Skip to main content

Јавни увид у план детаљне регулације прве фазе постројења у Великом Селу

By 13. новембар 2018.Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 15. новембра 2018. године до 15. децембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату) 20. децембра 2018. године.у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом  плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Kраљице Марије 1, најкасније до 15. децембра 2018. године.

План детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Велико село” – И фаза налази се на јавном увиду у Градској управи Града Београда. Постројење за пречишћавање отпадних вода „Велико село” налази се између насеља Велико Село и рукавца Дунавац. Планом је обухваћен и инфраструктурни коридор за изградњу надземног електроенергетског вода 35 кВ, који се налази у оквиру катастарских општина Велико Село, Винча, Сланци, Миријево и Мали Мокри Луг, као и приступна саобраћајница постројењу, у оквиру катастарске општине Велико Село.

Правила грађења за изградњу објеката у оквиру грађевинске парцеле за постројење нису дефинисана планом, већ ће бити дефинисана даљом разрадом на основу технолошких потреба и планираних садржаја кроз израду урбанистичког пројекта, тако да се на овај начин омогућава фазна реализација објеката унутар комплекса постројења за пречишћавање отпадних вода „Велико село”.

Према Генералном решењу београдске канализације, постројење за пречишћавање отпадних вода „Велико село” планирано је као најнизводнији објекат Централног канализационог система. Централни канализациони систем обухвата знатну територију старог Београда између река Саве и Дунава до вододелнице Кумодраж-Мали Мокри Луг и леву обалу Саве, Нови Београд и Земун све до индустријске зоне. Кичма овог система је Интерцептор – примарни сакупљач који прихвата воде леве и десне обале реке Саве и десне обале Дунава, одводи их до постројења за пречишћавање и после третмана испушта у Дунав. Отпадне воде земунско-новобеоградског дела Централног система доводе се до КЦС „Ушће” и пребацују се са леве на десну обалу реке Саве све до Интерцептора. Са друге стране, растерећење реке Саве од уливања отпадних вода из градске канализације са подручја Мокролушког слива, Топчидерске реке и потеза Сремчица – Железник – Жарково – Сењак, планира се изградњом колектора – тунела „Хитна помоћ – Венизелосова”, којим ће се отпадне воде из ових делова града спровести до Интерцептора.

Више информација:
http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1754819-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-izgradnju-postrojenja-za-preciscavanje-otpadnih-voda-ppov-veliko-selo-i-faza/