Јавно надметање за продају земљишта у Блоку 43, општина Нови Београд

By 15. јула 2019. Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда на локацији у Блоку 43 у Новом Београду. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 15. августа, док ће се лицитација одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашена локација у делу Блока 43, на углу улица Јурија Гагарина и Антифашистичке борбе, површине 20.500 метара квадратних. Локација се налази у површинама намењеним за комерцијалне зоне и градске центре. Компатибилна намена може бити становање до 80% будуће изградње.

Почетни износ цене за отуђење утврђен је на основу извештаја о процени тржишне вредности, који је израдио Секретаријат за јавне приходе и износи 81.804,05 динара по квадратном метру земљишта, односно 1.676.983.025,00 динара за читав комплекс. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за локацију, а цена мора бити иста или већа од почетне и касније се не може умањивати.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку:

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у делу Блока 43, ГО Нови Београд