Skip to main content

Јавни увид у план детаљне регулације Парка пријатељства у Новом Београду

By 13. новембар 2018.Планови у изради

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ СПОРТСКО-КУЛТУРНОГ САДРЖАЈА НА ПОДРУЧЈУ „ПАРКА ПРИЈАТЕЉСТВА“-УШЋЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И ЗЕМУН СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), од 13. новембра до 13. децембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на XX спрату), 20. децембра 2018.године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом  плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије бр. 1, најкасније до 13. децембра 2018. године.

План детаљне регулације мултифункционалног спортско-културног садржаја на подручју „Парка пријатељства“ – Ушће, градске општине Нови Београд и Земун налази се на јавном увиду у Градској управи Града Београда. За потребе уређења и опремања парка током 2016. и 2017. године израђена је Студија развоја простора парка на Ушћу „Пеопле’с Парк“, коју је израдио архитектонски биро „ГЕХЛ“ из Копенхагена и која је представљена у Скупштини града Београда. Студија је дала визију активног, интересантног и приступачног парка за све грађане и посетиоце, указала на потребу његове интеграције са околином, дала предлог увођења нових садржаја и атракција, поставила основне правце и видове кретања, као и тематског уређења површина и повезивања у јединствену и непоновљиву целину.

Парк пријатељства у Новом Београду, који је својим специфичним архитектонско-урбанистичким и стилским вредностима репрезент једне посебне друштвене, естетске и културне климе у првим деценијама након Другог светског рата, једини је јавни формирани парк меморијалног карактера на подручју Новог Београда. Парк је смештен у делу Новог Београда са највише вегетације, на троугаоном простору окруженом најзначајнијим новобеоградским грађевинама – зградама Савезног извршног већа, Музеја савремене уметности и Централног комитета КПЈ. Посебност локације Парка пријатељства лежи, са једне стране, у непосредној близини палате Савезног извршног већа, чије је свечано отварање било поводом одржавања Прве конференције несврстаних, а са друге стране парк је смештен на самом ушћу Саве и Дунава, чиме је остварена просторна и визуелна веза са Београдском тврђавом и историјским делом града.

Подручје Парка пријатељства чине три целине: прву и највећу целину парка (блок 15) чини подручје између Бранковог моста, улице Ушће, њеног наставка и Булевара Николе Тесле, која се у литератури може наћи под називом Парк уметности. У оквиру ње се налази објекат Музеја савремене уметности, комерцијални објекат – ресторан Ушће („Национална класа“), објекти рени бунара, „скејт парк“, пешачко-бициклистички кеј уз уређену обалоутврду и комплекс црпне станице на самом шпицу ушћа.

Другу целину парка (блок 14) чини подручје између наставка улице Ушће, Булевара Николе Тесле и пешачке стазе Земунски кеј, закључно са границом знаменитог места Парк пријатељства. У оквиру ове зоне је простор зелене и уређене парковске површине Парка пријатељства са Алејом мира, површине од око 14 ха, настао 1961. године када су еминентне личности из целог света, приликом посете Југославији и Београду, засадиле по једну садницу у овом парку као симбол пријатељства. Осим вредних садница ту је и плато са скулптуром „Вечна ватра“, као уређена парковска површина.

Трећу целину парка (Блок 10) чини подручје од границе знаменитог места до хотела Југославија. Кроз ову, прилично пасивну целину парка, без мобилијара, пролази бициклистичка стаза.

Више информација:

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1754821-javni-uvid-u-nacrt-pdr-multifunkcionalnog-sportsko-kulturnog-sadrzaja-na-podrucju-parka-prijateljstva—usce/