Skip to main content

Јавни оглас о прикупљању понуда за отуђење грађевинског земљишта

By 11. јул 2016.фебруар 7th, 2017Оглас

Предмет отуђења је земљиште у Улици Бело врело (бивша Мате Јерковића) бр. 60-62, општина Чукарица, на грађевинској парцели ГП 1-12, површине 697 м2, која одговара катастарској парцели 1502/35 КО Чукарица, уписане у Лист непокретности број 1813 КО Чукарица, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 11.07.2016.год.