Јавни увид у план детаљне регулације комерцијалне зоне уз Ибарску магистралу

By 30. априла 2018. Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену), од 30. априла до 31. маја 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату), 14. јуна 2018. године.у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије 1, најкасније до 31. маја 2018. године.

У изради је план детаљне регулације комерцијалне зоне уз Ибарску магистралу, јужно од раскрснице са ауто-путском обилазницом, у Градској општини Раковица. План се налази на јавном увиду, током којег се јавност може упознати са основним урбанистичким параметрима. Циљ израде је планирање стратешких инфраструктурних објеката и регулација водотокова, као и трансформација подручја кроз развој привредно-комерцијалних садржаја и опремање локације саобраћајном и инфраструктурном мрежом.

Подручје ПДР-а је површине око 62 хектара и захвата простор од Ибарске магистрале (наспрам гробља Орловача) до Топчидерске реке у насељу Кијево. Приступ комерцијалној зони планира се са Ибарске магистрале преко петље „Врбин поток”, а како у постојећем стању ово подручје није опслужено линијама јавног градског превоза планирано је увођење аутобуске линије, чија ће се траса пружати новом саобраћајницом од петље „Врбин поток“, и даље Пролетерском и Летићевом улицом.

Осим стварања услова за изградњу привредне и комерцијалне зоне, у границама плана предвиђена је и изградња инфраструктурних система, нарочито канализационе мреже која није изграђена на овом подручју. Реципијент употребљених вода је Топчидерски колектор у долини Топчидерске реке, а реципијенти атмосферских вода су Кијевски и Врбин поток. За потребе изградње канализације, у претходном периоду урађена је анализа комплетног сливног подручја, на основу које ће се планирати инфраструктурни објекти за евакуацију атмосферских и употребљених вода, као и регулација Врбиног и Кијевског потока.

Више информација:

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1748128-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-komercijalne-zone-uz-ibarsku-magistralu-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni/