Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Јужном булевару, у општини Врачар. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 1. јула, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашено земљиште у Јужном булевару, између улица Максима Горког и Владимира Карића. Грађевинска парцела, коју чине две катастарске парцеле у својини Града Београда, је површине 313 квадратних метара. На локацији је планирана изградња стамбених објеката са делатностима, у зони која представља мешовито урбано ткиво. Дозвољена је изградња вишепородичних стамбених зграда, у којима је делатност заступљена до 30%.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру парцеле која му буде отуђена, док ће Дирекција спровести уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са регулационим планом и програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку:

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Улици Јужни булевар, ГО Врачар