ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТОПЧИДЕРСКЕ РЕКЕ СА ПЛАНИРАНИМ РЕГУЛАЦИЈАМА И АКУМУЛАЦИЈАМА, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ, РАКОВИЦА И ВОЖДОВАЦ (I ФАЗА) са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 27. маја до 25. јуна 2019. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 11. јула 2019. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 25. јуна 2019. године.

У току је јавни увид првe фазe плана детаљне регулације Топчидерске реке са планираним регулацијама и акумулацијама. Прва фаза плана обухвата део Чукаричког рукавца, Топчидерску реку од ушћа до потока Паланка, као и потоке: Кијевски, Сикијевац и Бела река. Површина обухвата прве фазе плана је око 91 хектар.
Водоток Топчидерске реке је регулисан на потезу од њеног ушћа у реку Саву до Патиног мајдана у Реснику. Слив Топчидерске реке је издуженог облика, дужине око 30 километара и ширине око 6 километара, са површином од 148 квадратних километара.
Леве притоке Топчидерске реке су: Кијевски поток, Лугови, Марковића поток, Сикијевац, Милојкин поток, Шиндров поток, Бела река са Хајдучким потоком, Паланка са Дућевцом и Циганским потоком, Брђански, Шутиловачки, Дубоки и Ковински поток. Десне притоке су: Каљави поток са потоком Јелезовац, Раковички поток, Пиносавски, Паригуз, Рипањска река, Пречица, Драгушица, Смрдански, поток Рипе и Грабовац.
Такође, постоје и бројни безимени повремени потоци који се, како изградња долином Топчидерске реке напредује, све више губе. Тамо где је нелегална градња израженија јављају се бујице при већим кишама, које наносе штете и легалним и нелегалним објектима.
Укупни циљеви израде плана у првој и другој фази су стварање основа за регулисање Топчидерске реке и њених притока: Кијевски поток, поток Сикијевац, Бела река, поток Паланка, Дућевац, Пречица, Збег, Хајдучки поток и плански недефинисаног дела Раковачког потока, затим спровођење мера активне и пасивне заштите од плављења у долини Топчидерске реке, дефинисање трасе фекалних колектора у долинама водотокова у циљу повезивања насеља на градски канализациони систем и дефинисање трасе водовода Ø400mm за потребе насеља Рипањ.

Више информација
http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1760865-javni-uvid-u-nacrt-pdr-topciderske-reke-sa-planiranim-regulacijama-i-akumulacijama-go-savski-venac-rakovica-i-vozdovac-i-faza_2/