Skip to main content

Извођење радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже у зони Трга Славија

By 23. јун 2017.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда почиње радове на изградњи водоводне и канализационе мреже у зони Трга Славија. Радови почињу у суботу, 24. јуна, а рок за завршетак радова је почетком октобра. Вредност радова је 24,6 милиона динара.

Радови обухватају изградњу 150 метара водоводне мреже и 350 метара канализационе мреже. Нов водовод са прикључцима ће бити постављен у Улици краља Милутина, док ће се средином улица Краља Милана и Светозара Марковића поставити нове канализационе цеви већег пречника. Радови ће обезбедити уредно и сигурно функционисање свих корисника у овим улицама, као и пословног објекта – хотела на углу Краља Милутина и Краља Милана.

Радови ће се одвијати делом у тротоару, а делом у коловозу, због чега ће бити потребна посебна организација одвијања саобраћаја. У прве две недеље за саобраћај ће бити затворена Улица Светозара Марковића, а затим следи затварање средњих саобраћајних трака у Улици краља Милана. Током радова, саобраћај ће се одвијати жутим тракама у оба смера у Улици краља Милана, док ће Улица краља Милутина бити затворена за саобраћај у последњој фази радова.

Радови су захтевни јер дубине рова за канализационе цеви износе од 2 до 6 метара, с обзиром да је гравитациони пад морао бити усклађен са падом терена, дозвољеним брзинама протицаја као и постојећим прикључцима. Такође, део цеви ће бити утиснут испод Улице краља Милана, како би се обезбедило стално одвијање саобраћаја у жутим тракама.