручје на коме су извођени радови припада Бањичком сливу централног канализационог система и то сливу који је изграђен по општем систему, односно где се не раздвајају атмосферске од употребљених вода. У улици Јове Илића, на делу од Лепеничке до Војводе Степе, није постојала изграђена канализациона мрежа. Изграђена је канализација унутрашњег пречника 300 мм која гравитира ка Војводе Степе, у дужини од 362 метра. Траса канализације делом је у средини Јове Илића, а делом иде десном страном (гледајући од Лепеничке улице, ка улици Војводе Степе).

При пројектовању канализације водило се рачуна о свим објектима на терену и потреби да се омогући гравитационо прикључење у нивоу приземља постојећих објеката. Сагледана је позиција раније изграђене интерне канализационе мреже за стамбене објекте у Јове Илића и остављена је довољна дубина у шахту, на који је предвиђено да се објекти превежу у будућности.