Skip to main content

Јавни оглас о прикупљању понуда за отуђење грађевинског земљишта

By 11. јул 2016.фебруар 7th, 2017Оглас

Предмет отуђења је земљиште на локацији Аутокоманда, уз улице Нова 6, Нова 9, на грађевинској парцели 3/9, којој одговара катастарска парцела 3/9 КО Вождовац, површине 6.421м2, уписаној у листу непокретности број 4179 КО Вождовац, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 11.07.2016.год.