Јавно надметање за продају земљишта у Карловачкој улици

By 26. децембра 2019. Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Карловачкој улици, у општини Врачар. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 27. јануара, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају су оглашене две појединачне грађевинске парцеле између улица Карловачке, Гружанске и Тодора од Сталаћа, свака површине по 372 квадратнa метра. Лицитација се спроводи за сваку грађевинску парцелу појединачно и учесници сами одлучују за коју грађевинску парцелу подносе пријаву. На локацији је планирана изградња вишепородичних стамбених објеката са делатностима, у зони која представља мешовито урбано ткиво. Дозвољена је изградња вишепородичних стамбених зграда, у којима је делатност заступљена до 20%.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу извештаја о процени тржишне вредности и износи 111.554,23 динара по квадратном метру земљишта, односно 41.498.173,56 динара за једну грађевинску парцелу. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за локацију, а цена мора бити иста или већа од почетне и касније се не може умањивати.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру парцеле која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, мреже и објекте топлификације и гасификације и друго.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку:

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Карловачкој улици, Општина Врачар