Skip to main content

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за део подручја западно од улице Тошин бунар (од Булевара Арсенија Чарнојевића до улице Прилаз) до улице Марије Бурсаћ, градске општине Земун и Нови Београд

By 19. август 2019.Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 20. августа до 20. септембра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 24. октобра 2019. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 20. септембром 2019. године.

План детаљне регулације за део подручја западно од улице Тошин бунар (од Булевара Арсенија Чарнојевића до Улице прилаз) до Улице Марије Бурсаћ треба да повећа атрактивност подручја и да формира нови идентитет дела Новог Београда и Земуна у зони Улице Тошин бунар, уз истовремену реконструкцију постојеће и доградњу функционалне саобраћајне мреже како би се обезбедио безбедан и комфоран приступ планираним наменама. Површина обухваћена планом износи око 140 хектара.

Планом се предвиђа уклањање нехигијенског насеља у Лаудоновом шанцу и санација тог терена, затим чување и унапређење постојећих паркова, шума, зеленила на косинама лесног одсека и стабилизација лесног одсека, као и повећање површина за спортско рекреативне садржаје, који недостају у овом подручју. Важан аспект урбанистичког плана је и унапређење постојећег карактера и амбијента предметног подручја у складу са значајем и карактеристикама простора, без примене максималних урбанистичких параметара и спратности.

Више информација:

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1763539-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-deo-podrucja-zapadno-od-ulice-tosin-bunar-do-ulice-marije-bursac-gradske-opstine-zemun-i-novi-beograd/