ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УНУТРАШЊЕГ МАГИСТРАЛНОГ ПОЛУПРСТЕНА (УМП), УЛИЦЕ ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА, ЗВЕЗДАРСКЕ ШУМЕ И УЛИЦЕ ЉУБИЦЕ ЛУКОВИЋ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београда Ј.У.П

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 26. априла 2021. године до 28. маја 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 24. јуна 2021.године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком и четвртком, у згради Градске управе, Улица 27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 28. 5. 2021. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи ”.

Територија Плана детаљне регулације за подручје између Унутрашњег магистралног полупрстена, Улице Драгослава Срејовића, Звездарске шуме и Улице Љубице Луковић има велики потенцијал, с обзиром на морфолошке карактеристике терена где постоји денивелација од 75 метара кроз неколико платоа, као и због визуре према Дунаву и Гардошу. Основна ограничења простора су: велики број неплански изграђених објеката комерцијалне и стамбене намене, зона заштите постојећег надземног вода (35 kV) и геолошке карактеристике терена. Површина плана је око 36 хектара.

У површинама јавне намене планирају се саобраћајне и зелене површине и спортско-рекреативни комлекс, затим предшколска установа и депаданс, као и установе социјалне заштите и културе. Задржавају се комплекси и објекти Војномедицинског центра Карабурма и Студентског дома Патрис Лумумба, као и инфраструктурни комплекси јавних комуналних предузећа „Београд пут“ и „Београдски водовод и канализација“.

У обухвату осталог грађевинског земљишта предвиђају се површине за становање, комерцијалне садржаје и мешовите градске центре. Планирани спортско-рекреативни комплекси намењени су за рекреативне активности становништва, тренинге и такмичења спортиста и спортских екипа на локалном нивоу, као и за извођење наставе физичког образовања деце и омладине.

Планом детаљне регулације унапредиће се начин коришћења простора, а посебно у погледу повећања атрактивности подручја кроз изградњу шеталишта са трговима и видиковцима на делу од Волгине улице до кружног тока код Богословије, дуж комплекса Београд пута.

Више информација на линку:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1782392-javni-uvid-u-plan-detaljne-regulacije—unutrasnji-magistralni-poluprsten-ulica-dragoslava-srejovica-zvezdarske-suma-i-ulica-ljubice-lukovic_2/