Јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта у насељу Јаково

By 18. априла 2024. Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у насељу Јаково ГО Сурчин. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 21. маја, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају су оглашене две локације, у Балканској и Липовачкој улици, свака површине око 788 квадратних метара. Према планском документу парцелe се налазe у грађевинској зони породичног становања, које чине појединачно изграђени објекти на засебним парцелама.Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу извештаја о процени тржишне вредности и износи 4.612.630,61 динар за локацију у Балканској улици и 4.618.491,64 динара за локацију у Липовачкој улици. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за предметно земљиште, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Обавеза инвеститора је да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру парцеле која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, мреже и објекте топлификације и гасификације. Обавеза Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда је уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са планским документом и програмом уређивања  и доделе грађевинског земљишта.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за планирање и локације на броју +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7.30 до 15:30 сати.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 18.04.2024. год.

Oглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у насељу Јаково, градска општина Сурчин