Skip to main content

Јавно надметање за продају земљишта у Младеновцу

By 8. мај 2023.мај 15th, 2023Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда на подручју ГО Младеновац. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 6. јуна, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

За отуђење су понуђене две грађевинске парцеле у Улици Стевана Синђелића, површине 466 и 491 квадратни метар. Према планском документу, земљиште се налази  зони осталих намена, породично становање у централном градском подручју са ограничењем инфраструктуре – заштитни коридор постојећек надземног вода 35 kW.

С обзиром да на прошлогодишњем надметању није пристигла ниједна пријава за ове грађевинске парцеле, почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта је умањен за 20%, тако да за грађевинску парцелу ГП1 износи 2.013.615,82 динара, док почетни износ за грађевинску парцелу ГП2 износи 2.121.642,42 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру локације која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, као и за мрежу и објекте топлификације и гасификације. Обавеза Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда је уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са Програмом уређивања  и доделе грађевинског земљишта.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за планирање и локације на телефон +381(0)112041302, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 08.05.2023. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Стевана Синђелића, Градска општина Младеновац