Јавно надметање за продају земљишта на Савском венцу

By 15. јуна 2023. Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда на територији ГО Савски венац. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 17. јула, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

За отуђење је оглашена грађевинска парцела у Улици Миће Орловића, површине 1007 квадратних метара. Према планском документу, земљиште се налази  у површинама за становање, у зони породичног и вишепородичног становања.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу извештаја о процени тржишне вредности и износи 154.263,70 динара по квадратном метру земљишта, тако да је укупан почетни износ за отуђење земљишта 155.343.545,90 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за грађевинску парцелу, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру локације која му буде отуђена, да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, као и за мрежу и објекте топлификације и гасификације, као и друге обавезе предвиђене огласом. Обавеза Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда је уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са Програмом уређивања  и доделе грађевинског земљишта.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за планирање и локације на телефон +381(0)112041302, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 15.06.2023. год.

https://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-u-ulici-mice-orlovica-gradska-opstina-savski-venac/