Јавно надметање за продају земљишта у Добановцима

By 19. јуна 2023. Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда, на подручју ГО Сурчин. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 20. јула, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

За отуђење је понуђено земљиште укупне површине 1093 квадратна метра у Ловачкој улици у Добановцима. Према планском документу, земљиште се налази у зони породичног становања ниске густине изграђености, где могу бити заступљене и друге компатибилне намене. Број катастарске парцеле која је предмет отуђења је 932/3 КО Добановци, а приступ локацији је са Ловачке улице која је планирана за проширење.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу процене тржишне вредности земљишта и износи 4105,89 динара по квадратном метру, тако да је укупан почетни износ за отуђење локације 4.487.737,77 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру локације која му буде отуђена, да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, као и за мрежу и објекте топлификације и гасификације, и друге обавезе предвиђене огласом. Обавеза Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда је уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са Програмом уређивања  и доделе грађевинског земљишта.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за планирање и локације на телефон +381(0)112041302, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 19.06.2023. год.

https://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-lokacija-koja-se-nalazi-u-lovackoj-ulici-u-naselju-dobanovci-gradska-opstina-surcin/