Skip to main content

Јавни увид у План детаљне регулације за подручје између УМП-а и улица Вељка Дугошевића, Панчине и Светог Николе

ЈАВНИ УВИД  У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УНУТРАШЊЕГ МАГИСТРАЛНОГ ПОЛУПРСТЕНА (УМП-А) И УЛИЦА ВЕЉКА ДУГОШЕВИЋА, ПАНЧИНЕ И СВЕТОГ НИКОЛЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 22. априла до 27. маја 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату) 20. јуна 2019. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом  плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр.1, најкасније до 27. маја 2019. године.

У току је јавни увид у План детаљне регулације за подручје између Унутрашњег магистралног полупрстена (УМП-а) и улица Вељка Дугошевића, Панчине и Светог Николе, градска општина Звездара. Одлуку о изради плана донела је Скупштина града Београда 2016. године на иницијативу Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда.

Површина обухваћена Планом износи око 10 хектара и на овом простору су планиране површине јавне и остале намене. У оквиру јавних површина планирају се саобраћајнице, инфраструктурни објекти, зелене површине и комплекси јавних служби. Површине осталих намена планирају се за становање, мешовите градске центре и за комерцијалне садржаје.

Саобраћајнице Вељка Дугошевића, Светог Николе, Панчина, Мите Ракића, Уроша Тројановића и Милета Јакшића планирају се у рангу приступних и сабирних улица уз поштовање постојеће парцелације. Трасе аутобуских линија које саобраћају Северним булеваром и Улицом Вељка Дугошевића неће се мењати, а задржавају се и постојећа стајалишта.

У обухвату плана регистрована је водоводна и канализациона мрежа која је делимично нестандарних димензија и приликом реконструкције потребно је да се примене важећи стандарди и прописи београдског водовода и канализације.

Постојећи објекти и комплекси јавних служби, као што су основна школа и специјализовани образовни центар задржавају своју намену и омогућава се евентуална реконструкција и доградња тих објеката у циљу проширења капацитета. С обзиром да се у непосредном окружењу већ налазе предшколски објекти, смештај деце предшколског узраста из обухвата овог плана може да се организује за око 80 корисника у оквиру објекта Основне школе „1300 каплара“.

Више информација:

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1759868-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-podrucje-izmedju-unutrasnjeg-magistralnog-poluprstena-i-ulica-veljka-dugosevica-pancine-i-svetog-nikole/