Skip to main content

Изградња кишне и фекалне канализације у насељу Кијево-Кнежевац

By 25. новембар 2019.Вести

У току је извођење радова на изградњи кишне и фекалне канализације у улицама Моме Станојловића и 17. октобра, у насељу Кијево-Кнежевац у општини Раковица. Уговорена бруто вредност посла је 34,5 милиона динара, а радови треба да буду завршени у јануару следеће године.

Гради се укупно 495 метара фекалне и 508 метара кишне канализације и на тај начин ће се раздвојити одвођење отпадних и атмосферских вода. Саобраћајнице имају ужу регулацију, те је током радова потребно њихово затварање по фазама, како би се нова канализација положила у довољно широком рову. Улица Моме Станојловића је изузетно стрма, те ће на нову канализациону  мрежу бити омогућено прикључење објеката са више стране улице, док је нижа страна улице већ повезана на канализацију у Кнежевачкој улици. Канализација у Улици 17. октобра биће повезана на постојеће колекторе у Кнежевачкој и Првоборачкој улици.

До сада у овим улицама није постојала канализациона мрежа, а на овом подручју су током последњих година никле вишеспратнице, између породичних једноспратних објеката. Зато је ЈКП Београдски водовод и канализација, на захтев ГО Раковица, израдио пројектну документацију за изградњу канализације у овим улицама, а Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда је спровела јавну набавку за извођење радова. Када ЈКП БВК прими нову инфраструктуру грађани ће моћи да поднесу захтев за прикључење на градску канализациону мрежу.

Изградњом канализације у овом делу насеља Кијево-Кнежевац омогућиће се прикључење на градску канализациону мрежу за већи број породичних кућа и вишеспратница, што ће истовремено довести до затварања постојећих септичких јама код неких породичних објеката.