Изградња саобраћајног прикључка гробљу у Рајковцу

By 25. октобра 2018. Вести

У току су радови на изградњи саобраћајног прикључка гробљу у Рајковцу на магистрални пут у Младеновцу. Град Београд је обезбедио средства у износу од 35,1 милион динара, а инвестицију реализује Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, у сарадњи са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове. Планирано је да радови на изградњи саобраћајног прикључка буду завршени у децембру.

Према пројекту се гради четворокрака раскрсница са пуним програмом веза, којом ће се омогућити улаз на приступни пут до градског гробља из правца Влашког Поља и из правца Мале Врбице, као и излаз са приступног пута од градског гробља ка Влашком Пољу, Младеновцу и Малој Врбици. На саобраћајници је предвиђено стајалиште за аутобусе јавног градског превоза, а по изградњи саобраћајнице биће омогућено несметано одвијање саобраћаја и приступ комплексу гробља и док се аутобус налази на стајалишту.

Саобраћајница ће бити опремљена системом одводњавања којим ће кишна канализација бити повезана са ретензијом, а пре упуштања у ретензију сакупљене кишне воде биће третиране кроз сепаратор уља и нафтних деривата. Постојећи водовод ће бити измештен изван саобраћајних површина и биће реконструисани сви кућни прикључци. Дужина реконструисане водоводне мреже је 146 метара.