Skip to main content

Јавно надметање за продају земљишта на Ауто-команди

By 6. септембар 2019.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда на Ауто-команди. Оглашена је катастарска парцела број 3/12 КО Вождовац, површине 2564 м2, која је планирана за пословно-комерцијалне делатности. Пријаве за учешће се подносе до 7. октобра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

Почетни износ цене за отуђење утврђен је на основу извештаја о процени тржишне вредности, који је израдио Секретаријат за јавне приходе и износи 84.737,97 динара по квадратном метру земљишта, односно 217.268.155,08 динара за читав комплекс. Како приликом претходна два надметања није било пријава, почетни износ за земљиште умањен је за 40% и сада износи 130.360.893,04 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за локацију, а цена мора бити иста или већа од почетне и касније се не може умањивати.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку:

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта на локацији „Аутокоманда 2“, Општина Вождовац