Skip to main content

Јавно надметање за продају грађевинског земљишта на Савском венцу

By 21. септембар 2021.Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је два огласа о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у ГО Савски венац. Пријаве за учешће подносе се до 21. октобра, а јавна надметања по оба огласа одржаће се следећег дана у просторијама Дирекције.

Један оглас о јавном надметању односи се на земљиште површине 1741 квадратни метар, које се налази у Улици Диане Будисављевић, у урбанистичкој целини „Лисичји поток“. Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу процене тржишне вредности земљишта, а која износи 61.136,97 динара по квадратном метру земљишта, што за цео комплекс укупно износи 106.439.464,77 динара.

Другим огласом о јавном надметању отуђује се земљиште површине 1087 квадратних метара, које се налази у Улици Александра Тирнанића Тиркета, такође у целини „Лисичји поток“. Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта на овој локацији износи 50.550,80 динара по квадратном метру земљишта, што за комплекс укупно износи 54.948.719,60 динара.

На свакој појединачној лоакцији земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати. Према урбанистичком плану, обе локације се налазе у површинама за становање са делатностима, где су планиране зграде високог стандарда становања типа ретке изграђености са већим бројем станова.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру парцеле која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, као и за мрежу и објекте топлификације и гасификације. Обавеза Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда је уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са урбанистичким планом и програмом уређивања  и доделе грађевинског земљишта.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381(0)112041302, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Огласи о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта је грађевинско земљиште у Улици Диане Будисављевић

Огласи о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта је грађевинско земљиште у улици Aлександра Тирнанића Тиркета, Градска општина Савски венац