Skip to main content

Јавно надметање за продају земљишта у Миријеву

By 23. септембар 2017.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда на локацији у Улици Михаила Булгакова у Миријеву. Пријаве за учешће се подносе до 24. октобра 2017. године, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији. За продају је понуђена парцела површине 1936 м2 на којој је планирана изградња објеката вишепородичног становања.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу процене тржишне вредности, коју је израдио Секретаријат за јавне приходе града Београда и износи 13.355,06 динара по метру квадратном земљишта, тако да укупан почетни износ за комплекс износи 25.855.396,16 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за локацију, а цена мора бити иста или већа од почетне и касније се не може умањивати.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку: http://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-14