Јавни увид у План детаљне регулације за комплекс БИП-а

By 27. фебруара 2019. Вести

Нацрт плана детаљне регулације за комплекс БИП-а, Градска општина Савски Венац са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 25. фебруара до 26. марта 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улица Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 25. априла 2019. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици Краљице Марије бр. 1, најкасније до 26. марта 2019. године.

Скупштина града Београда донела је 2016. године одлуку о изради Плана детаљне регулације за комплекс БИП-а, градска општина Савски венац. Простор обухваћен планом омеђен је изузетно фреквентном саобраћајном инфраструктуром: Булеваром војводе Путника који се стапа са Улицом кнеза Милоша, зоном Мостарске петље, коридором ауто-пута (државни пут Ia реда Београд –Ниш) и зоном железничког чвора „Београд Центар“. Површина обухваћена планом износи 7.03 хектара.

У оквиру границе плана у заједничком, ограђеном, комплексу налазе се Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику и Ортопедско предузеће „Рудо“. У одвојеном, ограђеном комплексу налази се Београдска индустрија пива и безалкохолних пића, a између комплекса БИП-а и железничке станице „Београд Центар“ налази се неизграђено земљиште.

Комплекс БИП-а налази се на месту старе Вајфертове пиваре, прве српске парне пиваре (1873-1947). У комплексу постоји Вајфертов подрум, тзв. „лежни подрум“ дугачак 69 и широк 31 метар, подељен у 14 одељења у коме је складиштено пиво у бачвама и танковима.

Реализацијом овог плана очекује се трансформација површина привредног земљишта у централној зони у комерцијалне делатности у функцији новог градског центра уз железничку станицу. Такође, планом ће се одредити комплекс мешовите намене на простору између Специјалне болнице и станице „Београд Центар“ и створиће се оптимални услови за рад Специјалне болнице формирањем грађевинске парцеле и дефинисањем урбанистичких параметара за реализацију потребних капацитета.

 

више информација

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1757875-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-kompleks-bip-a-savski-venac/